REAGOVANJE IZVRŠNOG DIREKTORA

Orlandić: Ne postoji saglasnost Vlade za produženje Ugovora o zakupu fri šopova na aerodromima

On je kazao da se javnosti prećutkuje važna činjenica da je Odlukom Upravnog odbora JP "Aerodromi Crne Gore" iz 2010. godine jasno propisana obaveza pribavljanja prethodne saglasnosti Osnivača, a to je Vlada Crne Gore, a ne ministarstva
1649 pregleda 0 komentar(a)
Orlandić, Foto: Savo Prelević
Orlandić, Foto: Savo Prelević

I pored nastojanja da se medijskim pritiscima utiče na zakonito i pravilno postupanje prvostepenog suda u postupku koji se vodi između "Aerodromi Crne Gore" AD i "Regal Impexa", saglasnost Osnivača za produženje Ugovora o zakupu fri šopova na crnogorskim aerodromima ne postoji, saopštio je danas izvršni direktor crnogorskih aerodroma, Danilo Orlandić.

On je reagovao na tekst "Nurkovićev dopis doveo do obrta u parnici protiv Aerodroma Crne Gore".

"Aerodromi Crne Gore AD su, postupajući u skladu sa važećim propisima, sproveli proceduru davanja u zakup poslovnog prostora radi obavljanja slobodne carinske prodaje, čemu je prethodila saglasnost Odbora direktora, nadležnih ministarstava i na kraju Vlade Crne Gore u funkciji Osnivača. Stoga su netačni navodi da je od značaja činjenica što je postupajućem sudu dostavljena saglasnost ministarstava iz 2011. godine da se produži ugovor o zakupu free shopova, iz razloga što Vlada Crne Gore, kao Osnivač, nije dala saglasnost na odluku Upravnog odbora JP "Aerodromi Crne Gore" iz 2010. godine o produžetku važenja ugovora, a koja se želi nametnuti kao dokaz u postupku", istakao je Orlandić.

On je dodao da se javnosti prećutkuje važna činjenica da je navedenom Odlukom Upravnog odbora JP "Aerodromi Crne Gore" iz 2010. godine jasno propisana obaveza pribavljanja prethodne saglasnosti Osnivača, a to je Vlada Crne Gore, a ne ministarstva.

"Kako nema saglasnosti Vlade Crne Gore, to je jasno da su netačni tužbeni navodi i navodi iz medija da su ispunjeni uslovi za produženje ugovora o zakupu koji je predmet aktuelnog spora. Opštepoznato je da se voljom ugovornih stranaka, ne mogu mijenjati imperativne norme, kakve su upravo odredbe Zakona o državnoj imovini i Uredbe o prodaji i postupku davanja u zakup stvari u državnoj imovini, koji ne propisuju mogućnost prećutnog obnavljanja zakupa kada je u pitanju državna imovina. Stupanjem na snagu navedenog zakona kao lex specialisa, prestala je primjena Zakona o obligacionim odnosima u dijelu prećutnog obnavljanja zakupa, pa i otkaznog roka, već je ugovor morao biti zaključen u svemu u skladu sa članom 40 Zakona o državnoj imovini, do čega u konkretnom slučaju nije ni došlo. U prilog ovakvom stavu ide i sudska praksa i pravosnažne presude koje potvrdjuju da je navedeno tumačenje važećih propisa pravilno i koje će, i pored ovakvih i sličnih pritisaka od strane podnosioca tužbe, prvostepeni sud cijeniti u toku donošenja odluke", rekao je Orlandić.

Preporučujemo za Vas