Vlada utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o koncesijama, Vujović: Cilj da se normiraju brojna pitanja iz prakse

Predloženim izmjenama i dopunama uvode se mineralne sirovine od strateškog značaja koje se utvrđuju propisom Vlade
725 pregleda 0 komentar(a)
Vujović na presu, Foto: Ministarstvo ekonomije
Vujović na presu, Foto: Ministarstvo ekonomije
Ažurirano: 10.10.2019. 16:22h

Vlada je utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o koncesijama, kako bi se brojna pitanja iz prakse, koja su se do sada rješavala odredbama ugovora, normirala, posebno ona koja se odnose na sredstva obezbjeđenja i način osiguranja predmeta koncesije.

Državni sekretar Ministarstva ekonomije, Nikola Vujović, kazao je da su predložene izmjene i dopune nastale kao rezultat obaveze usaglašavanja sa Direktivom Evropske unije (EU), koja uređuje koncesije za javne usluge i radove, a koje su predmet Predloga zakona o javno-privatnom partnerstvu.

„Predlogom zakona će biti precizirane koncesije koje nijesu predmet javnog-privatnog partnerstva“, kazao je Vujović nakon sjednice Vlade.

On je naveo da se prilikom izrade predloženog zakona vodilo računa o dosadašnjoj praksi i iskustvima u njegovoj primjeni, sa ciljem unaprjeđenja uslova, načina i postupaka davanja koncesija.

„Opredjeljenje države je da se izmjenama i dopunama režim koncesije proširi i na preduzeća koja koriste prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi i druga dobra od opšteg interesa za obavljanje koncesione djelatnosti, a u kojima na dan stupanja na snagu ovog zakona država ili opština imaju neposredno ili posredno, preko privrednog društva, više od polovine akcija ili udjela, a koja nemaju zaključen ugovor o koncesiji“, objasnio je Vujović.

Prema njegovim riječima, izmjenama je propisano da će način utvrđivanja koncesione naknade za navedena preduzeća propisati Vlada u roku od šest mjeseci od dana primjene zakona.

„Napravljene su izmjene i dopune pojedinih odredbi u cilju preciznijeg i sveobuhvatnijeg regulisanja prava korišćenja prirodnog bogatstva, dobra u opštoj upotrebi i drugog dobra od opšteg interesa, koje je u državnoj imovini, a koja nije predmet zakona koji reguliše koncesije na javne radove i javne usluge“, saopštio je Vujović.

Predloženim izmjenama i dopunama uvode se mineralne sirovine od strateškog značaja koje se utvrđuju propisom Vlade.

„Ova odredba ima odloženu primjenu nakon isteka šest mjeseci od početka primjene zakona“, rekao je Vujović.

U međuvremenu će se izmjenama i dopunama zakona o geološkim istraživanjima i o rudarstvu uvesti pojednostavljena procedura dobijanja prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina koje nijesu od strateškog značaja.

„Izmijenama je predviđeno ukidanje mogućnosti produženja roka trajanja koncesiju za još polovinu ugovorenog perioda. Predviđeni su novi slučajevi izuzetaka za davanje koncesija bez javnog oglašavanja“, kazao je Vujović.

Izmjenama i dopunama se, kako je objasnio, propisuje i mogućnost da se eksproprijacija koncesionog područja obavlja fazno tokom trajanja ugovora, srazmjerno dinamici korišćenja koncesionog područja predviđenom ugovorom o koncesiji.