KRIVIČNA PRIJAVA NIJE UTICALA NA ODLUKU

Vlada ih tuži, Uprava im daje: Prijavljeni zbog garancije, dobili milionski posao

U martu 2016. Ministarstvo održivog razvoja i turizma podnijelo je krivičnu prijavu protiv šest osoba predstavnika investitora u izgradnji hotela “As” - kompanija Montena invest i Nega turs, Dejana i Nedeljka Gardaševića, Vladislava Popovića, Viktora Mazanova i dvije nepoznate osobe.
4573 pregleda 0 komentar(a)
Dejan Gardašević (skroz desno) i ministar Nikola Janović na početku druge faze rekonstrukcije bazena, Foto: Vlada Crne Gore
Dejan Gardašević (skroz desno) i ministar Nikola Janović na početku druge faze rekonstrukcije bazena, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 15.04.2019. 18:14h

Vladina Uprava za javne radove višemilionski vrijedan posao rekonstrukcije bazena “Nikša Bućin” dodijelila je firmi protiv čijih osnivača - Dejana i Neđeljka Gardaševića, je Ministarstvo održivog razvoja i turizma prije tri godine podnijelo krivične prijave, jer su, kako tvrde, dostavili lažnu garanciju ruske Sberbanke od tri miliona eura da će dovršiti hotel „As“ u Perazića dolu.

Ta prijava, međutim, nije uticala na odluku Uprave da im povjeri isto toliko vrijedan posao rekonstrukcije zatvorenog bazena u Kotoru.

Kompaniju “Neimar inžinjering” osnovao je Neđeljko Gardašević, a njegov sin Dejan je izvršni direktor. Gardaševići su ključne figure i u kompanije “Nega tours Montenegro” koja je punih deceniju i po gradila i nikada završila hotelski kompleks “As”.

Osnivači “Nega tursa” su, prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata, preduzeća “Montena invest limited” i “Nikats engineering limited”. Predsjednik odbora direktora je Dejan Gardašević, a članovi Neđeljko Gardašević i Viktor Mazanov.

U martu 2016. Ministarstvo održivog razvoja i turizma podnijelo je krivičnu prijavu protiv šest osoba predstavnika investitora u izgradnji hotela “As” - kompanija Montena invest i Nega turs, Dejana i Nedeljka Gardaševića, Vladislava Popovića, Viktora Mazanova i dvije nepoznate osobe.

Tada je rečeno da je ministarstvo, na čijem je čelu bio Branimir Gvozdenović, dobilo indicije da nije valjana garancija ruske Sberbanke od 3.000.000 eura, koju je kompanija “Nega turs” uz aneks ugovora priložila za hotel “As” u Perazića dolu.

“Rekonstrukcija bazena ‘Nikša Bućin” u Kotoru se realizuje iz kapitalnog budžeta Uprave javnih radova, koja je za isto nadležna. Takođe, upoznati smo da je za isto sprovedena tenderska procedura u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama“, saopšteno je iz kabineta ministra sporta Nikole Janovića.

Janović je sredinom februara u društvu Dejana Gardaševića označio početak druge faze rekonstrukcije zatvorenog bazena u Kotoru.

Iz Uprave na čijem je čelu Rešad Nuhodžić odgovorili su “Vijestima” da je kompletna procedura oko izbora izvođača radova sprovedena u skladu sa zakonom.

Objasnili su da ne posjeduju informaciju da osnivači firme kojoj su povjerili posao stoje i iza kompanije “Nega Tours” koja je Vladi navodno dostavila lažnu garanciju od tri miliona eura: “Niti zakonska procedura koja propisuje postupak javnih nabavki predviđa da se od bilo kojeg ponuđača traže takve informacije”.

Iz Uprave javnih radova tvrde i da se u toku realizacije projekata iz kapitalnog budžeta Vlade u potpunosti pridržavaju procedure koja je propisana Zakonom o javnim nabavkama i drugim odgovarajućim aktima. “Kao i svi ostali projekti za čiju je realizaciju bila zadužena UJR, i u slučaju izbora najpovoljnije ponude za drugu fazu rekonstrukcije zatvorenog bazena ‘Nikša Bućin’ u Kotoru, kompletna procedura javne nabavke sprovedena je u skladu sa zakonskim propisima”, ističu iz Uprave.

Oni su objasnili da je poziv za učešće u otvorenom postupku javne nabavke za rekonstrukciju bazena objavljen 21. novembra prošle godine, sa jasnim tehničkim i pravnim kriterijumima koje treba da ispunjavaju učesnici.

