VLADA USVOJILA JESENJU ANALIZU MAKROEKONOMSKIH KRETANJA I STRUKTURNIH REFORMI

Vuković: Investicije glavni pokretač privrede

Kako je navela, BDP po glavi stanovnika porastao je sa 6,9 eura u 2017. na procijenjenih 7,74 eura u ovoj godini
2078 pregleda 3 komentar(a)
Iva Vuković, Foto: Gov.me/Saša Matić
Iva Vuković, Foto: Gov.me/Saša Matić

Investicije predstavljaju glavni pokretač privrede u prethodnom periodu, saopštila je generalna direktorica Direktorata za ekonomsku i razvojnu politiku u Ministarstvu finansija, Iva Vuković.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Jesenju analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi za ovu godinu.

Vuković je, na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade, kazala da crnogorsku ekonomiju u periodu 2017 – 2019. karakteriše dinamičniji ekonomski rast, u prethodne dvije godine sa visokim stopama.

„I možemo kazati da je u ovoj godini ostvarena stopa rasta od 3,1 odsto respektabilna, imajući u vidu rezultat u prethodnom periodu“, rekla je Vuković.

Kako je navela, BDP po glavi stanovnika porastao je sa 6,9 eura u 2017. na procijenjenih 7,74 eura u ovoj godini.

Prema riječima Vuković, BDP po glavi stanovnika prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori porastao je sa 44 odsto na 47 dsto prosjeka Evropske unije, najviši u regionu Zapadnog Balkana, dok je rast u prošloj godini najveći u regionu i jedan od najvećih u Evropi.

„Za ovu godinu procjena je da će crnogorska ekonomija rasti po stopi od 3,1 odsto, međutim nakon usvajanja procjene od Vlade, objavljeni su podaci o većini indikatora za treći kvartal koji bilježe izuzetno snažne stope rasta“, rekla je Vuković.

U tom smislu, kako je kazala, turizam za dest mjeseci bilježi rast od 19 odsto u dolascima i 10,7 odsto rast noćenja.

Vuković je pojasnila da to znači da ovako snažna turistička sezona može ukazati da će stopa rasta u ovoj odini premašiti 3,1 odsto.

Građevinarstvo je, dodala je ona, ostvarilo rast u trećem kvartalu od 31 odsto, mjereno vrijednošću izvršenih građevinskih radova.

Vuković je kazala da samo ova dva indikatora ukazuju da bi treći kvartal trebalo da ima snažnu stopu rasta, i dodala da će Uprava za statistiku sjutra objaviti stopu rasta trećeg kvartala.

„Investicije predstavljaju glavni pokretač privrede u prethodnom periodu. Realizuju se brojni projekti - autoput Bar-Boljare, podmorski energetski kabal, Porto Montenegro, Portonovi i brojni drugi projekti u energetici, turizmu, telekomunikacijama, industriji, saobraćaju“, navela je Vuković.

Ona je dodala da je zabilježeno visoko učešće u bruto investicija u BDP-u od oko 31 odsto, i da je bilo preko 2,1 milijardu eura stranih direktnih investicija za skoro tri godine.

Vuković je kazala da crnogorska ekonomija radi na poboljšanju turističke destinacije uz kontinuirano unaprjeđenje smještajnih kapaciteta.

Kako je navela, u ovoj godini otvoreno je 46 novih hotela, čime je ponuda povećana za 11 odsto.

Značajno je, kazala je Vuković, veći broj turista u predsezoni i postsezoni, a prihodi od ino turista za devet mjeseci veći su za 9,3 odsto.

Prema njenim riječima, izrazito snažni su bili i tokovi na tržištu rada. „Parametri tržišta rada će prema procjeni biti bolji od rekordne 2018“.

Vuković je rekla da su dinamična ekonomska aktivnost i dobre razvojne politike opredijelile kretanja na tržištu rada, uz podsjećanje da je povećana minimalna zarada i da su smanjeni doprinosi za zdravstvo na teret poslodavca.

„U fokusu je nastavak sprovođenja mjera fiskalne konsolidacije usmjerenih na smanjenje budžetskog deficita i stvaranje uslova za postepeno opadanje javnog duga“, istakla je ona.

Prihodi budžeta za devet mjeseci ove godine, prema riječima Vuković, veći su 5,1 odsto u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje, dok je za devet mjeseci ostvaren suficit javnih finansija od tri miliona eura, ili 0,1 odsto BDP-a.

Ona je naglasila da održivi razvoj ostaje u fokusu razvojne i ekonomske politike, i da se, uz racionalno i adekvatno korišćenje prirodnih resursa, razvijaju energetika, poljoprivreda i turizam.

„Razvija se cjelogodišnji turistički proizvod uz unaprjeđenje fizičke infrastrukture kao preduslov za brži ekonomski rast i razvoj“, navela je Vuković.

Kako je navela, ulažu se značajna sredstava u izgradnju i rekonstrukciju saobraćajne infrastrukture, i za autoput je ukupno isplaćeno 655,6 miliona eura.

Vuković je dodala da je, završetkom projekta izgradnje podmorskog elektroenergetskog kabla, Crna Gora postala jedno od najznačajnijih energetskih čvorišta Evrope.

„Stabilan i predvidljiv pravni i regulatorni okvir podstiče investicije u sektoru elektronskih komunikacija i rađeno je puno i na otklanjanju prepreka konkuirentnosti kroz realizaciju strukturnih reformi u cilju jačanja konkurentnosti“, istakla je Vuković.