Vlahović glavni ovlašćeni u Direkciji za nadzor nad revizijom

Radule Raonić i Suzana Radulović imenovani za nove članove Savjeta za konkurentnost
1305 pregleda 0 komentar(a)
Sa jedne od sjednica Vlade, Foto: Boris Pejović
Sa jedne od sjednica Vlade, Foto: Boris Pejović

Vlada je imenovala Mladena Vlahovića za glavnu ovlašćenu osobu u Direkciji za nadzor nad revizijom, dok su Radule Raonić savjetnik premijera Duška Markovića i generalna sekretarka Unije poslodavaca Suzana Radulović imenovani za nove članove Savjeta za konkurentnost.

Vlada je u Plan privatizacije za ovu godinu danas uvrstila i lokaciju bivše vojne kasarne "Radoje Dakić" na Žabljaku.

Izmijenjena je odluka o otpremninama za sporazumni raskid radnog odnosa u javnom sektoru.

"Sporazum o prestanaku radnog odnosa ne može se zaključiti sa zaposlenim koji obavlja poslove koji su od posebnog značaja za nesmetano i redovno vršenje poslova neophodnih za ostavarivanje nadležnosti organa, odnosno pravnog lica u kome je zaposleno to lice. Zaposlenom prestaje radni odnos na dan isplate otpremnine. Na radno mjesto zaposlenog kojem je prestao radni odnos ne može se zaposliti drugo lice, a to radno mjesto ukida se izmjenom akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, u roku od 30 dana, od dana isplate otpremnine. Ukoliko je na radno mjesto sistematizovan veći broj izvršilaca, broj izvršilaca se umanjuje"