RAZMATRA SE VIŠE MODELA

Vlada u četvrtak o mjerama za pomoć privredi i građanima

Među mogućim finansijskim olakšicama je i odlaganje plaćanja poreskih obaveza. Poslodavci traže smanjenje opšte stope PDV-a, odlaganje plaćanja dospjelih poreskih obaveza, niže kamate na kredite, da sektor turizma i ugostiteljstva bude oslobođen lokalnih komunalnih taksi i naknada...
9411 pregleda 14 komentar(a)
Darko Radunović, Foto: Boris Pejović
Darko Radunović, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 18.03.2020. 16:49h

Vlada će sjutra donijeti paket finansijskih mjera za pomoć građanima i privredi. To je sinoć potvrdio premijer Duško Marković, ukazujući da se radi o odgovornim mjerama koje resor finansija sprema u saradnji sa Centralnom bankom i nadležnim institucijama.

Među mogućim mjerama je i odlaganje plaćanja poreskih obaveza, a preciziraju šta će sve to podrazumijevati. “Vijestima” je nezvanično saopšteno da se razmatra više modela da se zaštite oni koji su pogođeni mjerama zbog opasnosti od koronavirusa, te da vode računa da nađu mjeru u svemu da bi se očuvale i javne finansije.

Iz Ministarstva finansija, na čijem čelu je Darko Radunović, zvanično su “Vijestima” kazali u ponedeljak da se radi analiza, obrađuju podaci i razmatraju sve opcije i mogućnosti da bi se adekvatno odgovorilo trenutnim okolnostima.

Premijer i guverner CBCG Radoje Žugić najavili su da će te dvije institucije u saradnji sa komercijalnim bankama kreirati paket mjera da bi se minimizirao negativni uticaj koronavirusa na ekonomiju, građane i privredu.

Unija poslodavaca (UPCG) predložila je juče Vladi, CBCG i Skupštini hitne mjere pomoći kompanijama za očuvanja likvidnosti i kontinuiteta poslovanja, kao i očuvanja radnih mjesta. To se odnosi na institucionalni okvir, finansijsku i kreditnu podršku, poreske i mjere radno-pravnih odnosa.

“Obezbijediti odlaganje rokova za plaćanje dospjelih poreskih obaveza, kao i za podnošenje poreskih prijava i plaćanje svih vrsta poreza, uključujući i doprinose na lična primanja (počev od dana stupanja na snagu privremenih mjera zaštite građana od koronavirusa), a u zavisnosti od trajanja krize. Uz to, obezbijediti privremeno smanjenje opšte stope PDV-a na promet svih vrsta proizvoda i usluga. Smanjiti PDV na sedam odsto na promet svih usluga u sektoru turizma i ugostiteljstva i privremeno suspendovati obavezu plaćanja poreza i doprinosa na zarade poslodavcima iz ugroženih sektora. Osloboditi privrednike iz sektora turizma i ugostiteljstva plaćanja lokalnih komunalnih taksi i naknada za 2020. godinu, odnosno u zavisnosti od trajanja krize”, predlozi su UPCG.

Poslodavci traže da CBCG izrekne bankama mjeru za korekciju kamatnih stopa, produženje ročnosti kredita i smanjenje naknade za platni promet. Predlažu i da Investiciono-razvojni fond (IRF) koriguje kamate na postojeće kredite na nivo od 0,5 odsto do 1,2 odsto u odnosu na stepen ugroženosti nekog privrednika. Zahtjev je i da IRF i banke obezbijede moratorijum na otplatu kredita privrednicima shodno trajanju krize i povoljne kredite za finansiranje obrtnih sredstava sa grejs periodom od godinu.

Poslodavci hoće manje da plaćaju radnike koji u krizi nijesu angažovani

Zahtjev poslodavaca je da država suspenduje odredbe Opšteg kolektivnog ugovora o obavezi isplate 70 odsto naknade zarade zaposlenog i primjenu odredbe Zakona o radu o isplati 60 odsto naknade zarade zbog prekida obavljanja djelatnosti bez krivice zaposlenog (i poslodavca).

“Obezbijediti subvenciju naknade zarade u iznosu od 80 odsto, a naročito onim poslodavcima koji su djelimično ili potpuno obustavili poslovanje shodno naredbi Vlade, kao i poslodavcima koji su obezbijedili odsustvo sa rada jednom od roditelja djece mlađe od 11 godina. Omogućiti poslodavcima da uvedu skraćeno radno vrijeme uz srazmjerno smanjenje zarade za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti. Bliže urediti procedure za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada i pitanje isplate naknade zarada onim zaposlenima koji su u režimu “samoizolacije” zbog postojanja simptoma i po preporuci ljekara, te obezbijedi refundaciju troškova od prvog dana bolovanja”, predlaže Unija poslodavaca.

Preporučujemo za Vas