NACRT ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Bez tendera za pravne usluge, zajmove…

Tenderi i javna oglašavanja će biti potrebni za nabavke robe i usluga čija je vrijednost jednaka ili veća od 15.000 eura, kao i za radove od 30.000 eura
127 pregleda 0 komentar(a)
Mersad Mujević, Foto: Savo Prelević
Mersad Mujević, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 19.03.2018. 17:40h

Nacrtom novog zakona o javnim nabavkama predložena su nova izuzeća na primjenu važećeg Zakona, prema kojima neće biti potrebno oglašavanje javnih tendera na pravne usluge (advokatske, notarske, usluge istraživanja i razvoja) kao i na zajmove, odnosno kredite.

Direktor Uprave za javne nabavke dr Mersad Mujević kazao je "Vijestima" da su u nacrtu definisana i posebna izuzeća u oblasti poštanskih usluga, elektronskih komunikacija, ugovora u kući, ugovori između dva ili više naručilaca, za sektorsku djelatnost, dodjela ugovora povezanih društvima, kao i dodjela ugovora čija je vrijednost manja od pragova za primjenu zakona.

Javna rasprava o nacrtu novog zakona, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, trajaće do 10. aprila.

Tenderi i javna oglašavnja će, prema predlogu, biti potrebna za nabavke robe i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 15.000 eura i nabavke radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 30.000 eura.

"Naručilac ne smije da dijeli predmet nabavke koji predstavlja jedinstvenu cjelinu sa namjerom izbjegavanja primjene ovog zakona“, navodi se u Nacrtu zakona.

Mujević je kazao da je Ministarstvo finansija u skladu sa politikom kontinuirane harmonizacije propisa sa EU, pokrenulo početkom oktobra 2017. inicijativu za izradu predloga novog zakona.

"Prenošenje novih rješenja iz EU direktiva, rezultiraće značajnim smanjenjem i pojednostavljivanjem procedura u oblasti nabavki, smanjenjem administrativnog opterećenja, te naročito smanjiti troškove učestvovanja u postupcima javnih nabavki malih i srednjih preduzeća, koja često ne raspolažu sa odgovarajućim kapacitetima”, tvrdi Mujević.

On je posebno istakao “Evropsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavci (ESPD) kao značajnu novinu”. Prvi put se uvodi i takozvana rezervisna javna nabavka i ona, u stvari, uređuje postupak da se rezerviše pravo učešća u postupku javne nabavke za privredne subjekte čiji je cilj društvena i profesionalna integracija i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Novo rješenje je i da ekonomski najpovoljnija ponuda postaje dominantna, ali ne i jedini kriterijum, iako EU Direktive u potpunosti ukidaju kriterijum najniže cijene