Budžetska rezerva 88,5 miliona eura zbog Montenegro Airlinesa

Ministarstvo finansija dostavilo amandmane na predlog budžeta za 2020. godinu
1370 pregleda 0 komentar(a)
Odbor počeo bez kvoruma, Foto: Luka Zeković, Luka Zeković
Odbor počeo bez kvoruma, Foto: Luka Zeković, Luka Zeković

Odbor za ekonomiju usvojio je danas amandmane Ministarstva finansija na predlog budžeta za 2020. godinu kojima se budžetska rezerva povećava za 66 miliona eura za potrebe konsolidacije Montenegro Airlinesa (MA), a istovremeno se izvorni prihodi povećavaju za isti iznos. Iznos garancija u budžetu se povećava za 27,25 miliona eura jer će toliki kredit uzeti Opština Budva da bi platila pale garancije za gradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Odluka o zaduživanju se takođe mijenja zbog ovih garancija. Iz tekstualnog dijela budžeta izbačene su cifre koje su se odnosile na iznos depozita i novca koji će biti povučen od Eksim banke. Kod Fonda rada je iznos od 250 hiljada eura prebačen sa stavke otpremnine na “garantovane zarade". Za Državnu revizorsku instituciju (DRI) je povećan iznos za 175 hiljada eura, Agenciji za zaštitu prirode predviđa se dodatnih 250 hiljada za program monitoringa kvaliteta vazduha, dok se iznos sa izgradnju ulica u Tivtu povećava za 10 hiljada Odbor je razmotrio Nacrt programa ekonomskih reformi za period od 2020 do 2022. godine, a poslanici su se upoznali sa Finansijskim planom Centralne banke (CBCG) za 2020. godinu.

CBCG očekuje dobit od 2,3 miuliona eura

Guverner CBCG Radoje Žugić je kazao da očekuju neto dobit od 2,3 miliona eura, da nijesu planirali prihode od kamata na depozite zbog negativnih kamatnih stopa. On je rekao da su prihodi projektovani na 16,68 miliona eura, a rashodi 14,38 miliona. "Ukupni prihodi za 2020. godinu planirani su u iznosu od 16.684.500 eura i za šesto dosto su veći u odnosu na plan za 2019.godinu, a za šesto dosto su manji u odnosu na projekciju ostvarenja prihoda do kraja 2019. godine" kazao je Žugić. On je objasnio da su finansijski prihodi planirani na 3,2 miliona u narednoj godini i da se očekuje njihovo smanjenje. To iz razloga što su planirani niži prihodi od kamata na hartije od vrijednosti. Žugić je kazao da su ukupni rashodi od 14, 384.300 eura za devet odsto veći u odnosu na plan za 2019.godinu, a za šesto odsto u odnosu na projekciju izvrsšenja rashoda do kraja 2019. godine. Predsjednik Odbora Predrag Sekulić i danas je sjednicu otvorio bez kvoruma.U trenutku kada je počelo razmatranje prve tačke dnenvog reda u sali je bilo pet poslanika vladajuće koaliciji što je bilo nedovoljno da odbor počne sa radom. Sekulić je kazao da počinju da "ne bi gubili vrijeme". Naknadno su došli poslanici Genci Nimanbegu(Forca) i Boris Mugoša(SD) čime je obezbijeđen kvorum.

Bonus video: