KLJUČNI SEKTOR

1.300.000 eura za jačanje javnih nabavki

Za jačanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za proteklih godinu i po uloženo je milion i 300.000 eura. Sa tim novcem, koji je obezbjedila Evropska komisija, unaprijeđeno je zakonodavstvo i administrativni kapaciteti.
0 komentar(a)
Ažurirano: 11.01.2011. 12:19h

Za jačanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za proteklih godinu i po uloženo je 1.300.000 eura. Sa tim novcem, koji je obezbjedila Evropska komisija, unaprijeđeno je zakonodavstvo i administrativni kapaciteti.

Na završnoj konferenciji projekta “Dalji razvoj i jačanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori” rečeno je da su javne nabake ključni sektor ekonomije Crne Gore.

- Novac utošen kroz javne nabavke čini 16 odsto bruto društvenog proizvoda Crne Gore i zato je bitno da sistem garantuje da javni interes bude prioritet prilikom trošenja - kazao je šef delegacije Evropske unije Nikola Bertolini.

U sklopu projekta urađen je i Nacrt zakona o javnim nabavkama koji reguliše procedure nabavke roba, usluga i radova budžetskih potrošača

Bertolini je rekao da primjena zakona u velikoj mjeri zavisi od Direkcije za javne nabavke i Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Spriječiti korupciju u oblasti javnih nabavki

Direktor Direkcije za javne nabake Mersad Mujević je rekao da su Nacrtom Direkciji data šira ovlašćenja kao što je vršenje inspekcijskog nadzora, podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka i transparentnije objavljivanje podataka o javnim nabavkama.

Pomoćnik ministra finansija Nemanja Pavličić je rekao da se za javne nabavke trošti u prosjeku godišnje 500 miliona eura i da treba uspostaviti sistem koji će omogućiti efikasnost i ekonomičnost javnih nabavki i spriječiti korupciju u toj oblasti.