PARLAMENT TRAŽI DA SE PONIŠTI ODLUKA OSNOVNOG SUDA DA SU NEZAKONITO SMIJENILI RADOVIĆEVU

Skupština bi da je zakonito što oni utvrde: Što se sud miješa...

Advokat bivše viceguvernerke istakao da se o tom pitanju decidno izjasnio Vrhovni sud
7872 pregleda 16 komentar(a)
Zakonito im ono što oni utvrde: Poslanici vladajuće većine, Foto: Boris Pejović
Zakonito im ono što oni utvrde: Poslanici vladajuće većine, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 14.03.2019. 08:14h

Skupština Crne Gore zatražila je od Višeg suda da poništi presudu Osnovnog suda - da je parlament nezakonito na predlog guvernera Centralne banke (CBCG) Radoja Žugića, smijenio Irenu Radović sa pozicije viceguvemera u julu prošle godine.

Žalbu Višem sudu u ime Skupštine uputila je zamjenica zaštitinika imovinsko-pravnih interesa Sanja Jaredić.U tom dokumentu, između ostalog, navodi se da je odluka Skupštine donijeta na osnovu člana 82 Ustava, većinom glasova poslanika, pa bi preispitivanje njene zakonitosti pred redovnim sudovima bilo miješanje jedne grane vlasti u autonomna ovlašćenja druge grane vlasti. Članom 82 Ustava je definisano da Skupština, između ostalog, bira guvernera CBCG i članove SavjetaCBCG.

U odgovoru na žalbu, pravni zastupnik Radovićeve, advokat Siniša Gazivoda istakao je da je objašnjene zaštitnika zapanjujuće jer je Ustavom definisano da je svaka grana vlasti ograničena Ustavom i zakonom, što znači da odluke Skupštine moraju biti u skadu sa zakonom. “Vijesti” imaju uvid u ta dva dokumenta. Jaredićeva navodi da bi “na isti način pred redovnim sudovima mogle da se preispituju odluke Skupštine o izboru predsjednika i članova Vlade, VDT-a, tužilaca i drugih funkcionera koje menuje i razrješava Skupština”.

“To bi vodilo obesmišljavanju podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku i davanju redovnom sudu funkcije kontrolora svih odluka drugih organa vlasti koje oni donose u okviru svoje ustavne nadležnosti”, objašnjava Jaredićeva.

U žalbi se ističe da Osnovni sud taj spor tretira kao radni, a gubi iz vida da je spor iz radnog odnosa spor između poslodavca i zaposlenog, da Skupština nije poslodavac Radovićevoj “zbog čega se postupanje suda u toj pravnoj stvari ne može podvesti pod odredbe iz člana 14 zakona o sudovima”.

Jaredićeva se u žalbi poziva i na član 3 Zakona o sprečavanju korupcije po kome je Radovićeva javni funkcioner, pa kao nosiocu javne funkcije javno-pravni status sa mandatom viceguvernera joj je Skupština povjerila, dok joj je radno-pravni status određen zakonom o CBCG.

Gazivoda je istakao da tokom postupka pred Osnovnim sudom zaštitnik imovinsko-pravnih interesa nije nagovijestio, a kamoli pomenuo dileme da odlučivanje o tom pitanju nije sudska nadležnosti, te da je interesantno da se tek u žalbi Višem sudu zainteresovao za tu pravnu problematiku.

“Vrhovni sud se decidno izjasnio da se u konkretnom slučaju radi o sporu iz radnog odnosa, te da je za njegovo presuđivanje nadležan Osnovni sud”, istakao je Gazivoda.

On dodaje da je objašnjenje zaštitnika da bi preispitivanje zakonitosti pred redovnim sudovima bilo miješanje jedne grane vlasti u autonomna ovlašćenja druge grane vlasti, najblaže rečeno, zapanjujuće. “Zapanujuće je da su pravna shvatanja zakonskog zastupnika države suprotna osnovnim odredbama Ustava. Članom 11 je propisano da se vlast dijeli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, da je vlast ograničena Ustavom i zakonom i da odnos vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli. Nesporno je da poslanik glasa po sopstvenom uvjerenju, ali svaka grana vlasti ograničena Ustavom i zakonom, što podražumijeva da pojedinačni akt koji donosi Skupština mora biti u skladu sa zakonom. Prema ustavnom načelu da vlast počiva na međusobnoj kontroli preispitivanje zakonitosti pojedinačnih akata logično pripada sudskoj vlasti”, istakao je Gazivoda.

Vrhovni sud presudio da je u pitanju radni spor

Gazivoda je istakao da je Vrhovni sud donio odluku po kojoj viceguvernera imenuje Skupština na predlog guvernera i on je zaposlen u CBCG, a na prava zaposlenih se primjenjuju opšti propisi o radu, a članom 14 zakona o sudovima je definisano da je osnovni sud nadležan da u prvom stepenu sudi u sporovima iz radnog odnosa.

Advokat Radovićeve je u odgovoru na žalbu objasnio da Zakon o korupciji na koji se poziva zaštitnik nema nikakve veze sa sporom u vezi sa smjenom Radovićeve, te da je zaštitnik prećutao dio “u smislu ovog zakona” iz Zakona o korupciji na koji se poziva u žalbi.

Preporučujemo za Vas