Još se ne zna koliko će državu koštati Mugošine greške

Pred Sudom u Strazburu je u toku postupak o visini odštetnog zahtjeva koji Crna Gora treba da isplati kompaniji “Kips”
7280 pregleda 4 komentar(a)
Pregovori Vlade i KIPS-a nijesu bili uspješni: Valentina Pavličić, Foto: Savo Prelević, Savo Prelević
Pregovori Vlade i KIPS-a nijesu bili uspješni: Valentina Pavličić, Foto: Savo Prelević, Savo Prelević

Ni nakon nešto više od godinu od presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, nije poznato koliko će država isplatiti vlasniku građevinske kompanije “Kips” Ristu Drekaloviću na ime izmakle dobiti, zbog koje je tražio da mu se dosudi 30 miliona eura.

Evropski sud je u junu 2018. godine presudio da je Crna Gora prekršila pravo na pravično suđenje, na imovinu i na djelotvorni pravni lijek vlasniku “Kipsa”, jer mu je bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša 2005. stopirao gradnju trgovačkog centra na Starom aerodromu.

Sud je prihvatio zahtjev Drekalovića da mu se isplati hiljadu i po eura na ime nematerijalne štete i sedam i po hiljada za sudske troškove, dok je za odštetu od 30 miliona na ime izgubljene dobiti, ostavio mogućnost Vladi da se dogovori sa vlasnikom “Kipsa”.

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom Valentina Pavličić, kazala je da pregovori koje su vodili ovlašćeni predstavnici države i kompanije “Kips” nijesu bili uspješni, te će konačnu odluku o pravičnom zadovoljenju donijeti Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

“Polazeći od navedenog, Evropski sud za ljudska prava će u konačnom odlučiti o pravičnom zadovoljenju prvog podnosioca predstavke, a u skladu sa stanovištima iz presude “‘Kips’ DOO protiv Crne Gore”, kazala je Pavličićeva.

Ona je istakla da je postupak još u toku pred Evropskim sudom, te da se o njemu ne može izjašnjavati do donošenja odluke Suda u Strazburu o ovom pitanju, jer to ne dozvoljavaju sudska pravila.

Pavličićeva je kazala da je Vlada nakon donošenja svake presude Evropskog suda za ljudska prava protiv Crne Gore, pristupila njihovom izvršenju u skladu sa svojim međunarodnopravnim obavezama propisanim Evropskom konvencijom, „što je pozitivno ocijenjeno u izvještajima Komiteta ministara Savjeta Evrope, koji je nadležan za nadzor nad izvršenjem presuda tog Suda“.

„Predmet “’Kips’ DOO i Drekalović protiv Crne Gore”, odnosno njegovo izvršenje, nije izuzetak u odnosu na ostale predmete, što je Vlada i pokazala izvršavajući presudu od 26. juna 2018. godine u rokovima ostavljenim od Suda“.

Do sada je u tom slučaju, kako je ranije saopšteno medijima, isplaćeno ono što je ranije naložio Sud u Strazburu, odnosno, 9.000 eura.

Vlasnik „Kipsa“ je prije 13 godina pokrenuo postupak pred Evropskim sudom zato što mu je bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša 2005. stopirao gradnju velikog trgovačkog centra na Starom aerodromu.

Ta građevinska kompanija je 1998. godine potpisala ugovor sa Društvenim fondom za građevinsko zemljište, poslovni prostor i puteve Podgorice, čime je stekla pravo korišćenja nad građevinskim zemljištem od 11.443 kvadratna metra. Na tom zemljištu je bila planirana izgradnja velikog trgovačkog centra i poslovnih prostorija.

Izgradnja tog centra je bila predviđena DUP-om 2004. godine, ali je taj planski dokument izmijenjen krajem iste godine, a tadašnji gradonačelnik Miomir Mugoša u junu 2015. zabranio je dalju gradnju na tom prostoru.

Evropski sud je utvrdio da je prekršeno pravo na mirno uživanje imovine kompaniji KIPS i njenom osnivaču, izvršnom direktoru i većinskom vlasniku, odbijanjem države da izda građevinsku dozvolu za objekat na njihovoj parceli u Podgorici koji je bio ucrtan Detaljnim urbanističkim planom (DUP).

Bonus video: