"ODRAZ ODGOVORNOSTI"

Ministarstvo saobraćaja: Ideja o gradnji luke za kruzere u Bokokotorskom zalivu nije potekla ni od jednog investitora

Iz Ministarstva su podsjetili na podijeljenost javnosti upravo u odnosu na pitanje uplovljavanja značajnog broja kruzera u trgovačku luku Kotor, koja posljednjih godina dostižu brojku od oko 500 na godišnjem nivou
2340 pregleda 3 komentar(a)
Kruzer u Bokokotorskom zalivu, Foto: Shutterstock
Kruzer u Bokokotorskom zalivu, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 29.03.2019. 16:47h

Ideja o mogućnosti gradnje luke za prihvat kruzera u Bokokotorskom zalivu nije potekla ni od jednog potencijalnog investitora, nego je odraz odgovornosti u pokušaju analiziranja mogućnosti izgradnje novih luka u tom akvatorijumu, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja.

"To, podrazumijeva se, ne znači da postoje bilo kakve smetnje da potencijalnim investitorima ideja o, ne samo tom, nego i o ostalim razvojnim projektima, bude prezentovana ili da oni iskažu interesovanje u odnosu na bilo koji projekat za čiju realizaciju prepoznaju poslovni i komercijalni interes”, kazali su predstavnici Ministarstva agenciji Mina-business.

Oni su dodali da, u tom smislu, predlog investicionog projekta izgradnje luke za prihvat kruzera u Bokokotorskom zalivu s pratećim postrojenjima i drugim objektima, ne predstavlja izuzetak, niti daje za pravo ikome da inputira da resorno Ministarstvo ili obrađivač projekta rade u interesu bilo kog potencijalnog investitora.

Iz Ministarstva su podsjetili na podijeljenost javnosti upravo u odnosu na pitanje uplovljavanja značajnog broja kruzera u trgovačku luku Kotor, koja posljednjih godina dostižu brojku od oko 500 na godišnjem nivou.

“Naime, sve su prisutnije dileme kod laičke i stručne javnosti koje se odnose na sigurnost pomorske plovidbe u Bokokotorskom zalivu i rizike koje nosi uplovljavanje sve većih kruzera novije generacije, uticaj kruzinga na životnu sredinu i očuvanje statusa Kotora kao područja pod zaštitom UNESCO-a”, rekli su predstavnici Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su naveli da su ta pitanja posebno aktuelizovana incidentnim situacijama koje su se dogodile u akvatorijumu luke Kotor, kada su veći dio javnosti, ali i strukovna udruženja, apelovali na nadležne da sagledaju potencijalna alternativna rješenja, koja bi u prvom redu značila sigurniju pomorsku plovidbu.

Predstavnici Ministarstva su saopštili da su, kao odgovoran nadležni organ, u saradnji sa referentnim subjektima iz te oblasti, pristupili detaljnijoj analizi okolnosti i uzroka koji, u određenim okolnostima, mogu da ugroze sigurnost pomorske plovidbe u Bokokotorskom zalivu.

Oni su kazali da je, nakon ozbiljne pomorske nesreće s brodom Sveti Stefan i više ozbiljnih incidenata sa kruzerima, od kojih je posljednji zabilježen 3. maja prošle godine s brodom Crown Princess, Nacionalna komisija za istraživanje nezgoda i nesreća u saobraćaju dala sigurnosne preporuke.

Te sigurnosne preporuke prepoznale su, kako je objašnjeno iz Ministarstva, i određene elemente koji mogu ugroziti sigurnost pomorske plovidbe u akvatorijumu luke Kotor.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, prema riječima njegovih predstavnika, u saradnji sa referentnim subjektima razmatra potencijalne modele koji bi omogućili sigurniju pomorsku plovidbu, uz maksimalno smanjenje rizika koji potencijalno mogu usloviti pomorske nesreće i nezgode.

“To svakako ne znači da plovidba koja se trenutno realizuje u akvatorijumu luke Kotor nije sigurna, ali takođe smo svi svjesni da postoji potreba i prostor za njeno unaprjeđenje”, poručili su iz Ministarstva.

Oni su dodali da je pitanje specifičnosti uslova pod kojima se obavlja plovidba u zalivu, posebno kroz tjesnac Verige, bilo predmet analiza stručne javnosti i ranije.

“Tako je preduzeće Abaco, koje se više decenija profesionalno bavi pružanjem savjetodavnih usluga u pomorstvu, pomorskim i pravom pomorskog osiguranja, kao i likvidacijom pomorskih havarija i ima dokazano iskustvo u toj oblasti, u procesu konsultovanja stručnih subjekata za koje smo ocijenili da mogu pomoći u iznalaženju odgovarajućeg alternativnog rješenja, ustupilo Ministarstvu predlog investicionog projekta”, rekli su predstavnici tog Vladinog resora.

