POSLOVNI (NE)USPJESI

Željezničke državne firme u gubicima

Infrastruktura i Prevoz dobili mišljenje s rezervom od revizora
1569 pregleda 0 komentar(a)
Željezničkom prevozu nova procjena imovine pojela dobit u osnovnoj, Foto: Boris Pejović
Željezničkom prevozu nova procjena imovine pojela dobit u osnovnoj, Foto: Boris Pejović

Željeznička infrastruktura lani je ostvarila gubitak od 2,8 miliona eura, što je tri puta više nego 2018. kada je minus bio 846.726 eura, pokazuju podaci iz bilansa uspjeha tog državnog preduzeća.

Poslovni prihodi su smanjeni sa 15,17 miliona na 14,41 milion u 2019, dok su rashodi povećni sa 15,9 miliona na 16,78 miliona.

Revizorska kuća BDO dala je mišljenje sa rezervom na prošlogodišnje finansijske izvještaje jer kompanija “nije uradila procjenu nekretnina, postrojenja i opremа”, podsjećajući na to da se procjena radi najmanje jednom u pet godina.

“Na bazi raspoložive dokumentacije nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li bi i kakve efekte procjena imala na finansijske iskaze društva za 2019. godinu”, konstatovao je revizor.

Nekretnine, postrojenja i opremа preduzeća nа 31. decembar 2019. procijenjeni su na 596.276.556 eura.

Revizor je ukazao i na to da se društvo suočava sa problemom jer je imovina, koja je upisana kao svojina Infrastrukture, rješenjima Uprave za nekretnine upisuje kao svojina države.

Željeznički prevoz lani je iz osnovne djelatnosti ostvario dobit u iznosu od 150 hiljada, ali je u bilansu uspjeha iskazan gubitak od 2,46 miliona. To se desilo zbog nove procjenu vrijednosti imovine 1. januara 2019. i nastalih efekata obezvređenja na pozicijama nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 2.634.316 eura (ostali rashodi).

Prihodi od željezničkog prevoza prošle godine iznosili su 9,23 miliona i bili značajno veći u odnosu na 2018. kada su iznosili 7,21 milion eura. Poslovni rashodi su iznosili 9,08 miliona i neznatno povećani.

Revizorska kuća Racio-Mont dala je mišljenje sa rezervom na prošlogodišnje iskaze jer se iz priložene dokumentacije nijesu mogli uvjeriti u tačnost pojedinih prikazanih potraživanja, a navode da ni neke obaveze nijesu mogle biti potvrđene.

“Preduzeće je u poslovnim knjigama prezentovalo dio zemljišta u Bijelom Polju, zgradu Konačište u Bijelom Polju i dio zemljišta u Podgorici na kojem se nalaze poslovne zgrade..., a nema posjedovne listove kojima dokazuje vlasništvo nad ovom imovinom i do dana revizije preduzeće nije izvršilo uknjižbu vlasništva nad imovinom Željezničkog prevoza”, naveo je revizor.

Preporučujemo za Vas