OBJAVILI KRATAK PREGLED REALIZACIJE PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA

DRI o poslovanju Opštine Pljevlja: 20 preporuka za 2016. godinu

"Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu"
663 pregleda 0 komentar(a)
Povećati iznose za Opštinu: Pljevlja, Foto: Goran Malidžan, Goran Malidžan
Povećati iznose za Opštinu: Pljevlja, Foto: Goran Malidžan, Goran Malidžan
Ažurirano: 09.12.2019. 13:10h

Državna revizorska institucija je objavila kratak pregled realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu.

Izvještaj je dostupan na zvaničnoj internet stranici www.dri.co.me.

"Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu. Opština Pljevlja je u roku dostavila Plan aktivnosti za sprovođenje preporuka DRI, kao i prvi Izvještaj o realizaciji Plana aktivnosti za sprovođenje preporuka iz Konačnog izvještaja o reviziji završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu od 25.04.2018. godine. S obzirom da je jedan broj preporuka iz izvještaja bio u fazi realizacije, Državna revizorska institucija je u cilju kontinuiranog izvještavanja o realizaciji preporuka zatražila novi izvještaj koji je Opština dostavila 30.04.2019. godine", saopšteno je iz DRI.

Dodaju da je u konačnom izvještaju o reviziji završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu dato ukupno 20 preporuka, od kojih se 14 odnosi na Opštinu, a šest preporuka se odnose na druge državne organe.

"Od šest preporuka koje se odnose na druge organe, na Ministarstvo finansija se odnose (2), na Upravu za šume i Poresku upravu (1), a 3 se odnose na mjere koje zajedno treba da preduzmu Opština i Vlada. Pregledom i provjerom tačnosti navoda iz dostavljenog Izvještaja, koja je izvršena u III kvartalu 2019. godine, utvrđeno je da je Opština Pljevlja, od 14 preporuka u Izvještaju realizovala 8 preporuka, 2 preporuke su djelimično realizovane, dok 4 preporuke nijesu realizovane. Od šest preporuka datih drugim državnim organima, 3 su realizovane, 2 su djelimično realizovane, dok 1 preporuka nije realizovana", zaključeno je.

Preporučujemo za Vas