Oni su saopštili da investicioni projekat prepoznaje unaprjeđenje sigurnosti pomorske plovidbe u ekološki naročito osjetljivom području Bokokotorskog zaliva, rasterećenje lokalnih saobraćajnica u Opštini Kotor i unaprjeđenje bezbjedonosne zaštite pomorskih brodova i lučkih postrojenja u skladu sa međunarodno prihvaćenim obavezama i nacionalnim zakonodavstvom.

Koncept predloga projekta, kako je objašnjeno, predviđa minimalni uticaj na životnu sredinu, te potpuno uklapanje estetskog izgleda lučke infrastrukture i suprastrukture u prirodni pejzaž Bokokotorskog zaliva.

Iz Ministarstva su dodali da se dubina mora uz obalu, na mjestu koje se razmatra kao potencijalna lokacija kroz koncept predloga projekta, kreće od 27 do 30 metara.

Oni su saopštili da taj projekat ne isključuje dalje poslovanje luke Kotor, nego bi njegova realizacija dovela do prilagođavanja obima djelatnosti, prije svega u pogledu veličine prihvaćenih brodova, čime bi se ublažio i dalji negativan uticaj od uplovljenja i isplovljenja kruzera na davno izgrađenu lučku infrastrukturu.

“Efekti po sigurnost pomorske plovidbe i bezbjedonosnu zaštitu brodova su upravo prepoznati kao faktori od presudnog značaja”, poručili su iz Ministarstva.

Taj Vladin resor je, smatrajući predloženi projekat realnim i opravdanim, u junu prošle godine uputilo Ministarstvu održivog razvoja i turizma inicijativu da on bude analiziran i uvršten u Prostorni plan posebne namjene za obalno područje Crne Gore.

“Znači, ne postoji nijedan segment projekta koji smo pokušali voditi na netransparentan način, nego je od početka projekat predlagan kao podoban za dalje sagledavanje i to od nadležnih organa za ocjenu njegove prostorno-planske opravdanosti”, kazali su iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Oni su dodali da projekat nije uvršten u Prostorni plan posebne namjene za obalno područje Crne Gore, usljed potrebe da bude dodatno razrađen.

“Zato će, konačni stav o opravdanosti ili izvodljivosti projekta, biti moguće zauzeti tek nakon izrade dodatne dokumentacije. Do tada, naše je pravo i obaveza da odgovorno razmišljamo o novim razvojnim projektima. Ne može se pitanje sigurnosti pomorske plovidbe svoditi na priču o poslovanju bilo kog preduzeća ili interesu bilo kog potencijalnog investitora, posebno ne ukoliko svi imamo, a trebalo bi da imamo, istu zajedničku namjeru i cilj, a to je podizanje stepena sigurnosti pomorske plovidbe na viši nivo”, poručili su iz Ministarstva saobraćaja.

Oni su rekli i da bi postupak za realizaciju takve investicije nužno uključivao potpuno transparentan postupak privatno-javnog partnerstva, u bilo kom obliku, koji se mora sprovesti u skladu sa zakonskom regulativom u toj oblasti.

Iz Ministarstva su saopštili da predlog investicionog projekta izgradnje luke za prihvat kruzera u Bokokotorskom zalivu, koji je izrađen u maju prošle godine, u vrijeme njegove izrade nije mogao ni na koji način predvidjeti politička zbivanja u Kotoru na proljeće ove godine.

“Samim tim, sagledavanje potencijalnih alternativnih rješenja, koja bi mogla zadovoljiti potrebe rastućeg obima kruzinga u Crnoj Gori, ne može ni na koji način biti dovođeno u vezu sa stavovima bilo kog političkog subjekta, niti ima osnova da bude predstavljen javnosti kao projekat koji, u bilo kom segmentu, ugrožava ili ima za cilj ugrožavanje postupka dodjele prvenstvene koncesije preduzeću Luka Kotor“, rekli su predstavnici Ministarstva.

Oni su kazali i da senzacionalistički markirana navodna lokacija za potencijalnu izgradnju nove luke zapravo uopšte ne odgovara lokaciji koju predviđa projekat, niti je to ona koju je Ministarstvo razmatralo kao potencijalnu za izgradnju nove luke.

“Čak se i na naslovnoj stranici predloga projekta, koji je cirkulisao u javnosti prethodnih dana, jasno vidi da je za eventualnu izgradnju nove luke predložena sasvim druga lokacija. Ne želimo da vjerujemo da je takva „omaška“ bila namjerna, ali svakako želimo da ukažemo da bi bilo poželjno i profesionalno da, ukoliko se u javnosti plasiraju informacije od javnog interesa, u najmanju ruku bude sa dozom ozbiljnosti proučen dokument koji se očigledno već imao u rukama, ali u namjeri da vijest poprimi karakter senzacionalne, interpretiran je na način da su javnosti pružene netačne informacije”, zaključili su predstavnici Ministarstva.