NOVA ODLUKA PRIVREDNOG SUDA

Odbijeni zahtjevi za pokretanje stečaja u Meljine kompleksu

Privredni sud je prethodno, podsjetimo, donio čak tri presude o pokretanju stečaja u Meljine kompleksu, a Apelacioni sud je po žalbi Kneževića poništio sve tri. Sutkinja Vlahović je početkom godine dobila da vodi predmet, kojeg je prethodno Apelacioni sud oduzeo predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću
2104 pregleda 0 komentar(a)
Bolnica Meljine, Foto: Savo Prelević
Bolnica Meljine, Foto: Savo Prelević

Privredni sud odbio je zahtjeve bivše direktorice Meljine kompleksa Olivere Mihailović Elez i Poreske uprave (PU) da se u toj hercegnovskoj firmi pokrene stečajni postupak.

Tu odluku donijela je sudija Privrednog suda Milica Vlahović.

Meljine kompleks je firma iz Atlas grupacije Duška Kneževića, a koja je vlasnik Opšte bolnice Meljine (posebno pravno lice), u kojoj je Privredni sud nedavno uveo stečaj na zahtjev EPCG.

Firma Atlas Invest, po nalogu Kneževića isplatila je prije par mjeseci nešto više od oko 19 hiljada eura bivšoj direktorici Mihailović Elez, koja od 31. jula 2018. traži pokretanje stečaja u tom preduzeću. Druga Kneževićeva firma Atlas CAP bivšoj direktorici je 13. septembra platila dodatno i pripadajuće poreze i doprinose na zarade u iznosu od 4.149,63 eura, kao i PU iznos od 44.681,93 eura za neplaćeni PDV.

U konkretnoj pravnoj stvari, sutkinja Vlahović je prema presudi, u koju su “Vijesti” imale uvid, navela odredbe Zakona o obligacionim odnosima kojim je propisano “da je povjerilac dužan da primi ispunjenje od trećeg lica, ako je dužnik sa tim saglasan, izuzev kad prema ugovoru ili prirodi same obaveze tu obavezu treba da ispuni dužnik lično”.

PU je, međutim, do kraja postupka pred sudom ostala pri zahtjevu za pokretanje stečaja u ovom preduzeću jer joj Meljine kompleks, kako tvrde, zbog neplaćenog PDV-a još duguju dodatno oko 49,58 hiljada eura. O tome je sudu PU dostavila poseban podneak 23.septembra ove godine.

Sutkinja Vlahović je utvrdila, međutim, da su ti navodi neosnovani jer je PU svojstvo povjerioca zasnovao na dugu koji je plaćen 13.septembra i njim nije bio obuhvaćen preostali iznos od 49,58 hiljada eura.

Privredni sud je prethodno, podsjetimo, donio čak tri presude o pokretanju stečaja u Meljine kompleksu, a Apelacioni sud je po žalbi Kneževića poništio sve tri. Sutkinja Vlahović je početkom godine dobila da vodi predmet, kojeg je prethodno Apelacioni sud oduzeo predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću.