APELACIONI SUD PONIŠTIO ODLUKU PRIVREDNOG SUDA

Ročište u sporu protiv Lješković i države 19. marta

“U ponovnom postupku prvostepeni sud će razjasniti činjenice relevantne za pravilnu primjenu materijalnog prava, na koje je ukazano”, ističe se u odluci Apelacionog suda
3691 pregleda 2 komentar(a)
Sanja Lješković, Foto: Facebook, Facebook
Sanja Lješković, Foto: Facebook, Facebook

Apelacioni sud poništio je presudu Privrednog suda, od novembra prošle godine, da se do pravosnažnog okončanja stečaja prekine parnica u kojoj je suvlasnik firme “Mall group” u stečaju Goran Rašović tužio upravnicu Sanju Lješković i državu Crnu Goru radi nadoknade štete i tražio da mu solidarno isplate tri miliona eura, odnosno po milion i po. Poništenu prvostepenu presudu donio je sudija Privrednog suda Faruk Mušović. Naredno ročište zakazano je u Privrednom sudu za 19. mart. Apelacioni sud je utvrdio da je prvostepena presuda donijeta “uz počinjenu bitnu povredu odredaba parničnog postupka”, te da nijesu utvrđene činjenice od značaja za pravilnu primjenu materijalnog prava. Prema odluci više sudske instance, Privredni sud nije utvrdio i nejasno je da li je štetu koja je predmet spora Rašović “pretrpio u svojstvu stečajnog povjerioca u stečajnom postupku koji se vodi nad dužnikom ‘Mall group’ ili kao osnivač tog preduzeća, i u čemu se šteta sastoji”.

“U ponovnom postupku prvostepeni sud će razjasniti činjenice relevantne za pravilnu primjenu materijalnog prava, na koje je ukazano”, ističe se u odluci Apelacionog suda. Stečajni postupak u “Mall group” traje od marta 2016. godine, a pokrenut je na zahtjev NLB banke zbog nevraćenog kredita. Firma se bavila izgradnjom (ne)stambenih objekata. Za stačajni predmet za “Mall group”, koji je odvojen od ove parnice, najvjerovatnije će biti zadužen sudija Privrednog suda Zoran Ašanin jer je dosadašnji sudija Miodrag Anđelić u januaru stekao pravo na penziju.