Nove pozajmice, uštede kod putovanja, goriva, usluga...

Planirano smanjenje troškova za službena putovanja kod svih resora, za reprezentaciju, gorivo, materijal, konsultantske usluge..., odnosno sve ono što nije već ugovoreno Uštedu će, prema nezvaničnim informacijama, preusmjeriti za dodatne troškove u zdravstvu i da pokriju dosadašnje mjere za subvencije i socijalnu pomoć te stvore pretpostavke za treći paket podrške ekonomiji

8306 pregleda 48 reakcija 8 komentar(a)
Pregovaraju o kreditnoj podršci privredi: Radunović, Foto: Savo Prelević
Pregovaraju o kreditnoj podršci privredi: Radunović, Foto: Savo Prelević

Predlogom izmjena ovogodišnjeg državnog budžeta, koji se radi usljed krize izazvane pandemijom koronavirusa, Vlada će se najvjerovatnije baviti na današnjoj sjednici, a planirani rebalans će prethodno razmatrati Komisija za ekonomsku politiku (KEP), potvrđeno je “Vijestima” iz više izvora iz izvršne vlasti.

Ministarstvo finansija je planiralo smanjenje troškova za službena putovanja kod svih resora, za reprezentaciju, gorivo, materijale, konsultantske usluge..., odnosno sve ono što nije već ugovoreno.

Prema nezvaničnim informacijama, plan je da se ta ušteda preusmjeri za dodatne troškove u zdravstvu i pokriju dosadašnje mjere za subvencije i socijalnu pomoć te stvore pretpostavke za treći paket podrške ekonomiji.

Predlogom rebalansa, koji će ubrzo razmatrati Skupština Crne Gore, moraju stvoriti pravni osnov za dodatno zaduživanje države.

Državnoj kasi, prema nedavnoj procjeni Vlade, fali oko 508 miliona zbog korona krize, od čega je 53 miliona obezbijeđeno iz donacija.

Do oko 455 miliona dolazi se pozajmicama. Resor finansija je obezbijedio 250 miliona eura preko garancije Svjetske banke, a o ostalim kreditima pregovaraju.

Prostor za rezanje

Budžet za ovu godinu je bio projektovan na 2,64 milijarde eura, od čega se od izvornih prihoda očekivalo 2,054 milijarde.

Ovogodišnjim budžetom je predviđeno 91,5 miliona eura rashoda za usluge, gdje su službena putovanja (5,4 miliona), reprezentacija (548.000), komunikacione usluge (5,8 miliona), advokatske, notarske i pravne (5,3 miliona), konsultantske usluge, projekti i studije (ukupno 51,8 miliona), stručno usavršavanje (2,2 miliona) i ostale usluge na koje se odnosi 14,8 miliona.

Putovanja su dva i po mjeseca bila nemoguća i sada su ograničena ili nemoguća zbog suzbijanja pandemije.

U budžetu je sada na rashodnoj strani za materijal predviđeno 37,6 miliona.

Od toga se na trošak za gorivo odnosi 10 miliona, administrativni materijal sedam miliona i onaj za posebne namjene 8,7 miliona, a za ostale rashode po tom osnovu je planiran milion...

Pogođeni prhodi

Državna kasa će ove godine imati manje prihoda od akciza i PDV-a zbog pada prometa u unutrašnjoj trgovini, ali i od poreza i doprinosa..., tako da će na prihodnoj strani te budžetske stavke biti korigovane kroz rebalans.

Ministarstvo finansija sa malom vjerovatnoćom ove godine može računati na planiranih 70 miliona eura od davanja Aerodroma Crne Gore (ACG) u zakup na 30 godina, a upitno je i planiranih 15-ak miliona od projekta ekonomskog državljanstva.

Država je imala vanredne izdatke za pomoć građanima i privredi kroz drugi paket podrške u neto iznosu od 46 miliona (bruto efekta od 75 miliona), za subvencije za zarade i djelimičnu socijalnu pomoć, a treba da kalkuliše i ono što će činiti predstojeće mjere za koje su najavili da će biti usmjerene razvoju. Neće biti nastavka subvenciniranja plata, kao u aprilu i maju.

Smanjene su najveće zarade funkcionerima za dva mjeseca, što je ušteda od oko pola miliona.

Prvi dio martovske reakcije države podrazumijevao je milion eura troška za isplate penzionera sa najnižim primanjem i dijelu socijalnih korisnika, odlaganje obaveza za poreze i doprinose do 90 dana koji će se vraćati na 24 jednake rate...

Treći paket

Predstavnici ekonomske struke ukazivali su da nove mjere Vlade treba da sadrže racionalizaciju javne potrošnje, smanjenje visokih plata javnih funkcionera, da budu usmjerene ka dodatnoj pomoći zatvorenim djelatnostima koje su najviše pogođene pandemijom, ka većem oslobađanju od lokalnih i državnih taksi...

Trećim državnim paketom za ublažavanje ekonomskih posljedica zbog mjera protiv koronavirusa očekuje se da Vlada obezbijedi oko 150 do 200 miliona eura da bi se podstaklo kreditiranje privrede.

Od toga bi veći dio pristupačnijeg novca privredi usmjerili preko komercijalnih banaka, a 50 miliona bi se plasiralo preko državnog IRF-a.

Ministar finansija Darko Radunović je juče saopštio u parlamentu da pregovaraju o kreditnoj podršci privredi.

Radunović je nedavno izjavio da neće biti smanivanja penzija, a tada nije bio siguran za plate u javnom sektoru.

Ukazao je da je za budžet najvažniji treći kvartal (jul, avgust i septembar), posebno ako se uspije organizovati što više od sezone i ostvari “održiv prihod”.

Pad ekonomije zavisi od sezone, sada procjena da će biti preko šest odsto

Radunović je u parlamentu kazao da bi crnogorska ekonomija u ovoj godini, prema procjenama Ministarstva finansija, mogla da oslabi više od šest odsto i dodao da će to u krajnjem zavisiti od turističke sezone.

“Nakon početnih procjena koje su bile do 4,9 odsto, sada će po našim projekcijama to biti više od šest odsto“, rekao je ministar.

Kreditna agencija “Standard&Poor’S” prognozira da će crnogorska ekonomija u ovoj godini bilježiti pad od 7,8 odsto. Prognoza Svjetske banke je od 5,6 do 9%,zavisno od pada prihoda od turizma, dok MMF očekuje pad od 9 odsto.