ENIGMA TROŠKOVA

EPCG bi građane da udari po džepu, ali bez pokrića

Agencija do 28. februara treba da se odredi prema zahtjevima energetskih preduzeća i od njihove odluke će zavisiti cijene od aprila.
67 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 27.02.2019. 04:09h

Zahtjev Elektroprivrede sadrži niz dokaza o uvećanju troškova umjesto racionalizacije poslovanja, što je trebalo da bude ključni cilj uvođenja strateškog partnera i dokapitalizacije EPCG, odnosno prepuštanja upravljanja kompanijom italijanskoj A2A,  upozorila je grupa građana iz nevladinog sektora.

Prema zahtjevima EPCG i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), struja za domaćinstva bi sa sadašnjih 7,39 centi poskupila na 13,2 centa po kilovat-satu, pošto traže skok cijene od 79 odsto.

"Sve pojedinačne stavke kod funkcionalne cjeline EPCG - Distribucije su bezobzirno uvećane. Hoće povećanje zarada i ostalih ličnih primanja od 11,41 odsto. Zar je dosadašnji prosjek plata u EPCG od oko 800 eura mali pa ga treba povećati na 900 eura?",  poručio je u izjavi "Vijestima" predstavnik grupe građana iz nevladinih organizacija Stevo Muk.

"Trebalo bi da se čelnici EPCG informišu da li je u njemačkim elektroprivrednim preduzećima prosječna plata dvostruko veća od prosjeka u državi, pa tek onda da upoređuju cijene struje u Crnoj Gori i Njemačkoj"

Imponuje poređenje s Njemcima

Energetska preduzeća traže da se ukupno 376,2 miliona eura troškova osjeti kroz cijene električne energije, odnosno da dozvoljeni prihod bude veći za 65 odsto u odnosu na prošlogodišnji.

Iz EPCG su ocjenjujući realnim zahtjev da drastično povećaju troškove, uporedili da je cijena u Crnoj Gori manja od one u neuporedivo bogatijoj Njemačkoj gdje potrošače kilovat-sat energije košta 13,41 centi.

Regulatorna agencija za energetiku je odlučila da se, nakon javnog razmatranja zahtjeva Elektroprenosa, u srijedu 26. januara održi usmjena rasprava o zahtjevu EPCG, odnosno Distribucije, a 28. januara o iznosu za pokrivanje troškova koji traži Snabdijevanje.

Iz RAE su objavili da će razmatrati način utvrđivanja cijene električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu, a pozivaju operatora distributivnog sistema da dostavi “vjerodostojne dokaze o sprovedenom postupku za nabavku struje za pokrivanje gubitaka”.

Šta sadrži stavka ostali troškovi i finansijski trošak, koje su korekcije uzete u obzir kod priznavanja ovih troškova", pitaju iz Agencije

"Neophodno je dostaviti izvještaj o realizaciji investicionih i operativnih indikatora za 2010. vezano za Ugovor o prodaji dijela akcija i dokapitalizaciji EPCG, koji se odnose na Distribuciju i Snabdijevanje", poručili su iz RAE.

"Troškovi direkcije"

Regulator zahtijeva obrazloženje onih troškova kod kojih se traži povećanje u odnosu na odobrene u 2010, kao i da Distribucija obavjesti Agenciju da li su došli do podataka za obračun povrata na sredstva u skladu sa formulom iz privremene metodologije.

Ta cjelina EPCG traži da joj se odobri povrat na investicije od 10,76 odsto, a prošlogodišnji je iznosio 4,9 odsto.

RAE smatra da treba da pojasne da li je iznos troška amortizacije izračunat u skladu sa privremenim propisima Agencije, kao i da dostave strukturu troškova obavljanja zajedničkih poslova sa detaljnim obrazloženjem pojedinačnih stavki.

"Na osnovu čega su planirani vanredni prihodi za 2011", upitali su predstavnici RAE nadležne u Distribuciji.

I Muk upozorava na povećanje troškova Distribucije za obavljanja zajedničkih poslova od 119,84 odsto.

"U nekim prethodnim odlukama, taj trošak se vodio kao „troškovi Direkcije“, ili drugim riječima administracije EPCG. Vjerovatno da su se na ovaj trošak odnosile priče o tome kako će dolazak A2A donijeti bolje gazdovanje i upravljanje uz smanjenje troškova. Trošak usluga trećih lica su uvećali 92 odsto. Nevjerovatno je da firma sa tolikim viškom zaposlenih daje skoro 7,5 miliona eura za usluge trećih lica", rekao je Muk.

Kako se planiraju troškovi?

On je napomenuo da su ostali fiksni troškovi posebna priča sa traženim povećanjem od 1.922 odsto, ukazujući na dosadašnju praksu da se pod stavkom "ostali troškovi" strpa sve ono što kompanija hoće da sakrije.

Na predstojećoj raspravi o troškovima Snabdijevanja razmatraće se, prema najavi sa sajta Agencije, način utvrđivanja cijena električne energije iz domaćih izvora.

" S obzirom da je dostavljena samo tabela sa iskazanim troškovima proizvodnje električne energije iz domaćih izvora, neophodno je dati detaljnija objašnjenja na osnovu kojih analiza je javni snabdjevač prihvatio troškove proizvođača, za svaki planirani trošak pojedinačno. Posebno sa kojim brojem zaposlenih i na koji način je izvršen obračun zarada i ostalih ličnih primanja", konstatovali su iz RAE.

