predlog dodatnih mjera podrške privredi

Država da pokrije dio plata u ugroženim sektorima

Šta sve PKCG, članica radne grupe države, traži od Vlade i opština u okviru drugog paketa mjera podrške građanima i privredi
9357 pregleda 11 komentar(a)
Predlog i obustava prinudne naplate (izvršenja) dok je epidemija: Sa jednog od sastanka u PKCG, Foto: Zoran Đurić
Predlog i obustava prinudne naplate (izvršenja) dok je epidemija: Sa jednog od sastanka u PKCG, Foto: Zoran Đurić

Jedna od novih mjera koju država treba da razmotri za podršku građanima i privredi, u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa, je mogućnost isplate bruto najniže zarade poslodavcima koji posluju u najugroženijim sektorima, pri čemu bi poslodavac imao obavezu da zaposlenima isplati razliku do pune plate. Navodi se primjer da bi za 25.864 zaposlena, kojima bi država subvencionirala dio plate u iznosu od 222 eura, mjesečni trošak bio 5,74 miliona eura.

To piše u predloga dodatnih mjera podrške privredi za suzbijanje posljedica pandemije koronavirusa, u koju “Vijesti” imaju uvid. Dokument sadrži moguće mjere na državnom i na lokalnom nivou i to su predlozi Privredne komore (PKCG).

IRF da refinansira kredite

Novi paket mjera Vlade bi, prema informacijama “Vijesti”, trebalo da se utvrdi do kraja ove radne sedmice, a prije usvajanja moraju da obave konsultacije sa socijalnim partnerima - sindikatima i Unijom poslodavaca.

Premijer Duško Marković je 30. marta formirao Radnu grupu za pripremu predloga novog paketa mjera u kojoj su predstavnici Vlade, PKCG, Zajednice opština i Investiciono-razvojnog fonda.

U Privrednoj komori smatraju da na državnom nivou treba firmama koje plaćaju porez na dobit u šest mjesečnih rata odložiti plaćanje za tri mjeseca, te nakon toga omogućiti plaćanje u šest rata bez kamate.

Preporučuju da se kod IRF-a razmotri mogućnost refinansiranja kredita bez naknade u sektorima turizma, proizvodnje i prerade, kao i da se ubrzaju procedure IRF-a za obezbjeđenje kredita za obrtna sredstva (nabavku repromaterijala), bez kojih će biti ugrožen proces proizvodnje i buduće poslovanje kompanija.

Odgoditi plaćanje vode, struje...

“Za plaćeno odustvo za roditelje djece do 11 godine razmotriti mogućnost da ga refundira država u iznosu minimalne/ najniže zarade. Limit izloženosti carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga sa 30 dana produžiti za vrijeme trajanja novonastale situacije i privremenih mjera. Razmotriti mogućnost obustave svih mjera prinudne naplate (izvršenja) i nastupanja zastoja zastarjelosti dok traje epidemija. Za kompanije iz sektora drvoprerade razmotriti mogućnost odlaganja plaćanja naknade za korišćenje šuma na 90 dana. Odložiti obavezu plaćanja koncesionih naknada na period od 90 dana. Smanjiti kamatnu stopu na poreska potraživanja za 50 odsto i u cilju povećanja likvidnosti skratiti rok povraćaja PDV-a na 30 dana”, predlozi su PKCG.

PKCG od opština traži oslobađanje poreza za nepokretnosti za period od 90 dana, odnosno, 25 odsto godišnjeg iznosa.

“Pošto se da se ovaj porez plaća u dvije rate 30. 6. i 31.10. odložiti plaćanje prve rate 30. septembra, a druge rate do 31. decembra”, stav je PKCG.

Za 25.864 zaposlena, kojima bi država subvencionirala dio plate od po 222 eura, mjesečni trošak bio 5,74 miliona

Ta organizacija od opština traži da na 90 dana omoguće oslobađanje plaćanja svih opštinskih taksi (administrativne, komunalne takse) i naknada (pristup putu i sl.), plaćanja zakupa poslovnih prostora i terasa u vlasništvu opštine za privredne subjekte koji ne obavljaju djelatnost, oslobađanje firmi od plaćanja računa za odvoz smeća. Preporučuju i odlaganje plaćanja troškova vode i struje na period od 90 dana, a koji bi se otplaćivali u šest mjesečnih rata zaključno sa krajem decembra ove godine.

Preporuka PKCG je i da poslodavci koji ne poštuju mjere Nacionalnog korodinacionog tijela ne budu korisnici pomoći.

Unaprijedite prve mjere kod kamata, poreza, zakupa, procedura kod fonda

PKCG ima i predloge u okvru prvog paketa mjera koji je Vlada donijela, pa smatra da mjeru odlaganje poreza i doprinosa na 90 dana treba razraditi po sektorima i podsektorima u smislu da sektori i/ili podsektori koji posluju nemaju pravo odlaganja, a ostalima omogućiti plaćanje odloženih obaveza u više mjesečnih rata.

“Moratorijum na kredite kod poslovnih banaka - još jednom preispitati odluku obračunavanja kamata tokom moratorijuma, ukiniti kamate ili ih obračunavati u iznosu od 50 odsto od ugovorene kamatne stope za period od tri mjeseca. Za kredite kod IRF-a pojednostaviti procedure posebno za male iznose te omogućiti da se krediti odobravaju za bruto zarade i ostale troškove poslovanja (plaćanja dobavljačima, zakup, troškovi vode, struje...). Uz to, iz portfolija isključiti firme na čije poslovanje nije uticala aktuelna situacija”, navodi PKCG.

Sugestija je i da se mjera odlaganja plaćanja zakupa nepokretnosti u državnoj svojini preinači u oslobađanje tokom epidemij, kao i da se uključi oslobađanje kod zakupa zemljišta na graničnim prelazima.