Raspopović: Očekujemo da se novac od prodaje "Sidra" usmjeri u zamjenu opreme

„Zabrinjavajuće je učešće troškova zaposlenih od 57 odsto u ukupnim prihodima Luke Bar koje je rezultat neracionalne politike zapošljavanja prethodnog menadžmenta“, saopštio Aleksandar Raspopović
1177 pregleda 0 komentar(a)
Luka Bar, Foto: Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock
Luka Bar, Foto: Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock

Crnogorska asocijacija malih akcionara (CAMA) pozdravila je „pozitivne trendove u poslovanju Luke Bar, i napore koje preduzima novi menadžment“, ali i upozorila da oko 1,78 miliona eura, prihodovanih od prodaje hotela „Sidro“, treba usmeriti u zamjenu zastarele opreme.

„Ohrabruje značajno povećanje obima pretovara od 18 odsto, kao i početak rada sa generalnim teretima. Očekujemo da se novac od prodaje Hotela „Sidro“ na pravi način usmjeri u osnovnu djelatnost, jer je dio opreme totalno zastario“, saopštio je direktor CAMA Aleksandar Raspopović.

Ugovor o prodaji 100 odsto vlasništva (zavisnog društva Luke Bar) DOO „Hotel Sidro“ kompaniji MI „Goranović“ iz Nikšića, za 1.777.777 eura, potpisan je prošle sedmice.

Odluka o prodaji društva„Hotel Sidro“ donešena je iz razloga što je, u kontinuitetu, godinama ostvarivalo negativan poslovni rezultat, koji je, na konsolidovanom nivou, značajno umanjivao ukupan pozitivan rezultat poslovanja cjelovitog lučkog sistema.

„Finansijska sredstva obezbijeđena prodajom biće iskorišćena za tehničko opremanje lučkih terminala, prije svega, za investiranje u nabavku lučke mehanizacije, a sve u cilju unapređenja postojećeg nivoa operativnosti, povećanja obima pretovara i poboljšanja konkurentnosti Luke Bar“, saopšteno je iz menadžmenta Luke.

Luka Bar je za devet mjeseci ove godine, sa zavisnim društvima - hotelom "Sidro" i Bezbjednosni i lučki poslovi, prema konsolidovanom bilansu, ostvarila dobit od 85.742 eura. Bez zavisnih društava, devetomjesečna dobit Luke, po osnovu glavne djelatnosti, iznosi 274.039 eura.

Raspopović smatra da „početak razvoja slobodne zone tek treba da da pozitivan uticaj na obim pretovara, prihode i EBITDA-u (profit prije odbitka amortizacije, kamata i poreza na dobit), koja je konačno dostigla milion eura za devet mjeseci“.

Aleksandar Raspopović
Raspopović (arhiva)

„Međutim, zabrinjavajuće je učešće troškova zaposlenih od 57 odsto u ukupnim prihodima koje je rezultat neracionalne politike zapošljavanja prethodnog menadžmenta. Tako da smo stava, imajući u obzir socijalni momenat, da se menadžment treba što više fokusirati na povećanje prihoda kako ne bi došlo do radikalnog otpuštanja radnika jer je ovako visok trošak radne snage dugoročno neodrživ“, zaključio je Raspopović.

Podjela Luke Bar na dva dijela bila je greška

Sa druge strane, situacija u Port of Adria, kako napominje Raspopović, „djeluje sve više zabrinjavajuće“, jer smo „došli u paradoksalnu situaciju da državno preduzeće posluje bolje od privatizovanog dijela“.

„Sama ideja podjele Luke Bar na dva preduzeća pokazala se krajnje pogrešnom i neracionalnom. Praktično imamo dva preduzeća koja se bave istom djelatnošću u jednoj luci, što je totalno apsurdno.Postoji realna opasnost da turski investitori napuste PoA i ostave dugove od blizu 30 miliona eura za koje je dijelom založena imovina preduzeća.Podsjećamo da je Port of Adria prethodne godine uzeo ogroman kredit od EBRD-a čija primarna namjena je bila da se vrate dugovi većinskom vlasniku Global Ports Holding-u.Zbog svega navedenog potrebno je da Vlada razmotri moguće scenarije ”razlaza” sa turskim investitorima i stavljanje PoA pod jedinstveno upravljanje sa Lukom Bar što je jedino i prirodno i ekonomski održivo“, smatra Raspopović.

Bonus video: