Ne dajte dozvole za mHE Bukovica

Vlasnik firme Hydra je Milovan Maksimović, brat od ujaka bivšeg premijera Mila Đukanovića
199 pregleda 7 komentar(a)
Bukovica, Foto: Arhiva Vijesti
Bukovica, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 23.02.2018. 08:32h

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje mini hidroelektrana “Bukovica 1″” i “Bukovica 2″” planiranih na rijeci Bukovici u opštini Šavnik ima brojne nedostake i Agencija za životnu sredinu taj dokument, koji je preduslov za dobijanje dozvole za gradnju, treba da odbaci kao neprihvatljiv.

To se navodi u komentarima na elaborat, koji je Ekološki pokret Ozon dostavio Agenciji, u dogovoru sa mještanima koji su pokrenuli građansku inicijativu za zaštitu rijeke Bukovice.

Koncesiju na vode Bukovice na 27 godina dobila je firma Hydra MNE i ima namjeru da gradi dvije mini centrale. Njihovoj namjeri usprotivili su se mještani više sela u Šavniku koji su u odbranu Bukovice osnovali NVO Donja Bukovica i pokrenuli potpisivanje peticije za zabranu gradnje elektrana na toj rijeci. Vlasnici kompanije Hydra su Milovan Maksimović, brat od ujaka bivšeg premijera Mila Đukanovića, i Jovan Gordijan. Izvršni direktor je Boban Garović.

“Elaborat ima brojne nedostatke. Kako tumačiti to što se u proceduru kreće bez elementarno potrebnih podataka kao što se nulto stanje životne sredine, zona sanitarne zaštite vodoizvorišta, vremenski raspored za izvođenje i prestanak funkcionisanja projekta, planirani početak i završetak izvođenja radova, opis alternativa i još dosta otvorenih pitanja koja nam daju za pravo da Agenciji predložimo da kao nadležni organ predmetni elaborati odbaci kao neprihvatljiv“, kazao je direktor Ozona Aleksandar Perović.

U komentarima na elaborat koji je na javnoj raspravi, navodi se da u opštini Šavnik još nisu urađene zone sanitarne zaštite vodoizvorišta koja se mogu koristiti za vodosnabdijevanje ili flaširanje vode u komercijalne svrhe, niti su vršena zakonom propisana istraživanja, da ne postoje detalnji podaci svih parametara životne sredine na užoj lokaciji projekta, zbog čega se ne može utvrditi nulto stanje.

“U prostorno-urbanističkom planu opštine Šavnik postoje dijametralno suprotne opcije, sa jedne strane stavljanje pod odgovarajući vid zaštite predmetnog područja, a sa druge izgradnja minihidroelektrana. Elaborat nije dao opis razmatranih alternative, shodno pravilniku o sadržini elaborata, nije preciziran vremenski raspored za izvođenje i prestanak funkcionisanja projekta, niti planirani početak i završetak izvođenja radova”, smatraju u “Ozonu”.

Navodi se i da prirodni značaj rijeke Bukovice obavezuje nadležne isntitucije da zaštite javni interes i iskoriste njene potencijale na održiv način.

“Apsurdna je tvrdnja iz Elaborata da će predložena rješenja imati pozitivan uticaj na zaštitu segmenata životne sredine koji mogu uticati na zdravlje stanovništva'. Izgradnjom mHE Bukovica trajno bi se narušila ekosistemska harmonija na ovom području, što ima za posljedicu i negativne uticaje na zdravlje ljudi koji žive na tom području. Potrebno je uraditi socijalni uticaj projekta na lokalnu zajednicu”, piše u komentarima Ozona.

JWPlayer video mesto