Plantaže i Montenegro erlajns duguju i Upravi carina

Najveći dužnik i dalje je KAP u stečaju, koji duguje 1.189.332 eura, druga na listi je Vektra Montenegro
94 pregleda 3 komentar(a)
Plantaže, Foto: Savo Prelević
Plantaže, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 08.12.2018. 20:00h

Carinski dug 14 najvećih dužnika iznosi oko 3,7 miliona eura. Prvi na listi i dalje je Kombinat aluminijuma (KAP) u stečaju, a tu su i Vektra Montenegro, Plantaže, Montenegro erlajns, Duvanski kombinat i Pobjeda, pokazuju podaci koje je Uprave carina dostavila “Vijestima”.

Iz Uprave carina, kojom rukovodi direktor Vladan Joković, naveli su da se podaci o dugu odnose na 1. jun ove godine.

KAP u stečaju duguje 1.189.332 eura, a dug se ne odnosi na KAP čiji je vlasnik kompanija Uniprom biznismena Veselina Pejovića (Uniprom KAP). Iz Uniproma su ranije objasnili da je carinski dug napravila ruska kompanija CEAC koja je prije Uniproma upravljala KAP-om. Funkcioner Građanskog pokreta URA Mileta Radovanić je za vrijeme tehničke Vlade 2016. godine, dok je bio po­moć­nik di­rek­to­ra Upra­ve ca­ri­na sa po­seb­nim ovla­šće­nji­ma, rekao da je naplativost duga KAP-a upitna.

Pejovićev Uniprom Upravi carina duguje 103.174 eura i osmi je na listi dužnika.

Druga na listi carinskih dužnika je Vektra Montenegro biznismena Dragana Brkovića, koja duguje 793.751 euro. Vektra Montenegro duguje i za poreze, i druga je na posljednjoj crnoj listi Poreske uprave iz maja, sa dugom za poreze od 4.478.587 eura, koji je reprogramiran. Ta kompanija i za poreze i doprinose na zarade duguje 275.739 eura.

Radovanić je ranije kazao da je struk­tu­ra du­ga Vek­tre “ve­o­ma za­ni­mlji­va” i da je dug Vek­tre na­stao 2008. go­di­ne po osno­vu uvo­za opre­me i he­li­kop­te­ra. Dio da­žbi­na je pla­ćen, a osta­vljen je iz­nos od 800 hi­lja­da eura. Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja je 2011. go­di­ne do­nijelo rje­še­nja o od­lo­že­nom pla­ća­nju ca­rin­skog du­ga u tri jed­na­ke mje­seč­ne ra­te, a Vek­tra ula­že žal­bu na rje­še­nja Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja.

Treći na listi carinskih dužnika je nikšićki Tehnostil HVT (324.367 eura), a četvrta je državna kompanija Plantaže čiji je dug 339.557 eura. Plantaže su na crnoj listi Poreske uprave sa reprogramiranim dugom za poreze i doprinose na zarade od 4.283.950 eura.

Nacionalna aviokompanija Montenegro erlajns Upravi carina duguje 86.034 eura. Ta kompanija za poreze i doprinose na zarade duguje 6.932.760 eura. MA je državna kompanija koja je dugogodišnji gubitaš i kojeg Vlada redovno pomaže iz budžeta. MA je iz državnog budžeta isplaćena nova pomoć od dva miliona eura 13. aprila ove godine. Rebalansom ovogodišnjeg budžeta Montenegro erlajnsu je namijenjeno četiri miliona eura po osnovu izmirenja obaveza prema dobavljačima i to Kontroli letjenja Srbije i Crne Gore - SMATSA, iznos od dva miliona eura i isto toliko ostalim dobavljačima za namirenje zaostalog duga iz prethodnog perioda. Evropska komisija navela je u novom izvještaju za Crnu Goru da zabrinjava kontinuirana podrška MA.

Carinski dug imaju i nekadašnji Duvanski kombinat Podgorica, 60.586 eura i Pobjeda 53.428.

Ukupan carinski dug je, prema podacima sa kraja prošle godine, nešto ispod pet miliona eura i uglavnom datira iz ranijeg perioda.