HAOS NA TRŽIŠTU

Poreznici sad plijene cigarete

Trodnevna različita tumačenja propisa iz državnih institucija vezanih za tržište duvanskih proizvoda juče su dostigla kulminaciju u Crnoj Gori, i to je za posljedicu imalo da Poreska inspekcija plijeni cigarete na trafikama u glavnom gradu.
0 komentar(a)
Zaplijenjene cigarete, Foto: Vijesti online
Zaplijenjene cigarete, Foto: Vijesti online
Ažurirano: 27.02.2019. 04:16h

U haosu na tržištu najgore su za sada prošli mali trgovci koje izmjenjeni Zakon o akcizama posebno ni ne obavezuje za plaćanja akcize.

Inspekcijske službe od kojih su neke izgleda sa zakašnjenjem, zbog Novogodišnjeg praznovanja, pročitale nove propise krenuli su u akciju, izgleda, sa “najtanjeg” kraja.

Prodavci prema mišljenju, Poreske inspekcije, moraju korigovane cijene cigareta da vrate na stari nivo, ako imaju stare akcize ili ako se razlikuju od onih objavljenih u Službenom listu.

Nova dažbina za uvoznike

Početkom sedmice bila je jednodnevna nestašica cigareta iz programa Filipa Morisa na trafikama čiju distribuciju obavljaju domaći veletrgovci.

Cigarete tog američkog proizvođača zvanično treba da poskupe za 25 do 35 centi po paklici tek od 17. januara, ali su se prethodnih dana po višim cijenama izgleda već prodavale na tržištu.

Glavna pometnja je nastala jer je novim Zakonom o akcizama definisano da svi uvoznici i proizvođači njegovim stupanjem na snagu moraju platiti novu dažbinu, dok ta obaveza nije bila predviđena za veletrgovce i maloprodaju.

Značajan broj brendova, u međuvremeno, je već poskupio u prvoj sedmici 2011. godine

Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Novo Radović saopštio da “akcizni obveznik može utvrđivati maloprodajne cijene duvanskih proizvoda u iznosima na koje je obračunao i platio akcizu i dalji učesnici u prometu mogu prodavati duvanske proizvode po važećim cijenama na koje je plaćena akiciza”

Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Novo Radović rekao je sinoć “Vijestima” da je “akcizni obveznik (proizođač i uvoznik) dužan da plati akcizu na maloprodajne cijene koje je odredio i objavio u Službenom listu”.

"Dakle, ne mogu se prodavati cigarete po maloprodajnim cijenama koje su veće od osnovice na koju je obračunata i plaćena akciza. To znači, da ako se kod određenog lica zateknu u prometu cigarete koje su nabavljene od akciznog obveznika na koje je plaćena akciza po ranije važećim stopama iste se mogu prodavati po cijenama na koje je plaćena akciza i koje je akcizni obveznik utvrdio pod uslovima na koje je platio akcize i objavio cijene u Službenom listu", rekao je Radović.

 "Dakle, ako je akciza plaćena na maloprodajnu cijenu od dva eura po paklici, ista se ne može prodavati po cijeni od 2,50 eura, ako na ovu osnovicu nije plaćena akciza".

Radović je kazao da “akcizni obveznik može utvrđivati maloprodajne cijene duvanskih proizvoda u iznosima  na koje je obračunao i platio akcizu i dalji učesnici u prometu mogu prodavati duvanske proizvode po važećim cijenama na koje je plaćena akiciza”.

Nove cijene prijavljene

Na udaru poreznika našao se i najveći maloprodajni lanac Štampa koji je u vlasništvu najvećeg distributera cigareta u Crnoj Gori - kompanije Rokšped. U glavnom gradu Štampi su plijenjene cigarete na četiri prodajna mjesta.

Izvršni direktor Štampe Bojan Kalezić kaže za “Vijesti” da su od svog dobavljača Rokšpeda dobili ovjerene potvrde da su sve nove cijene cigareta uredno prijavljene, a što se može provjeriti na veb sajtu Agencije za duvan.

"Dakle, ne mogu se prodavati cigarete po maloprodajnim cijenama koje su veće od osnovice na koju je obračunata i plaćena akciza, kaže Novo Radović

 "U skladu sa tim obavili smo nivelaciju cijena cigareta u objektima. Sada smo došli u situaciju da nam ljudi kažu da nijesmo trebali da nivelišemo cijene jer Službeni list nije izašao. PU je u objektima i plijeni svu robu koja je nivelisana u 2011. godini",  naveo Kalezić.

Štampa posjeduje oko 60 odsto maloprodajnih objekata u Crnoj Gori.

-đ"Agencija za duvan na svom sajtu objavila je maloprodajne cijene. Poreska uprava nam sad kaže da cijene vratimo nazad. Ako 17. januara stupaju na snagu nove cijene programa Filipa Morisa ja se sad pitam da li treba da ih nivelišem ili ne. Ako budem prodavao cigarete po cijenama koje ne odgovaraju onima koje je objavila Agencija za duvan rizikujem da izgubimo licencu za prodaju. Treba neko da nas posavjetuje šta da radimo", kazao je Kalezić.

Radović podsjeća da se izmjene i dopune Zakona o akcizama primjenjuju se od 1. januara 2011., njima je propisano povećanje akciznih stopa na duvanske proizvode. 

"Takođe je propisana i obaveza da akcizni obveznici izvrše popis zaliha duvanskih proizvoda u magacinima, skladištima i fabrikama dobavljača na dan 1. januar 2011. godine i popisne liste dostave nadležnom poreskom organu najkasnije u roku od 15 dana od dana primjene zakona. Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda  dužni su da na te zalihe izvrše obračun i plaćanje akcize ili razlike akcize po novim stopama", rekao je Radović.

Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Novo Radović saopštio da “akcizni obveznik može utvrđivati maloprodajne cijene duvanskih proizvoda u iznosima  na koje je obračunao i platio akcizu i dalji učesnici u prometu mogu prodavati duvanske proizvode po važećim cijenama na koje je plaćena akiciza”

Vujošević: Nijesmo krivi što ne čitaju Službeni list za praznike

Iako u pojedinim državnim organima tvrde da su sa zakašnjem došli do službenih listovi sa novim Zakonom o akcizama, što su “Vijesti” juče prenijele, direktor i odgovorni urednik Službenog lista Momčilo Vujošević to je juče demantovao.

"Dana 29. decembra dobili smo od Skupštine 12 zakona za objavljivanje u Službenom listu na nekoliko stotina stranica. Istog dana smo u broju 78 objavili par zakona koji stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja među kojima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.

Zbog hitnosti i pravovremenog objavljivanja i obavještavanja javnosti to smo iste objavili 29. decembra 2010 godine. Napominjemo, da smo u 2010. objavili još Službene listove broj 79,80,81, a u dane 30. i 31. decembar 2010 godine. Što su bili praznici i što neko nije bio zainteresovan to mi nijesmo krivi i čini nam se da u konkretnom slučaju nemamo ama baš nikakvu krivicu", saopštio je Vujošević.