LANI OSTVARILI PROFIT 338 HILJADA EURA

Precijenjen rezultat Đukanovićeve banke?

Revizor dao mišljenje sa rezervom na prošlogodišnji izvještaj Prve
5679 pregleda 5 komentar(a)
Đukanović, Foto: Zoran Đurić
Đukanović, Foto: Zoran Đurić

Revizorska kuća Crowe MNE iz Podgorice dala je mišljenje sa rezervom na prošlogodišnji izvještaj o poslovanju Prve banke Crne Gore, kojom gazduje biznismen Aco Đukanović, brat predsjednika države Mila Đukanovića.

Prva banka je lani, prema podacima iz bilansa uspjeha objavljenim na sajtu Montenegroberze, ostvarila neto profit u iznosu od 338 hiljada eura, što je više u odnosu na 2017. godinu, kada je profit iznosio 252 hiljade.

Stečena aktiva banke na kraju 2018. iznosila je 43,34 miliona, ali su na bazi sprovedenih revizorskih procedura i primjene međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS16- umanjenje vrijednosti imovine) kod pojedinih sredstava utvrđeni imparitetni gubici od 219 hiljada te su stoga za toliki iznos stečena aktiva, ostala sredstva i rezultat poslovanja banke za 2018. „precijenjeni za navedeni iznos“.

Dodatno, revizor nije mogao utvrditi da li je banka u prethodnim periodu adekvatno primijenila računovodstvenu politiku i korekciju grešaka vezano za teret neraspoređenog dobitka koji se ticao ostalih prihoda, u iznosu nešto većem od milion eura, a evidentiranih tokom 2015, nakon nezavisne procjene i povećanja stečene aktive.

„Na 31. decembar 2018, po našem mišljenju, baziranom na sprovedenim revizorskim procedurama, na reprezentativnom uzorku kredita i rizičnih vanbilansnih izloženosti, ispravka vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke, potcijenjena je za najmanje 986 hiljada, dok je neto rezultat tekuće godine precijenjen za isti iznos“, naveo je u svom mišljenju ovlašćeni revizor Crowe MNE Đorđe Dimić.

Sporovi od 5,3 miliona

Revizor je skrenuo pažnju da više fizičkih i pravnih lica, prema podacima s kraja 2018, vodi sudske sporove protiv Prve banke te da je njihova ukupna procijenjena vrijednost 5,29 miliona, bez zateznih kamata.

Banka je izvršila rezervisanje za potencijalne gubitke sporova u iznosu od 135.000 eura, dok za ostale tužbe smatraju da ne bi mogli imati značajne negativne ishode.