Investitori Vladi za umjereni napredak dali ocjenu 6,9

Savjet stranih investitora u vladavini prava vidi minimalni napredak, od izmjena Zakona o radu očekivali više
1767 pregleda 0 komentar(a)
Najbolja ocjena do sada, dali i predloge za poboljšanja: Predsjednik Savjeta Kristof Šoen i premijer Duško Marković, Foto: Boris Pejović
Najbolja ocjena do sada, dali i predloge za poboljšanja: Predsjednik Savjeta Kristof Šoen i premijer Duško Marković, Foto: Boris Pejović

Savjet stranih investitora u Crnoj Gori za lakoću poslovanja u 2019. godini dao je Vladi ocjenu od 6,9, a to je najveća do sada. Godinu ranije je iznosila 6,5. U većini ocjenjivanih oblasti, Crna Gora bilježi umjereni napredak.

To je navedeno u novoj, desetoj “Bijeloj knjizi: Investiciona klima u Crnoj Gori za 2019”. Ova publikacija je glavni dokument Savjeta, u kojem strani investitori na osnovu svoje percepcije sagledavaju poslovni ambijent i ukazuju na glavne izazove sa kojima se suočavaju u Crnoj Gori. Strani investitori daju ocjene od 1 do 10.

“Posebno se izdvaja 0,6 rast za razvoj nekretnina i 0,4 za tržište rada i zapošljavanje. I dalje ove ocjene se kreću do 6,4 od 10 i dovode do zaključka da su ove kategorije iz godine u godinu prepoznate kao prioritetne od strane privatnog sektora, jer zahtijevaju sistematski pristup i reformsku agendu. Rezultati za 2019. godinu pokazuju da bilježimo umjereni napredak u većini ocjenjivanih oblasti”, navedeno je u dokumentu.

Oni posebno ocjenjuju vladavinu prava, kao oblast od ključnog značaja i dalje unapređenje poslovnog ambijenta.

“Analizirajući dosadašnje ocjene, nakon tri godine stabilne ocjene 5,6, bilježimo blagi porast na 5,7. Vladavina prava će ostati u vrhu prioriteta rada Savjeta i u narednom periodu”, istakli su u Bijeloj knjizi, navodeći da je odnosu na 2011, kada je ta ocjena iznosila svega 4,8, evidentan značajan napredak.

Povećanje ocjene za oblast rada i tržišta zapošljavanje sa 5,3 u 2018. na 5,7 za prošlu godinu, povezano je sa usvajanjem novog Zakonu o radu.

“Novi Zakon predstavlja korak naprijed u odnosu na rješenja utvrđena postojećim u dijelu suzbijanja sive ekonomije i zaštite prava zaposlenih. Sa druge strane, kada je u pitanju fleksibilnost na tržištu rada, predlozi Savjeta stranih investitora za unapređenjem određenih normi u cilju pojednostavljenja uslova poslovanja i eliminisanja biznis barijera, koji su zajednički pripremljeni sa ostalim udruženjima poslodavaca, nijesu naišli na razumijevanje kod predlagača zakona. Zakon treba da obezbijedi pravičnost i zaštitu zaposlenih, ali uz istovremenu promociju zdrave konkurencije kroz povećanje fleksibilnosti i mobilnosti radne snage u cilju daljeg razvoja, povećanja produktivnosti i privlačenja investicija. Njegova implementacija će se ocjenjivati u narednoj Bijeloj knjizi”, naveli su iz Savjeta.

Ponovljene su preporuke iz ranijih godina - smanjivanje procedura i troškova za počinjanje biznisa, komplikovan sistem poreskih prijava, modernizaciju rada katastarskih i notarskih službi, fleksibilnost tržišta rada, produbljivanje mjera za investicije u turizam i poljoprivredu, unapređenje rada administracije...

Bonus video: