"STABILNE PERFORMANSE"

CBCG: Bankarski sistem stabilan

“Likvidna aktiva za 13 banaka u sistemu je, na 28. mart ove godine, veća za 19,6 miliona eura, odnosno 2,13 odsto u odnosu na dan kada je uvedena privremena uprava u IBM i Atlas banci”
1289 pregleda 14 komentar(a)
CBCG, Foto: Luka Zeković, Luka Zeković
CBCG, Foto: Luka Zeković, Luka Zeković

Bankarski sistem u Crnoj Gori je stabilan i bilježi pozitivne trendove, uprkos uvođenju stečaja u Atlas i Invest banci Montenegro (IBM), saopšteno je iz Centralne banke (CBCG).

Iz CBCG su naveli da pokazatelji na nivou sistema, koji se odnose na 13 banaka koje imaju dozvolu za rad, ukazuju na veoma stabilne performanse.

"Njih između ostalog karakteriše koeficijent solventnosti od 17,29 odsto, na 31. decembar, što je značajno iznad minimalno propisanog nivoa od deset odsto. Karakteriše ih i nivo nekvalitetnih kredita, na 28. februar, od 5,04 odsto, uz iznos kredita koji kasne preko 90 dana od 2,91 odsto, što predstavlja pokazatelj koji se može uporediti sa nivoom prije finansijske krize“, rekli su iz CCBG.

Na osnovu posljednjih raspoloživih podataka na nivou sistema, od 28. februara, ključne bilansne pozicije, na godišnjem nivou, bilježe rast, i to aktiva 7,01 odsto, krediti 12 odsto , depoziti 7,64 odsto i kapital 7,37 odsto.

Iz CBCG su u saopštenju povodom povećanog interesovanja medija o trendovima u bankarskom sektoru, naveli da depoziti imaju konstantan trend rasta.

"Posmatrajući trend u periodu od 30. novembra prošle godine, odnosno posljednji izvještajni period prije uvođenja privremenih uprava u IBM i Atlas banci, do 28. februara, očigledan je nastavak trenda rasta depozita iz prethodnog perioda, uprkos njihovom padu na kraju januara, izazvanog uticajem sezone”, objasnili su iz CBCG.

Iz CBCG su poručili da je primjetno da pojedini mediji i analitičari na netačan način interpretiraju podatke o nivou ukupnih depozita i likvidne aktive, ne uzimajući u obzir sezonske i ciklične uticaje i/ili upoređujući neuporedive podatke koji se odnose na različit broj banaka u sistemu.

Ukupni depoziti kod 13 banaka su, na kraju februara, bili 2,75 odsto veći u odnosu na kraj novembra, odnosno 2,22 odsto u odnosu na kraj ovogodišnjeg januara.

“Da je januarski pad ukupnih depozita posljedica sezonskih oscilacija potvrđuje i činjenica da je do pada ukupnih depozita na nivou sistema došlo i tokom januara prošle godine, u odnosu na nivo ukupnih depozita na kraju 2017, nakon čega je nastavljen trend rasta ukupnih depozita”, rekli su iz CBCG.

Kada je u pitanju struktura depozita, u periodu od 30. novembra do 28. februara, prema podacima za 13 banaka, prisutan je trend rasta obje kategorije nerezidentnih preduzeća, kao i kategorije kompanija rezidenata, dok je registrovano smanjenje ukupnih depozita pojedinaca rezidenata.

“Činjenica da obje kategorije depozita nerezidenata rastu ukazuje na visok stepen povjerenja nerezidentnih pojedinaca u bankarski i finansijski sistem, kao i poslovni sistem u Crnoj Gori, pripremajući se, na taj način, za nastavak trenda investiranja u Crnu Goru”, kazali su iz CBCG.

Iz CBCG su rekli da je bankarski sistem Crne Gore izuzetno likvidan.

“Likvidna aktiva za 13 banaka u sistemu je, na 28. mart ove godine, veća za 19,6 miliona eura, odnosno 2,13 odsto u odnosu na dan kada je uvedena privremena uprava u IBM i Atlas banci”, saopštili su iz CBCG.

Iz CBCG su podsjetili da, prema strogoj definiciji vrhovne monetarne institucije, likvidnu aktivu čine gotovina, sredstva na žiro računu, depoziti po viđenju kod banaka i polovina obavezne rezerve.

“Stoga nema analitičkog smisla pratiti trendove pojedinih kategorija likvidne aktive, odnosno gotovine, sredstava na žiro računu i depozita po viđenju kod banaka, sa stanovišta uticaja na likvidnu poziciju, što su pojedini mediji činili”, zaključuje se u saopštenju.