Ostaće tajna da li je Jelovica bila zagađena

U beranskom tužilaštvu su “Vijestima” kazali da su na osnovu dokumentacije koju su dobili ocijenili da nema osnova da nekoga krivnično gone
5657 pregleda 1 komentar(a)
Sa obilaska gradilišta puta Lubnice - Jezerine 2017. godine, Foto: Saša Matić
Sa obilaska gradilišta puta Lubnice - Jezerine 2017. godine, Foto: Saša Matić
Ažurirano: 25.02.2020. 07:46h

Prošlogodišnje zagađenje životne sredine i zamućenje rijeke Jelovice na istoimenoj planini u Andrijevici, tokom izvođenja radova na putu Lubnice - Jezerine, ostaće neistražena, jer sarajevska firma “Euro asfalt”, koja izvodi radove, nije potpisala zapisnik o inspekcijskom nadzoru, a Inspekcija za vode, iako je o svemu obavijestila Osnovno tužilaštvo u Beranama, nije uzimala uzorke radi vještačenja i analize kvaliteta vode.

U beranskom tužilaštvu su “Vijestima” kazali da su na osnovu dokumentacije koju su dobili ocijenili da nema osnova da nekoga krivnično gone.

Firma “Euro asfalt” od 2017. izvodi radove na rekonstrukciji puta Lubnice - Jezerine, sa probijanjem tunela kroz Bjelasicu. Ukupna dužina puta koji se gradi iznosi 14,4 kilometara, dok je projektovani tunel dug nešto manje od tri kilometra.

Sportsko-rekreativni klub “Lim” iz Berana i Ekološki pokret “Ozon” prijavili su Upravi za inspekcije poslove (UIP) da je rijeka Jelovica zamućena zbog gradnje puta. Iz UIP-a je “Vijestima” zvanično rečeno da su im dostavljene prošle godine tri inicijative da izvrše inspekcijski nadzor.

“Inspekciji za vode dostavljene su inicijative za vršenje inspekcijskog nadzora 23. i 25. jula i 2. avgusta 2019. i to od Sportsko-rekreativnog kluba “Lim” iz Berana i Ekološkog pokreta “Ozon” u kojima je prijavljivano zamućenje vodotoka rijeke Jelovice koje je posljedica radova na izgradji tunela Lubnice - Kolašin. Postupajući po tim inicijativama inspektor za vode je u više navrata, a i 2. avgusta prošle godine, u službenim prostorijama firme “Euro asfalt” u Podgorici pokušao da sačini zapisnik povodom inicijativa, ali se odgovorno lice u subjektu nadzora nije odazvalo da se izjasni povodom navoda u inicijativama. Istog dana inspektor za vode je te inicijative proslijedio Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama na dalji postupak i odlučivanje”, saopšteno je “Vijestima” iz UIP-a.

Iz Uprave nijesu naveli šta piše u inspekcijsko nalazu i koliko je ugrožena rijeka Jelovica, dok su iz beranskog Osnovnog tužilaštva objasnili da, pošto im je UIP dostavila zapisnik od nadzoru od 2. avgusta prošle godine i inicijative dvaju organizacija, tužilaštvo je prikupilo objavještenja od inspektora za vode D. Š. i predsjednika SRK “Lim” M. M.

“Iz tih objavještenja proizilazi da nijesu uzimali uzorke radi vršenja analiza njenog kvaliteta, da inspektor za vode nije vršio inspekcijski nadzor na lice mjesta, niti je donosio bilo kakve naredbe koje se odnose na zaštitu životne sredine, da nije bilo uginuća životinjskog svijeta u rijeci Bistrici na mjestu gdje je primijećeno njeno zamućenje. M.M. je dan nakon zaprimanja inicijative 22.07.2019. izašao na lice mjesta gdje nije primijetio nikakvu materiju u vodi, već je ona bila normalne boje, dok je inspektor za vode D.Š. istakao da firma ‘Euro asfalt’ ima sve dozvole za izvođenje građevinskih radova na rekonstruikciji puta Lubnice-Kolašin uključujući i vodna akta. Iz tih razloga je ocijenjeno da u konkretnom slučaju nema osnova za krivično gonjenje prema nekom određenom licu za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti”, saopšteno je “Vijestima” iz beranskog tužilaštva.

Tužilaštvo navodi da su o svojoj odluci upoznali inspektora za vode i predsjednika Sportsko ribolovnog kluba “Lim” i uputili ih da “ako nijesu saglasni sa ocjenom, imaju pravo da nadležnom tužilaštvu, uz valjane dokaze, podnesu krivičnu prijavu protiv određenog lica za određeno krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”.

Put puno košta, a brojna pitanja bez odgovora

Pravni savjetnik NVO „Akcija za socijalnu pravdu” Ines Mrdović ocijenila je za „Vijesti” da iako se radi o jednoj od većih investicija u zemlji Ministarstvu saobraćaja ne pada na pamet da objasne u kojoj su fazi radovi, kakvo je stanje na terenu, koliko se uništava planina Bjelasica i okolne rijeke i da li su preduzete stvarne mjere zaštite”.

„Ni da građanima pokažu studiju o ekonomskoj opravdanosti investicije koja bi dokazala javni interes od probijanja tunela, posebno imajući u vidu da bi posao mogao dostići cijenu i do 50 miliona eura”, dodala je Mrdovićeva.

Prema podacima ASP-a, do početka ove godine je firmi “Euro asfalt” plaćeno 16,6 miliona eura.

Mrdovićeva je kazala da je i pitanje zašto je firma dvije sedmice nakon potpisivanja ugovora oslobođena od PDV-a i zašto PU krije od javnosti rješenje kojim je to odobreno. Ona je objasnila da je ovaj posao klasična javna nabavka, te da je po zakonu definisano da cijena nekog posla mora uključiti PDV. Mrdovićeva pravi paralelu sa auto-putem kada je „Monteput” objavio tender za napajanje strujom u cijenu je morao uključiti PDV.

“Ministarstvo saobraćaja je posao za put Lubnice-Jezerine prebacilo Upravi za saobraćaj čme je ona izbjegla raspisivanje tendera, na kojem je u cijenu morala uključiti i PDV”, zaključila je Mrdović.