Zabranjen pristup dokumentaciji o Valdanosu

Pristup zabranjen dokumentaciji kojom je Kjubus luks navodno dokazao da je tri godine poslovao pozitivno, da je imao godišnji promet veći od 100 miliona eura.
0 komentar(a)
valdanos, Foto: Arhiva Vijesti
valdanos, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 29.03.2011. 12:14h

Vlada Crne Gore i Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte nastavlaju da kriju ključne informacije u vezi sa tenderom za izdavanje u dugoročni zakup uvale Valdanos, što pokazuje i najnovija odluka Savjeta da zabrani pristup ključnim informacijama o ovom tenderu, saopšteno je iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

"Nakon više od mjesec dana i podnijete tužbe pred Upravnim sudom, Savjet za privatizaciju je dostavio odgovor na naš zahtijev za pristup informacijama o tenderskoj dokumentaciji za Valdanos.

U rješenju koje je kao zamjenik predsjednika Savjeta potpisao Vujica Lazović, MANS-u se zabranjuje pristup informacijama koje se odnose na dokumentaciju kojom je Kjubus luks dokazao da ispunjava uslove tendera" stoji u saopštenju kojeg je u ime MANS-a potpisao Dejan Milovac.

On je precizirao da je pristup zabranjen dokumentaciji kojom je Kjubus luks navodno dokazao da je tri godine poslovao pozitivno, da je imao godišnji promet veći od 100 miliona eura, te pismo o namjerama koje je potpisano sa jednim renomiranim turističkim operaterom.

"Pored toga, rješenjem Lazovića je zabranjen pristup i informacijama koje se odnose na investicioni plan, kao i na bankarsku garanciju Kjubus luksa, a koje su bile jedan od kriterijuma za ocjenu ukupne ponude ove kompanije.

Kjubus luks tražio da im se vrati dokumentacija

U obrazloženju ovakvog rješenja, Lazović navodi da dokumentacija koju je MANS tražio predstavlja intelektualnu svojinu te da su predstavnici Kjubus luksa 4. marta ove godine od Savjeta zatražili da im se kompletna dokumentacija vrati" stoji u saopštenju.

Lazović je, kako tvrde u toj organizaciji, u rješenju „predvidio“ šta će MANS uraditi sa dostavljenom dokumentacijom, odnosno da će informacije o Kjubus luksu „dostaviti trećim licima, objaviti u štampi i slično“ što prema Lazoviću „može dovesti ozbiljno u pitanje prava i interese zaiteresovanog stranog partnera“.

"Ono što Lazović nije naveo je da su finansijski izvještaji kompanija poput Cubus Lux-a, i po crnogorskom i po britanskom pravu, javni dokumenti u koje svako može ostvariti uvid te da nikako ne mogu predstavljati intelektualnu svojinu kojoj je pristup ograničen.

Ovo tim prije jer su upravo ti finansijski izvještaji predstavljali uslove za kvalifikaciju Kjubus luksa na tenderu za Valdanos" navodi se u saopštenju MANS-a.

Lazović, prema riječima Milovca, prilikom donošenja rješenja nije sproveo obavezan test štetnosti u skladu sa Zakona o slobodnom pristupu informacijama, “a koji je trebalo da pokaže da li je veći interes javnosti da zna, od eventualne štete koja bi nastala po Kjubus luks”.