Trgovci guraju svoje, za potrošače ne mare

Građani lani više prijavljivali kršenje potrošačkih prava, Tržišna inspekcija izrekla preko 560.000 eura novčanih kazni
13387 pregleda 4 komentar(a)
Najviše pritužbi na cijene u Podgorici i Nikšiću: Ilustracija, Foto: Boris Pejović
Najviše pritužbi na cijene u Podgorici i Nikšiću: Ilustracija, Foto: Boris Pejović

Više od pola miliona eura kazni izrečeno je trgovcima zbog nepoštovanja prava potrošača i to uskraćivanja prava na kupovinu proizvoda u tačnoj mjeri i količini, po objavljenim uslovima prodaje, neisporučivanje robe, nevraćanje kusura u apoenima manjim od pet centi, naplaćivanje kesa za nošenje sa logom firme, razlike između cijene na artiklu i kasi...

To je bilans rada Tržišne inspekcije u dijelu zaštite potrošača tokom 2019. godine.

Iz Uprave za inspekcijske poslove (UIP) “Vijestima” je zvanično rečeno da je tržišna inspekcija u 2019. godini izvršila ukupno 10.208 inspekcijskih pregleda u oblasti zaštite ekonomskih interesa. Naglašavaju da se potrošači u odnosu na ranije godine javljaju u većem broju Tržišnoj inspekciji kako bi zaštitili svoja prava, te da su ti zahtjevi u više od 50 odsto slučajeva opravdani.

“Tržišna inspekcija je prošle godine izvršila ukupno 10.208 inspekcijskih pregleda u oblasti zaštite ekonomskih interesa potrošača u koje su uključene kontrole koje su se odnosile na cijene. U ovim kontrolama utvrđeno je ukupno 3.402 nepravilnosti, od čega se 1.276 odnosi na nepravilnosti u vezi sa cijenom - cijena nije istaknuta ili nije istaknuta na propisani način, trgovac se ne pridržava utvrđenih i istaknutih cijena, nepoštovanje obaveza koje se odnose na način isticanja cijena sa popustom i sniženja... Utvrđene 3.402 nepravilnosti su se odnosile na nedostatak kod cijene, nedostatak na robi, nedostatak kod usluge, ostvarivanje prava iz reklamacije i garancije, dok su se ostale odnosile na uskraćivanje prava potrošaču na kupovinu proizvoda u tačnoj mjeri i količini, na kupovinu proizvoda po objavljenim uslovima prodaje, nesaobraznost proizvoda, nije predata dokumentacija koja prati robu u prometu, nije isporučena plaćena roba, nevraćanje kusura u apoenima manjim od pet centi, naplaćivanje kesa za nošenje sa logotipom firme...”, kazali su u UIP.

Iz UIP-a su pojasnili da je zaštita potrošača uređena Zakonom o zaštiti potrošača koji utvrđuje osnovna prava pri kupovini i drugim oblicima prometa proizvoda na tržištu, a naročito zaštita ekonomskih interesa, pravna zaštita, informisanje i obrazovanje, udruživanje potrošača radi zaštite njihovih interesa i druga pitanja od značaja za zaštitu potrošača.

“Kada su u pitanju kršenja prava potrošača u odnosu na prethodne godine primjetno je da se potrošači u većem broju javljaju Tržišnoj inspekciji radi zaštite njihovih prava. Činjenica je da su zahtjevi potrošača za zaštitu njihovih prava u preko 50 odsto slučajeva osnovani”, kazali su u UIP-u.

Oni naglašavaju da se posebno u velikom broju potrošači javljaju kada je u pitanju saobraznost proizvoda i kršenje tog prava. Saobraznost podrazumijeva da ako se proizvod ili usluga pokvare u roku od prvih šest mjeseci od kupovine, potrošač ima prava da bira između popravke, zamjene ili raskida ugovora odnosno povraćaja novca.

“Tržišna inspekcija je prošle godine utvrdila ukupno 1.276 nepravilnosti u vezi sa cijenama, a za njihovo otklanjanje inspektori su izrekli 511 mjera ukazivanja i donijeli 765 rješenja. Za počinjene prekršaje izdato je 1.420 prekršajnih naloga u iznosu od 562,80 hiljada eura novčanih kazni, a podneseno je i sedam zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka...”, istakli su u UIP-u.

Podaci pokazuju da je Tržišna inspekcija primila ukupno 1.220 inicijativa od čega 659 žalbi potrošača, a najviše prijavljenih nepravilnosti se odnosilo na nedostatak kod cijene i to 182. Najviše pritužbi građana na neistaknute cijene na proizvodima stizale su iz Podgorice i Nikšića.

Bonus video: