APELACIONI SUD UKINUO PRESUDU PRIVREDNOG SUDA

Spor CFSSI i preduzeća “Čelebić” kreće iznova

Apelacioni sud utvrdio je da je žalba CFSSI bila osnovana te da je tokom prvostepenog postupka počinjena bitna povreda odredaba ZPP-a, da u presudi nema valjanih razloga za njeno donošenje, i da je činjenično stanje “pogrešno i nepotpuno utvrđeno”
324 pregleda 0 komentar(a)
Tomislav Čelebić, Foto: Luka Zeković
Tomislav Čelebić, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 21.03.2018. 14:36h

Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je presudu Privrednog suda kojom je odbijen tužbeni zahtjev Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju (CFSSI) protiv građevinske kompanije “Čelebić”, biznismena Tomislava Čelebića, od koje je tužbom tražio da mu na ime naknade štete isplati ukupno 532.020 eura.

Novu presudu kojom je premet prvostepenom sudu vraćen na ponovno odlučivanje je donijelo Vijeće Apelacionog suda kojim je predsjedavao sudija Ramo Striković, a članovi bili sutkinje Katarina Đurđić i Marijana Pavićević. Ukinutu prvostepenu presudu donijela je sudija Privrednog suda Senada Hasanagić.

Tužbom je CFSSI tražio da mu “Čelebić” isplati ugovorene kazne za neblagovremeno završene radove i neotklonjene nedostatke na izgrađenim stambenim zgradama u Budvi i Baru u iznosu 335.761 euro, plus 196.256 eura zatezne kamate za prijevremeno uplaćena sredstva izvođaču radova.

CFSSI, direktoruje Danilo Popović, bivši dugogodišnji sindikalni rukovodilac.

Apelacioni sud utvrdio je da je žalba CFSSI bila osnovana te da je tokom prvostepenog postupka počinjena bitna povreda odredaba ZPP-a, da u presudi nema valjanih razloga za njeno donošenje, i da je činjenično stanje “pogrešno i nepotpuno utvrđeno”.

Naloženo je da se za razrješenje spora primijene ugovorene odredbe, “a Posebno uzanse o građenje” za sve što nije regulisano predmetnim Ugovorom, pri tome imajući u vidu odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

“Prvostepeni sud nije utvrdio ugovoreni rok za izvođenje radova, niti cijenio i razjasnio odredbu člana 4. Aneksa broj 5 kojim se izvođač radova obavezao da ugovorene radove završi u skladu sa dinamikom gradilišta, a time ni da li postoji kašnjenje u izvođenju ugovorenih radova i ako postoji da li je uzrokovano kriviom izvođača”, ističe se između ostalog u novoj presudi.

Viša sudska instance u pogledu kamata zbog unaprijed izvršenih plaćanja, utvrdila je da je “nejasno na osnovu čega je prvostepeni sud zaključio da je tužilac izmirio obavezu prema tuženom prije ugovorenog roka”.

Takođe, Apelacionom sudu bilo je nejasno koju vrstu kamate tužilac traži, jer to nije naveo, niti ga je sud pozvao da zahtjev u tom djelu razjasni i jasno opredijeli.

Protokol o primopredaji stambeno-poslovnog objekta u Budvi sačinjen je 29.06.2016, a tužilac je 10. januara 2017. na osnovu ugovora i aneksa ugovora sačinio rekapitulaciju potraživanja za objekte izgrađene u Budvi i Baru.

Ugovorom o građenju investicija u Budvi je prvobitno procijenjena na iznos od oko 6,27 miliona eura sa uračunatim PDV-om. Potpisano je nekoliko aneksa ugovora, a vrijednost investicije je na kraju porasla oko 6,71 milion eura.

Preporučujemo za Vas