ZAKON O STEČAJU

Upravnici nezadovoljni, radnici ne znaju koja prava važe u stečaju

Iz Unije sindikata upozoravaju da predlagač izmjena zakona u dva člana suprotno tretira prava zaposlenih
1415 pregleda 0 komentar(a)
Ostala nejasna prava radnika u firmama u stečaju (ilustracija), Foto: Vesko Belojević
Ostala nejasna prava radnika u firmama u stečaju (ilustracija), Foto: Vesko Belojević

Konačnim Vladinim predlogom izmjena i dopuna Zakona o stečaju i dalje su nezadovoljni u Komori stečajnih upravnika i Uniji slobodnih sindikata (USS), zbog čega iz Komore najavljuju da će zahtijevati promjene, a radnička organizacija će tražiti poslaničkim klubovima da reaguju jer se u dva člana suprotno tretiraju prava zaposlenih u kompanijama u stečaju.

Komora stečajnih upravnika, kojom predsjedava Milan Kastratović, je u fazi javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o stečaju podnijela 35 predloga za dopune predloženog teksta.

Sve sugestije su, tvrde u ovom strukovnom udruženju, „zasnovane na iskustvu stečajnih upravnika i racionalnim razlozima”, a prema izvještaju sa javne rasprave - nije prihvaćeno 23 od 35 predloga, dok su ostali označeni sa „djelimično se prihvata“ i samo nekoliko njih sa „prihvata se““.

”Ispod dobrog ukusa”

“Što se tiče provjere znanja stečajnih upravnika, smatramo da je predloženo rješenje ispod mjere dobrog ukusa. Naime, stečajni upravnici su u suštini ljudi sa ozbiljnim referencama i stručnim znanjima iz raznih oblasti. Nijesmo saglsni sa stavom predlagača da treba vršiti bilo kakvu provjeru, a pogotovu ne iz oblasti stečajnog prava“, istakli su iz Komore.

Normalno bi bilo, objasnili su iz ovog udruženja, „da se za licencu polaže samo prvi put, a da se licenca produžava na bazi kontinuirane edukacije i mišljenja Privrednog suda o kvalitetu rada stečajnog upravnika koji traži produženje licence“.

„Predlažemo da Ministarstvo finansija provjeri praksu Ministarstva pravde kod produženja licenci sudskim vještacima, jer bi bilo normalno da se u okviru iste Vlade primjenjuju i slični principi prilikom rješavanja ovakvih situacije“, naveli su iz Komore.

Predlog Unije slobodnih sindikata da i hiljade radnika u preduzećima u stečaju konačno imaju radnička prava iz Zakona o radu i drugim domaćim i međunarodnim propisima je naveden, ali je ostao i član po kojem ta prava nemaju. Zaposleni u firmama u stečaju imao bi različit status u zavisnosti od perioda uvođenja stečaja, a od 2011. bile su četiri izmjene ovog zakona.

U prethodnom periodu USS je uputila više inicijativa Ministarstvu ekonomije, predlagaču i svim poslaničkim klubovima u Skupštini, koje su se odnosile na potrebu hitne izmjene Zakona o stečaju, odnosno članu 208a.

„Spornim članom propisano je da će se stečajni postupci u kojima je, do dana stupanja na snagu ovog zakona donijeto rješenje o otvaranju stečajnog postupka, nastaviti sprovoditi po odredbama Zakona o stečaju (“Sl.list CG”, br. 1/11). Na taj način nastavljena je diskriminacija značajnog broja lica radno angažovanih u društvima u stečaju koji se i dalje tretiraju kao najamna radna snaga, s obzirom na to da se izmijenjeni član 79 Zakona (koji je na inicijativu USS izmijenjen tako da garantuje prava iz Zakona o radu i drugih propisa kojima se uređuju prava iz rada i po osnovu rada svim licima radno angažovanim u stečaju) ne odnosi na njih, što dokazuju tumačenja nadležnih institucija i stečajnih upravnika u preduzećima u kojima je stečaj otvoren prije stupanja na snagu izmjena Zakona o stečaju (“Sl.list CG”, br. 56/2016)“, saopštila je „Vijestima“ savjetnik za pravna pitanja u USS Ivana Mihajlović.

Da su svima ista prava

Kako su zvanično informisani, njihova inicijativa je bila prihvaćena od poslaničkog kluba DPS-a, koji je sačinio i svoj Predlog izmjena Zakona o stečaju i uputio ga u skupštinsku proceduru.

„Taj predlog zakona je krajem 2017. stavljen na dnevni red skupštinskog zasjedanja ali je, iz nama nepoznatih razloga, skinut sa dnevnog reda i do danas nije razmatran. Sa ovim u vezi, u više navrata smo se obraćali resornom ministarstvu kako bi počeo proces izrade izmjena i dopuna Zakona o stečaju sa ciljem da se implementira tražena izmjena. Ovih dana, Vlada je usvojila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju. Uvidom u tekst potvrdili smo da je predlagač napravio intervenciju na spornom član 208a, te da je propisano da će se stečajni postupci pokrenuti po Zakonu o stečaju (“Službeni list CG”, broj 1/11, 53/16, 32/18 i 62/18), u kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nije donijeto rješenje o glavnoj diobi, okončati po odredbama ovog zakona. Ono što stvara posebnu dilemu, za koju vjerujemo da će biti pojašnjenja ili otkolonjena prilikom razmatranja Predloga zakona u Skupštini, jeste pitanje zašto predlagač nije izvršio izmjenu postojećeg člana 208a sa naprijed navedenim članom, već je izvršio samo dopunu člana 208a novim stavovima, ostavljajući na snazi sporne stavove ovog člana”, precizirala je Mihajlović.

Najavila je da će USS posebnu pažnju posvetiti otklanjanju ove dileme te, ukoliko bude potrebno, podnijeti i novu inicijativu svim poslaničkim klubovima da bi prilikom razmatranja zakonskog teksta u Skupštini u konačnom bila usvojena norma “koja će omogućiti svim licima, radno angažovanim u preduzećima nad kojima je otvoren stečaj, bez obzira na datum otvaranja stečajnog postupka, ostvarivanje osnovnih prava iz radnog odnosa koja su im garantovana domaćim i međunarodnim propisima“.

Vlada: Neophodna provjera znanja upravnika

Dopunjeni Zakon o stečaju Vlada je usvojila na sjednici 23. januara. Izmjene pojedinih zakonskih odredbi, saopšteno je iz izvršne vlasti, „bile su neophodne kako bi bile stvorene pretpostavke za unapređivanje ekonomičnosti, racionalnosti i efikasnosti stečajnog postupka“.

„U tom cilju, definisane su izmjene i dopune ovog zakonskog akta koje se odnose na preciziranje određenih normi u smislu obezbjeđivanja njihove efikasnije primjene, otklanjanja određenih slabosti koje su se pokazale u praksi i skraćenja pojedinih rokova. Značajne novine se tiču uvođenja stručnog ispita, licence i ispita provjere znanja za stečajne upravnike, koji imaju za cilj pružanje dodatnih garancija da će oni obavljati svoje dužnosti stručno i profesionalno. Dodatno, uvedena je i lista stečajnih upravnika i preciziran kriterijum za njihovo imenovanje, koji je nedostajao u važećem Zakonu“, saopštili su iz Vlade.

Preporučujemo za Vas