VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Otkazali pa održali skupštinu "Luke Kotor": Novi odbor direktora izabrali Aprcović, Krivokapić...

Odbor direktora je 15. marta, od Ministarstva zdravlja dobio tumačenje te Naredbe kojim se kaže "da su mjere propisane ovom naredbom obavezujućeg karaktera i da ista zabranjuje svako okupljanje u zatvorenom i otvorenom javnom prostoru"
7091 pregleda 3 komentar(a)
Sa skupštine, Foto: "Luka Kotor"
Sa skupštine, Foto: "Luka Kotor"
Ažurirano: 16.03.2020. 19:48h

Vanredna Skupština akcionara preduzeća "Luka Kotor" koja je za vikend zvanično otkazana usljed mjera države zbog rizika od širenja koronavirusa, danas je ipak održana.

Na sjednici je donijeta Odluka o razrješenju aktuelnog i izboru novog odbora direktora te profitabilne firme čiji je većinski vlasnik Opština Kotor.

Odbor direktora je, u nedelju 15. marta, od Ministarstva zdravlja dobio tumačenje te Naredbe kojim se kaže "da su mjere propisane ovom naredbom obavezujućeg karaktera i da ista zabranjuje svako okupljanje u zatvorenom i otvorenom javnom prostoru".

"I pored činjenice da je obavještenje o odlaganju vanredne Skupštine akcionara objavljeno na sajtu "luke Kotor" i u dva štampana medija, u ranije (prije odlaganja) predviđenom terminu održavanja vanredne Skupštine akcionara u 13 časova u Upravnu zgradu "Luke Kotor" pristupili su predsjednik Opštine Kotor, Željko Aprcović, direktor Fonda PIO, Dušan Perović i akcionar Ranko Krivokapić, sa zahtjevom sekretaru društva da se vanredna Skupština održi danas i pored činjenice da su upoznati da će na taj način značajan broj akcionara biti onemogućen da ostvari prava, jer neće doći na Skupštinu zbog obavještenja o njenom odlaganju. Prisutni akcionari-punomoćnici akcionara Željko Aprcović, Dušan Perović i Ranko Krivokapić odlučili su da se sjednica umjesto u 13 održi u 15 časova. Vanredna Skupština akcionara održana je nakon toga sa početko u 15 časova u prisusutvu akcionara-punomoćnika akcionara koji čine  82.71 odsto akcionarskog kapitala", navodi se u saopštenju koje je objavljeno na sajtu "Luke Kotor".

Gradonačelnik Kotora Željko Aprcović (DPS) na Skupštini akcionara je shodno odluci SO Kotor od 5. marta, predstavljao Opštinu koja je vlasnik skoro 57odsto kapitala "Luke Kotor", dok je počasni predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić najveći pojedinačni manjinski akcionar ove firme sa 1,99 odsto akcija. 

Kako je saopšteno iz "luke Kotor", izvršni direktor kompanije Branko Kovačević je obavjestio prisutne akcionare da ne može u ovim okolnostima biti predsjedavajući ovako organizovane Skupštine akcionara, nakon čega je za predsjedavajućeg na predlog Aprcovića, predložen i izabran Dušan Perović, direktor Fonda PIO koji je vlasnik 17,51 osto akcija "luke Kotor".

"Sekretarka Društva, Snežana Jonica obavjestila je prisutne akcionare o tome da je Odluka o odlaganju vanredne Skupštine akcionara donijeta na osnovu Naredbe Ministarstva zdravlja, kojom je između ostalog propisano da nepostupanje po mjerama iz te naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti. Obavjestila je prisutne akcionare da ne može da učestvuje u održavanju ovako organizovane vanredne Skupštine akcionara jer bi na taj način zbog zahtjeva prisutnih akcionara prekršila prava ostalih akcionara odnosno ključnu odredbu iz Zakona o privrednim društvima – dužnost da se prema svim akcionarima postupa jednako u jednakim okolnostima. Kako danas nije omogućeno jednako postupanje prema svim akcionarima i jednaka mogućnost ostvarivanja prava  svih akcionara, na insistiranje prisutnih većinskih akcionara da se vanredna Skupština održi bez obzira na sve, obavjestila ih da će dalje radnje umjesto nje sprovesti zaposleni u "luci Kotor" AD Kotor", stoji u saopštenju.

Nakon toga, jednoglasno je u prisustvu akcionara – punomoćnika akcionara koji predstavljaju 82,71 odsto akcionarskog kapitala, donijeta Odluka o razrješenju Odbora direktora u sastavu: Branko Ivanović, Slađana Živković, Branimir Maslovar, Stanislava Subotić, Radomir Rudanović.

Nakon sprovedenog kumulativnog glasanja prisutnih akcionara za članove novog Odbora direktora izabrani su u ime Opštine Kotor Tatjana Stanovčić (DPS), Ljubomir Radović (DPS) i Draško Krivokapić (SD), u ime Fond PIO, Stanislava Subotić (DPS), a u ime CK Zbirni kastodi računa 1 – Radomir Rudanović.