“Između ostalog, svaki ponuđač je dužan da ispuni uslov da on ili njegov pravni zastupnik nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela, kao i da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa. To su, u konkretnom slučaju, ponuđači dokazali potvrdom Ministarstva pravde o nekažnjavanju Poreske uprave i organa lokalne uprave. Takođe, ponuđači su dostavili i garanciju banke u iznosu od dva odsto procijenjene vrijednosti sa rokom propisanim tenderskom dokumentacijom. Na osnovu ispunjenosti ovih uslova, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda donijela je 24. januara ove godine odluku, prema kojoj je ponuda ‘Neimar inženjeringa’ od 3.480.077,34 eura ocijenjena kao ispravna i najpovoljnija, IGP Fidija od 3.992.050,39 eura kao ispravna i drugorangirana, dok je ponuda Erlanga odbačena zbog neblagovremenosti“, piše u odgovoru iz kabineta Nuhodžića.

Ističu da je ugovor sa “Neimar Inženjeringom” kao najpovoljnijim ponuđačem, potpisan 11. februara 2019. godine.

“Kao uslov za potpisivanje ugovora, ‘Neimar Inženjering’ je dostavio garanciju banke za dobro izvršenje ugovora u iznosu od pet odsto ugovorene vrijednosti, sa rokom trajanja 30 dana duže od ugovorenog roka, kao i polisu osiguranja za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika na iznos od 400.000 eura.

Postupak javne nabavke za rekonstrukciju bazena bio je transparentan, a kompletna dokumentacija svim zainteresovanim licima cijelo vrijeme je bila, a i dalje je dostupna na sajtu Uprave za javne nabavke”, kazali su iz Nuhodžićeve službe za odnose sa javnošću.

Oni ističu da je “Neimar inženjering” sa rekonstrukcjom počeo sedam dana nakon potpisivanja ugovora i da radovi na bazenu, u ovom momentu, teku ugovorenom dinamikom.

“Skadar na Bojani” dočekivao i ispraćao ministre

Gardaševićima i njihovim ruskim partnerima Vlada je 2002. godine prodala hotel “As” za pet miliona maraka, od čega je tri miliona pripalo Vladi, a dva Budvanskoj rivijeri. Investitor se obavezao da će u hotel uložiti 22.000.000 maraka i da će hotel završiti do kraja 2003. godine. Iako zamišljen kao hotelski kompleks sa pet zvjezdica, dogradnja i rekonstrukcija nekada jednog od najatraktivnijih hotela na Jadranu pretvorila se u zidanje “Skadra na Bojani”.

Investitor je probio brdo, izgradio dodatak od nekih stotinu metara, nadogradio objekat tako da hotel ima 18 spratova i izgradio garažu.

Betonska konstrukcija dočekivala je i ispraćala ministre turizma od Predraga Nenezića, preko Predraga Sekulića, do Branimira Gvozdenovića koji su godinama nijemo posmatrali neizvršavanje ugovorenih obaveza. Kako obaveze nijesu ispunjene u februaru 2014. Vlada je investitoru, potpisivanjem aneksa ugovora, dala novu šansu koju nije iskoristio. Jedan od najbitnijih elemenata u odlučivanju za prihvatanje tog aneksa bila je bankarska garancija naplativa na prvi poziv u iznosu od 3.000.000 eura, za koju je kasnije tvrđeno da je falsifikovana.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je početkom te godine pokrenulo procedure raskida ugovora i naplate bankarske garancije kod ruske Sberbanke. Utvrđeno je da garancija nije validna, pa je Ministarstvo na čijem je čelu bio Branimir Gvozdenović početkom marta 2016. podnijelo krivične prijave protiv predstavnika investitora.

Specijalno državno tužilaštvo još u aprilu 2016. godine formiralo je predmet povodom privatizacije hotela “As” u Perazića dolu. Iz Tužilaštva su tada potvrdili “Vijestima” da je predmet u fazi izviđaja. Investitori su tvrdili da je garancija validna i da su Sberbanku izabrali na predlog Vlade.

Protiv Sberbanke su u Rusiji podnijeli tužbu jer je, kako su naveli, oštetila njihove fime u toj državi zbog garancije.

Ministarstvo održivog razvoja je čak pokušalo da u budvanskom katastru hotel As preknjiži na Budvansku rivijeru, ali je takav zahtjev Uprava za nekretnine odbila.

Krajem juna 2016. Skupština je usvojila predloge zaključaka Odbora za ekonomiju povodom kontrolnog saslušanja ministra turizma Branimira Gvozdenovića u vezi sa privatizacijom hotela As.

Najvažniji predlog je da u slučaju raskida ugovora za hotel As, on ne bi, shodno ugovorima i aneksu ugovora, mogao biti vraćen Hotelskoj grupi Budvanska rivijera, već se mora tretirati kao imovina države koja će se staviti na javnu prodaju.

Privredni sud je 2016. donio privremenu mjeru zabrane otuđenja i opterećenja na nedovršeni hotel “As” i zemljišni kompleks od 36.000 kvadrata u Perazića dolu. Sud je prihvatio predlog za određivanje privremene mjere, koju je zatražio Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore i Budvanska rivijera, protiv aktuelnih vlasnika hotela. Krajem septembra prošle godine Privredni sud uveo je stečaj u „Nega tours“, a hotelski kompleks i dalje je uknjižen u katastru na tu kompaniju.