"PROFITABILNO KRŠENJE ZAKONA"

Ćeman: Da li po Zakonu o sprječavanju korupcije Vukotić u isto vrijeme može vršiti i javnu funkciju i funkciju rektora na UDG

"Uprkos nedvosmislenoj zakonskoj naredbi, tokom vršenja javne funkcije za koju je plaćen ukupno 36.996 eura, zaradio je iz nedozvoljenog izvora, kao rektor, još 95.371 euro, i time unizio javnu funkciju i pokazao da mu je zgrtanje novca iznad svih standarda koje nalaže vršenje javne funkcije"
4290 pregleda 8 komentar(a)
Ćeman, Foto: Demokrate
Ćeman, Foto: Demokrate
Ažurirano: 23.05.2020. 17:35h

Potpredsjednik Demokrata, Albin Ćeman kazao je da iz zakona jasno proizilazi Veselin Vukotić ne može uporedo vršiti javnu funkciju (predsjednikovanje odborom direktora Plantaža) i upravljačko pravo u ustanovi čiji je osnivač (rektor UDG).

"Dugo je u akademskim krugovima jedna od najatraktivnijih pitalica bila: tržište hvali, a u državnoj fotelji sjedi? Ako je neko mislio da je najveći apsurd to što vatreni pobornik slobodnog tržišta vodi odbor direktora kompanije u državnom vlasništvu, i to u više mandata, onda taj nije sagledao do kraja dosljednost osnivača "crnogorske ekonomske škole". Naime, ako bi neko u svom autorskom djelu napisao da je: "većina zemalja upala u političku sivu zonu, što znači da te zemlje imaju velike demokratske deficite što uključuje...kršenje zakona od strane visokih funkcionera...", moglo bi se zaključiti da je za tog autora poštovanje zakona dužnost svake vrste i iznad svega. No, za autora ovog svakako tačnog nalaza, gospodina Veselina Vukotića, to ne važi u praksi niti na djelu i ličnom primjeru. I u trenutku stupanja na snagu Zakona o sprječavanju korupcije, gospodin Veselin Vukotić je na javnoj funkciji i umjesto da dosledno poštuje taj Zakon, koji treba da je svetinja za svakog javnog funkcionera, on je taj propis konstantno i sistematično gazio", saopštio je Ćeman.

Kaže da se postavlja pitanje da li po Zakonu o sprječavanju korupcije, Vukotić u isto vrijeme može vršiti i javnu funkciju (funkcija predsjednika odbora direktora državne kompanje Plantaže) i funkciju rektora na Univerzitetu Donja Gorica, kao što on čini danas i dugi niz godina?

"Zakon o sprječavanju korupcije u članu 10 je jasan: "Lice koje je vlasnik, odnosno osnivač privrednog društva, ustanove ili drugog pravnog lica dužno je da, u roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja na javnu funkciju, prenese svoja upravljačka prava u tim subjektima na drugo pravno ili fizičko lice, kako bi ih to lice u svoje ime, a za račun javnog funkcionera vršilo do prestanka njegove javne funkcije. U slučaju kad je u privrednom društvu ili drugom subjektu iz stava 1 ovog člana, obrazovan organ upravljanja u kojem javni funkcioner, kao član tog organa, vrši svoja upravljačka prava, prenošenje upravljačkih prava podrazumijeva obavezu javnog funkcionera da podnese ostavku na članstvo u organu upravljanja, u skladu sa zakonom." U odnosu na kršenje ovih normi u članu 103 ovog Zakona propisana je i sankcija. Činjenice su dobro poznate: gospodin Vukotić je osnivač i vlasnik ustanove, odnosno pravnog lica Univerzitet Donja Gorica. Upravljačko pravo u toj ustanovi (funkcija rektora) nikad nije napustio, pa ni onda kad je zbog preuzimanja javne funkcije (predsjednik odbora direktora državne kompanije) to po zakonu bio dužan", kazao je Ćeman.

Potpredsjednik Demokrata saopštio je da prema tome, iz zakona jasno proizilazi da Veselin Vukotić "ne može uporedo vršiti javnu funkciju (predsjednikovanje odborom direktora Plantaža) i upravljačko pravo u ustanovi čiji je osnivač (rektor UDG), odnosno da je bio dužan da podnese ostavku na dužnost rektora ovog univerziteta."

"Uprkos nedvosmislenoj zakonskoj naredbi, tokom vršenja javne funkcije za koju je plaćen ukupno 36.996 eura, zaradio je iz nedozvoljenog izvora, kao rektor, još 95.371 euro, i time unizio javnu funkciju i pokazao da mu je zgrtanje novca iznad svih standarda koje nalaže vršenje javne funkcije. Gospodin Vukotić je svih 5 godina važenja ovog zakona, suprotno njegovim imperativnim zabranama, istovremeno vršio i javnu funkciju i funkciju upravljanja u ustanovi koju je osnovao i čiji je vlasnik. Dakle, zbog duplih fotelja, sam za sebe bi rekao da uvodi zemlju u sivu političku zonu. Međutim, bezakonju gospodina Vukotića tu nije kraj. Naime, iako Zakon o sprječavanju korupcije dopušta da javni funkcioner bude predsjednik naučnog, nastavnog ili sličnog udruženja, njime je izričito zabranjeno da javni funkcioner po tom osnovu stiče bilo kakav prihod ili drugu naknadu."

Ćeman kaže da je ipak, "uprkos toj nedvosmislenoj zakonskoj zabrani Vukotić u toku 2015, 2016. i 2017. godine, uporedo sa javnom funkcijom (i ranije pomenutom upravljačkom funkcijom na UDG), vršio funkciju predsjednika "Instituta za strateške studije i projekcije" i po osnovu tog predsjednikovanja, ostvarivao enormne mjesečne prihode, a što je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o sprječavanju korupcije."

"Na taj način je, gazeći zakon, čak utrostručio funkcionerske fotelje po osnovu kojih stiče prihode. Tako je po tom zakonski zabranjenom osnovu, u toku 2015 godine inkasirao 12.000 eura, u toku 2016 godine još 18.500 eura, da bi u toku 2017 godine protivzakonito namakao još 12.500 eura. Ovo protivzakonito profitiranje, utoliko je skandaloznije iz razloga što je gospodin Vukotić ujedno i akademik CANU, te kao takav u dodatnoj obavezi da promoviše savjesnost u obavljanju javnih funkcija i dužnosti, što očigledno ne čini već kao javni funkcioner šalje poruku beskrupulozne gramzivosti. Umjesto što ga je predsjednik Vlade Marković pozvao na savjetovanje, da ima pravne države pozvao bi ga na odgovornost zbog grubog kršenja Zakona o sprječavanju korupcije. Znajući da se veoma često poziva na Fridmana, podsjetićemo ga na sjajnu misao ovog velikog naučnika koji je kazao da se svaki konzistentni liberal bori za državu vladavine prava. Pozivamo ga da pokaže makar trunku privrženosti ovom osnovnom postulatu liberalizma i napusti državnu fotelju, u kojoj kao funkcioner sjedi, sve uz grubo, drsko i profitabilno kršenje zakona. Ipak da ne bismo čekali na savjest, usnulu u državnim foteljama i skobodnotržišnoj retorici, podnijećemo zahtjev za pokretanje postupka pred ASK i prijavu nadležnom tužiocu jer se ne smije tolerisati ovo flagrantno bezakonje i kompromitacija javne funkcije", zaključio je Ćeman.

Preporučujemo za Vas