NISU ZAVRŠILI ISPITNI POSTUPAK

Agencija još ispituje da li je MA zakonito dato 12,7 miliona

Agencija za zaštitu konkurencije 18. oktobra prošle godine pokrenula ispitni postupak za jedno od spasavanja MA preko državne pomoći i nije ga završila u roku od tri mjeseca
1910 pregleda 5 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Arhiva Vijesti
Ilustracija, Foto: Arhiva Vijesti

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) nije završila ispitni postupak koji se odnosio na utvrđivanje da li je Vlada, na predlog Ministarstva pomorstva i saobraćaja, nacionalnom avioprevozniku Montenegro Airlinesu (MA) dodijelila novac u ukupnom iznosu od 12,7 miliona eura u skladu sa Zakonom o kontroli dodjele državne pomoći. To je juče zvanično potvrđeno “Vijestima” iz te institucije.

Ispitni postupak je pokrenut 18. oktobra prošle godine. Istog dana je predsjednik Savjeta AZK Miodrag Vujović objelodanio tu informaciju i saopštio da je rok da se ispitni postupak završi tri mjeseca.

Novac čiju dodjelu ispituje AZK izvršna vlast je dala nacionalnom avioprevozniku 2018. godine u iznosu od 7,2 miliona eura i 5,5 miliona prošle godine.

“Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u ostavljenom roku za postupanja dostavilo je AZK određene podatke i informacije. Iz njih proizilazi neophodnost dodatnih postupanja AZK, koja je nastavila sa aktivnostima ispitivanja usklađenosti državne pomoći dodijeljene preduzeću MA sa zakonom o kontroli državne pomoći. To u pravcu donošenja adekvatnih mjera i rokova za postupanja. Posebno ukazujemo da se postupci koji se vode pred AZK, imajući u vidu sam karakter, složenosti sveobuhvatnosti, vode u dužem vremenskom periodu”, odgovorili su iz te institucije.

Pošto je ispitni postupak u toku, saopštili su u AZK, ne mogu davati dodatna pojašnjenja, niti se na bilo koji način izjašnjavati. Navode da će odluku kada je donesu objaviti na svojoj internet stranici.

MA je 2012. godine bio korisnik državne pomoći i više nije smio da bude korisnik. Ministar finansija Darko Radunović na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, u novembru 2018. godine, kazao je da nijesu u potpunosti poštovali zakon u želji da pokušaju spasiti nacionalnog avioprevoznika. Kroz tri transakcije Vlada je u 2017. godini za MA izdvojila 9,7 miliona eura. Ministar je kazao da su novac dali “u očekivanju da će ga kompanija vratiti”. Predsjednik Senata Državne revizorske institucije Milan Dabović je tada kazao da Vlada nema pravo da daje pozajmice, a da su dvije transakcije od 2,2 i 4,2 miliona bile državna pomoć.

AZK je u rješenju o pokretanju ispitnog postupka navela da je resor kojim rukovodi ministar saobraćaja Osman Nurković imao obavezu da prije dodjele državne pomoći AZK podnese prijavu na ocjenu usklađenosti sa Zakonom o kontroli državne pomoći. U rješenju se navodi i da ministarstvo nije dostavilo plan na osnovu kojeg je dodijeljena pomoć, odnosno AZK nije mogla cijeniti da li postoje zakonske pretpostavke za dodjelu ove pomoći.

AZK je navela i da je nacionalni avioprevoznik dobio ukupno 35,65 miliona eura pomoći na osnovu plana restrukturiranja iz 2012. godine. Taj plan nije dao pozitivne rezultate, MA je nastavio negativno poslovanje, a Vlada je krajem ove godine usvojila posebni zakon na osnovu kojeg će nacionalni avioprevoznik biti pomognut sa 155 miliona eura.

“AKZ je dostavljen nepotpun materijal za donošenje odluke o tome da li je predlog zakona o ulaganju i razvoju MA usklađen sa propisima o državnoj pomoći”, navedeno je u mišljenju AZK koje je dostavljeno parlamentu prije usvajanja tog akta. Ta ocjena vladajućoj većini u parlamentu nije smetala da podrže još jednu državnu pomoć kojom se dovodi u pitanje otvaranje Poglavlja 8 (konkurencija) na putu Crne Gore ka EU.

Nurkoviću državnih 155 miliona nije državna pomoć

Nurković je kazao da je počela primjena lex specialisa za MA kojim su definisani tačni datumi i iznosi šta sve mora da se plati.

“Vjerujem da će plan restrukturiranja biti uspješno realizovan i da će to biti u cilju jačanja crnogorske privrede”, kazao je Nurković.

“Vijesti” su pitale ministra zašto je zakon usvojen bez mišljenja EK i AZK, kada je prethodno bilo najavljeno da ga zajedno pripremaju resori saobraćaja i finansija u saradnji sa AZK i EK. Nurković je odgovorio da “ne zna ko je to izjavio”.

“Mi smo EK obavještavali o svemu što radimo”, istakao je Nurković.

Predsjednik Savjeta AZK Miodrag Vujović je u julu prošle godine na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju kazao da AZK i ministarstva finansija i saobraćaja u saradnji sa EK traže rješenje za probleme u MA i da se taj posao, kako je dogovoreno sa EK, mora završiti do kraja godine.

Nurković je juče rekao da lex specialis “nije državna pomoć, nego je to zakon za spas kompanije”. Vlada sa državnih 155 miliona eura spasava MA.

“Kompanija će ozdraviti i moći da samostalno posluje. Siguran sam da će za četiri godine moći da se kreditno zaduže i da nabave još flote”, naglasio je Nurković.

On je dodao da aktuelni menadžment MA razmatra višak zaposlenih kojih je najviše u administraciji, a nije želio da kaže da li neko iz starog menadžmenta treba da odgovara zbog lošeg poslovanja.

“Neću analizirati dubioze iz prethodnog perioda. Što se tiče prethodnih menadžmenata, mnogo je bilo prekršaja za koje niko nije odgovarao. Ja se neću baviti time šta je neko radio prije 10 ili 15 godina. To je bespredmetno i ne bi popravilo situaciju u preduzeću”, izjavio je Nurković.