NIJE UTVRDILA LISTU PRIZNATIH POTRAŽIVANJA

Atlas banka u stečaju dužna 133 miliona, ali ima još tužbi

Od rasprodaje imovine banke do sada dobijeno 1,6 miliona eura. Još je na dobošu imovina od 14,2 miliona
5847 pregleda 3 komentar(a)
Stečaj uveden u aprilu prošle godine: Atlas banka, Foto: Savo Prelević
Stečaj uveden u aprilu prošle godine: Atlas banka, Foto: Savo Prelević

Atlas banka u stečaju još nije utvrdila listu priznatih potraživanja (iznos novca koji treba isplatiti povjeriocima) zbog sudskih postupaka koje su pokrenuli klijenti banke nezadovoljni rješenjima stečajne uprave koja se odnose na iznos novca koji im se mora isplatiti.

“Ukupan iznos priznatih potraživanja, kao privremeni podatak, jeste 133.701.508,60 eura. Atlas banka u stečaju i dalje ne raspolaže konačnim podacima o iznosu priznatih potraživanja iz razloga što je u toku jedan prvostepeni upravni postupak, kao i određeni broj sudskih postupaka. Uz to, zbog rješavanja prethodnog pitanja, prekinuto je i više prvostepenih postupaka u kojima se odlučivalo o potraživanjima određenog broja klijenata čija su sredstva na računima blokirana”, saopšteno je zvanično “Vijestima” iz stečajne uprave Atlas banke.

Najveće priznato potraživanje ima Fond za zaštitu depozita (FZD) po osnovu prava na obeštećenje za isplaćene garantovane depozite.

“Privremenim rješenjem priznato potraživanje FZD-a je 87.716.244,91 eura sa stanjem na dan 14. 11. 2019. godine i isto se razvrstava u treći isplatni red”, kazali su u stečajnoj upravi.

Stečaj u Atlas banku, u vlasništvu predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića za kojim je Crna Gora raspisala međunarodnu potjernicu, uveden je početkom aprila prošle godine.

Iz stečajne uprave su kazali da nije prenošena imovinu i obaveze Atlas banke na druge banke, a kada je u pitanju prodaja pokretne i nepokretne imovine podaci pokazuju da je prihodovano po tom osnovu 1,6 miliona eura.

“Imovina, osnovna sredstva i HOV banke prodati su za 1,62 miliona eura, a u toku su javni pozivi za prodaju stečene imovine u vrijednosti 14,2 miliona eura. Podaci (okvirni) o naplati i isplatama sredstava u periodu od uvođenja stečaja su sljedeći - naplaćeno je 10,2 miliona eura kredita, 1,6 miliona od kamata i 15,2 hiljade na ime naknada. Isplaćeno je razlučnom povjeriocu 13,3 hiljada eura, po osnovu izlučnih rješenja 309,9 hiljada, a po osnovu priznatih potraživanja na teret troškova stečajnog postupka 19,7 hiljada eura. FZD-u je preneseno 27 miliona eura”, kazali su u stečajnoj upravi.

Stečajna masa sastoji se od sve pokretne, nepokretne, materijalne i nematerijalne imovine banke, gdje god se ona nalazi, svih potraživanja, ugovornih, intelektualnih i ostalih prava stečenih na osnovu zakona. U stečajnu masu ne ulazi imovina banke ili pravo (kolateral) koje je banka založila radi obezbjeđenja kredita za ispunjenje obaveza u platnom sistemu, a koji je uzela od drugog učesnika platnog sistema.

Infobox (Boks): IBM u stečaju treba da isplati 43,12 miliona eura

U drugoj banci Kneževića, Invest banci Montenegro (IBM), koja je u stečaju od januara prošle godine, priznata su potraživanja povjerilaca 43.124.688,06 eura.

Stečajni upravnik Milan Rakočević kazao je “Vijestima” da je obavještenje po prijavljenim potraživanjima povjerilaca, shodno zakonu, objavljeno 26. marta prošle godine.

“Stečajni odbor odlučivao je po žalbama povjerilaca, na rješenja stečajnog upravnika, u devet slučajeva, u kojima je doneseno sedam rješenja kojima su potvrđena rješenja stečajnog upravnika, jedno rješenje kojim je preinačeno rješenje stečajnog upravnika i jedno rješenje kojim je poništeno rješenje stečajnog upravnika i predmet vraćen na ponovni postupak”, rekao je Rakočević.

Stečajni upravnik IBM-a je ponudio drugim bankama u martu prošle godine na prodaju - ustupanjem dijela imovine IBM-a u vrijednosti od oko četiri miliona eura, ali, kako je kazao sagovornik “Vijesti” nije bilo interesovanja.

“Rješenjem o diobi stečajne mase prije unovčavanja cjelokupne imovine, isplaćen je dio obaveza prema povjeriocima razvrstanim u I, II i III redosljed prioriteta. Ukupne isplate, sa stanjem na kraju januara, su 16.883.901,21 eura, dok je od unovčavanja imovine prihodovano 3.043.250,1 eura”, kazao je Rakočević.

Od prodaje imovine kroz javno nadmetanje prihodovano je 268.719,19 eura od čega je od stečene imovine (nekretnine) 259.969,19 eura i dio pokretne imovine (automobil) 8.750,00 eura.