63 AKTIVNOSTI

Vlada usvojila Akcioni plan: Za implementaciju industrijske politike 277 miliona eura

Iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da je usvajanje Akcionog plana za implementaciju industrijske politike nastavak implementacije industrijske politike koje se u kontinuitetu realizuju od sredine 2016. godine
54 pregleda 0 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore
Vlada Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 15.03.2018. 16:25h

Za implementaciju industrijske politike u toku ove godine predviđeno je sprovođenje 63 aktivnosti, za čiju će realizaciju biti izdvojeno skoro 277 miliona eura, navodi se u Akcionom planu koji je Vlada danas usvojila.

Iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da je usvajanje Akcionog plana za implementaciju industrijske politike nastavak implementacije industrijske politike koje se u kontinuitetu realizuju od sredine 2016. godine.

„Kao i u prethodnim, i Akcioni plan za ovu godinu pripremljen je u saradnji svih resornih ministarstava, ključnih predstavnika javnog i privatnog sektora“, navodi se u saopštenju.

Sa aspekta ključnih strateških ciljeva, za realizaciju aktivnosti u okviru četiri strateška cilja sredstva su raspoređena na konkurentnost industrije, investicije i finansije za modernizaciju industrije, inovacije i preduzetništvo, kao i pristup tržištu.

„Za konkurentnost industrije opredijeljeno je oko 117 miliona eura, pri čemu dominiraju investicije u segmentu unaprjeđenja fizičkog kapitala, odnosno sektoru energetike u iznosu od oko 102 miliona eura“, rekli su iz Ministarstva.

Za investicije i finansije za modernizaciju industrije opredijeljeno je oko 146 miliona eura, što čini 53 odsto ukupno opredijeljenih sredstava za realizaciju aktivnosti industrijske politike, od čega se 108 miliona eura odnosi na finansijsku podršku Investiciono-razvojnog fonda (IRF).

Za realizaciju kreditnih linija u prioritetnim oblastima industrije izdvojeno je 80 miliona eura i finansijsku podršku za poboljšanje likvidnosti kroz faktoring aranžmane 28 miliona eura.

„Za inovacije i preduzetništvo opredijeljeno je 12,1 milion eura, od čega se najveći dio sredstava odnosi na realizaciju aktivnosti diverzifikacije turističke ponude na sjeveru“, kazali su iz Ministarstva.

Za pristup tržištu opredijeljeno je 848,14 hiljada eurakoji pretežno obuhvataju aktivnosti usmjerene na kreiranje adekvatnog okvira za implementaciju tehničkog zakonodavstva, programske aktivnosti usmjerene na povećanje konkurentnosti privrednih subjekata u dijelu podrške razvoju klastera i usaglašavanja sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja, kao i brojne aktivnosti u cilju jačanja izvoznih performansi malih i srednjih preduzeća (MSP) i njihove veće uključenosti na tržištu regiona i EU.

„Prema izvještaju o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje industrijske politike za prošlu godinu, od predviđenih 290 miliona eura, realizovano je oko 217,5 miliona, pri čemu je najviše sredstava u prošloj godini uloženo za realizaciju aktivnosti u okviru prvog i drugog strateškog cilja - konkurentnost industrije i investicije i finansije za njenu modernizaciju“, podsjetili su iz Ministarstva.

U Ministarstvu su naveli da je posebno važno što IRF realizuje kreditne linije u prioritetnim oblastima industrije i finansijski podržava poboljšanje likvidnosti kroz faktoring aranžmane, što je u kombinaciji sa drugim mehanizmima u okviru tog cilja doprinijelo da njegova realizacija u prošloj godini bude 143,9 miliona eura, 26 odsto više od planiranog.