USVOJENA ODLUKA

Zeleno svjetlo da EPCG preuzme Rudnik uglja

Glasanju je prethodila duža rasprava vezana za izvještaj koji je sačinila konsultantska kuća “Deloitte” iz Beograda o procjeni fer i investicione vrijednosti akcija RUP-a i izvještaja u vezi sa analizom mogućih modela preuzimanja Rudnika uglja
1 komentar(a)
EPCG, skupština akcionara, Foto: Svetlana Mandić
EPCG, skupština akcionara, Foto: Svetlana Mandić
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Većinom glasova (89 odsto) Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) usvojila je odluku o pokretanju postupka dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Rudnika uglja Pljevlja (RUP). Predstavnici države, A2A i manjinski akcionari, Bojanić Golub i Mitar, tražili su da ne glasaju i da se njihove akcije ne uzimaju u obzir prilikom glasanja, zbog konflikta interesa, jer imaju akcije i u Rudniku i u EPCG, što je i urađeno. Tržišna vrijednost akcija procijenjena je na 6,4 eura po akciji.

„Na nama je sada da ovu proceduru dovedemo do kraja i da u naredno mjesec i po objavimo podatke, uz napomenu da je prag uspješnosti 51 odsto, koji nam garantuje kontrolni paket akcija nad RUP-om“, kazao je predsjednik Odbora direktora Đoko Krivokapić.

Glasanju je prethodila duža rasprava vezana za izvještaj koji je sačinila konsultantska kuća “Deloitte” iz Beograda o procjeni fer i investicione vrijednosti akcija RUP-a i izvještaja u vezi sa analizom mogućih modela preuzimanja Rudnika uglja.

Predstavnik „Delooitte“-a, Darko Stanisavić, kazao je da su prilikom pravljenja elaborata pregledali finansijske podatke, a da je njihov tim geološko-rudarskih inženjera obišao Rudnik kako bi imao uvid u stanje rezervi, rudarske projekte, studije.

„Da bi se utvrdila vrijednost akcija utvrdili smo da su rezerve uglja na nivou od 90,2 miliona tona, kao da su i neophodne investicije u periodu od 2018. do 2060. i to od 31,3 miliona eura za eksproprijaciju zemljišta i oko 148 miliona za rudarsku opremu“, kazao je Stanisavić.

Prema njegovim riječima analizirali su i efekat eventualnog neinvenstiranja u Blok II i ocijenili da bi vrijednost bila gotovo ista, ako ne i neznatno veća, jer bi se brže kopala ruda, a bila bi smanjena i vrijednost investicija.

Vrijednost kapitala RUP-a, prema riječima Stanisavića, umanjena je za sedam miliona neto duga, kao i za oko dva miliona eura na ime eventualnih sudskih sporova, računajući prije svega spor sa Opštinom Pljevlja.

Objasnio je da se razlika između investicione vrijednosti, po kojoj je cijena 6,9 eura po akciji, od fer vrijednosti, po kojoj je cijena akcije manja za 0,5 eura, odnosi na to da se prvom računa vrijednost za prosječnog, a drugom za određenog kupca.

Od tri modela preuzimanja RUP-a, „Delooitte“ je ocijenio da je metod dobrovoljne ponude sa elementima obavezne ponude najpovoljniji, ali i najpošteniji jer bi cijena akcija za sve akcionare bila ista.

Na izvještaj “Delooitte”-a manjinski akcionar Dejan Mijović imao je niz primjedbi i predložio da se ista ne prihvati jer nije korektno ni profesionalno urađena, a pomenutoj kući sugerisao da se studije odrekne zarad očuvanja kredibiliteta profesije i kompanije. Podsjetio je da je cijena proizvodnje električne energije 4,6 centi po kilovatu i kazao da će ista biti znatno povećana nakon ekološke rekonstrukcije. Interesovalo ga je takođe na osnovu kojih parametara je procijenjeno da će Prvi blok sa sigurnošću raditi 20 godina, da će doći do gradnje Drugog bloka, zašto nijesu provjeravani podaci koje im je dostavio menadžment već su na osnovu njih doneseni zaključci, i zašto nije provjerena činjenica da se rekultivacija ne vrši decenijama.

“Ako Rudnik ima nevjerovatan profit a vlasnici ipak ‘bježe’ zar vam to nije bio signal da temeljno provjerite podatke, a ne da se oslanjate na pretpostavke i izvještaje koji su vam dati. Svaki euro je bitan jer je ovo mala zemlja, a EPCG nema neograničena sredstva”, kazao je Mijović.

Stvaranjem pretpostavki a ne činjenica, ruši se ugled konsultantske kuće, kao i profesije, kazao je Mijović, a reagovao izvršni direktor EPCG Igor Noveljić, smatrajući da je izrečeni sud uvreda na račun Stanisavića.

Stanisavić je, odgovarajući Mijoviću, kazao da su gradnju Drugog bloka pretpostavili na osnovu Vladine strategije o energetici, kao i da je njihov zadatak bio da daju procjenu za vrijednost Rudnika a ne Termoelektrane.

I predsjednik Odbora direktora Đoko Krivokapić kazao je da Vlada nije odustala od gradnje Drugog bloka već da traži alternativno rješenje i da o tome vode preliminarne razgovore sa osam kompanija, kao i da im nije želja da rudno tijelo u Pljevljima ostane neiskorišćeno.

“Bilo ili ne drugog bloka, cijena akcija koju je procijenila ‘Delloitte’ je stvarna tržišna, bez obzira na pokušaj spočitavanja nekih akcionara da je tom odlukom nanijeta velika šteta EPCG”, rekao je Krivokapić.

Za izvještaj Delloitte-a glasalo je 26, od 27 prisutnih akcionara. Predstavnik A2A nije glasao i izvještaj je usvojen sa 57,76 odsto glasova.

Bilo i verbalnog „varničenja“

Izlaganje Dejana Mijovića, izvršni direktor EPCG Igor Noveljić ocijenio je kao političko na šta je Mijović burnije reagovao.

„Kakva politička priča? S kojim pravom mi to kažete? Sve što govorim je istina“, reagovao je Mijović i izvinio se prisutnima što je dozvolio da ga iznerviraju.

Miličković: Da je poštovan zakon Rudnik bi bio u stečaju pa bi isti EPCG kupila za euro

Manjinski akcionar Vasilije Miličković kazao je da je Elaborat „Delloitte“-a dostavljen kada je i sačinjen, 17.januara tekuće godine, da ne bi morao da podnosi krivične prijave protiv predsjednika i članove Odbora, jer su raspravljali o petogodišnjem ugovoru koji nema primjenu, pa je pomenute prijave pocijepao. Prema njegovim riječima priča o maloj, fer cijeni je degutantna jer da su poštovani zakoni Rudnik bi bio u stečaju, vlasnici bi podigli kredite da isplate obaveze prema državi i kreditorima, i EPCG bi RUP kupila za euro, a ne za skoro 33 miliona eura.

„Nakon ove transakcije otkupa akcija A2A će inkasirati 14 miliona eura sa računa Elektroprirede i nakon te transakcije ponovo će biti akcionar Rudnika uglja sa 41,7 odsto. Država će takođe sa računa našeg akcionarskog društva biti isplaćena deset miliona eura i biće vlasnik 57,1 odsto akcija“, kazao je Miličković.

Dug Rudnika je, kazao je on, 50 miliona eura , pa se na osnovu svega iznesenog izvodi zaključak da će otkup akcija Rudnika koštati preko 80 miliona.

„Nadam se da će vrlo brzo da razvedri nad Crnom Gorom“, poručio je Miličković.