Iz RAE pitaju na osnovu čega su planirani:

  • troškovi otkupa radnih mjesta,
  • povećanje troška usluga trećih lica,
  • troškovi rezervnih djelova i materijala.

Iz RAE pitaju i kako je obračunat porez na imovinu i obavezni doprinosi, zatim trošak zaštite životne sredine.

"Šta sadrži stavka ostali troškovi i finansijski trošak, koje su korekcije uzete u obzir kod priznavanja ovih troškova.", pitaju iz Agencije

Oni smatraju da je potrebno detaljnije obrazložiti planirani povrat na sredstva, jer nije jasno da li su osnovica i stopa za izračunavanje povrata u skladu sa metodologijama:

"Neophodno je dati detaljnija pojašnjenja kako je izvršen obračun zarada i ostalih ličnih primanja, na osnovu koje cijene rada i za koji broj zaposlenih. Kako je obračunat porez na imovinu i obavezni doprinosi, kako je izračunat trošak korišćenja usluga prenosa, koji u zahtjevu iznosi 26,4 miliona eura.

Detaljnije objasniti prirodu troška rezervisanja za potraživanja iz ranijih godina, s obzirom da ovakav trošak nije predviđen metodologijom, kao i planirani povrat na sredstva od 11,6 odsto. Na osnovu čega su planirani vanredni prihodi za 2011.", navodi RAE u pozivu za usmenu raspravu, o kojoj će mjesto održavanja naknadno saopštiti.

Potpredsjednik Vlade Vujica Lazović je najavio da će danas ili u četvrtak razgovarati sa predstavnicima države u Odboru direktora EPCG da objasne šta je upravu motivisalo da ispostavi nerealne zahtjeve RAE.

Agencija do 28. februara treba da se odredi prema zahtjevima energetskih preduzeća i od njihove odluke će zavisiti cijene od aprila.

Neophodno je dostaviti izvještaj o realizaciji investicionih i operativnih indikatora za 2010. prema Ugovoru o prodaji dijela akcija i dokapitalizaciji EPCG, koji se odnose na cjeline kompanije - Distribuciju i Snabdijevanje - traži RAE

Poslanici u utorak da otvore četvoro očiju

Članovi parlamentarnog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet 25. januara će se sastati sa predstavnicima RAE u zgradi parlamenta, da razgovaraju o enormno visokim zahtjevima energetskih preduzeća o ovogodišnjem regulatorno dozvoljenom prihodu.

Nije predviđeno prisustvo novinara, već izjave za medije nakon što poslanici “izvuku” informacije koje troškove EPCG i CGES-a regulator ocjenjuje opravdanim (šta je realno, a šta naduvano), koji iznosi u poslovanju kompanija su povećani a nijesu potkrijepljeni dokazima, kako se utvrđuje osnovna cijena energije, jer proizvodnja više nije regulisana nego tržišna djelatnost.

Iz nevladinog sektora ukazuju da nije jasno odakle povećanje troškova plata za Snabdijevanje za skoro 36 odsto i umjesto da se vidi racionalizacija, tu je značajno uvećanje troškova

Očekuje se i da RAE pitaju da li potrošače, na osnovu ocjene troškova preduzeća do utorka, čeka promjena cijena od aprila, da daju procijenu ima li uopšte osnova da dođe do poskupljenja struje od kojeg građani strahuju, da ne zaborave da potrošačima kroz buduće cijene treba vratiti 19,5 miliona na osnovu preplaćene struje u 2009. godini...

Predsjednik skupštinskog odbora, Aleksandar Damjanović je rekao da se radi o radnom sastanku, zbog čega mediji neće prisustvovati razgovoru članova tog tijela i RAE, ali će biti informisani o ishodu sastanka. -

"Posebno će biti važno vidjeti kako će RAE vrednovati zahtjeve energetskih preduzeća", rekao je Damjanović.

Poslastica im da "deru" potrošače plaćanjem gubitaka

Da su posebna “poslastica” EPCG varijabilni troškovi ili gubici koje plaćaju potrošači, uočio je i Muk, navodeći da kompanija traži povećanje od 73,2 odsto. 

"Nevjerovatno je da poslije onakvih kritika i priče na tu temu, EPCG ima hrabrosti da tako nešto zahtijeva. Posebno je zanimljivo da je cijena energije za gubitke ''utvrđena na način propisan privremenom metodologijom, a u skladu sa odlukom (interni akt) o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza funkcionalnih i organizacionih cjelina u okviru Elektroprivrede”.

"Znači li to da se 24 miliona eura otima od kupaca na osnovu toga što su se funkcionalne cjeline EPCG tako dogovorile, Agencija to samo primi k znanju i ispostavi račun kupcima? Zašto se tu ne pozivaju na njemačku praksu? Mogu li u Njemačkoj da se dva dijela iste monopolske firme dogovore po kojoj cijeni i u kojem iznosu će nešto da naplaćuju od građana", rekao je Muk.

Iz nevladinog sektora ukazuju da nije jasno odakle povećanje troškova plata za Snabdijevanje za skoro 36 odsto i umjesto da se vidi racionalizacija, tu je značajno uvećanje troškova.

"Rezervisanje nenaplaćenih potaživanja se traži u iznosu od 11 miliona eura. Radi se o sredstvima za koja Agencija priznaje pravo EPCG da ih ne mora naplatiti, nego da taj trošak svog nerada naplati od onih koji redovno plaćaju račune", primjedbe su grupe građana iz nevladinih orgnaizacija.

Galerija