Crna Gora će se zadužiti kod IBRD za 25 miliona eura

Predlaže se rok dospjeća do 25 godina, uključujući pet godina grejs perioda i polugodišnja otplata rata

2523 pregleda 149 reakcija 6 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Crna Gora će se zadužiti kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za 25 miliona eura.

To je dopunski zajam za finansiranje razvojne politike - otpornost fiskalnog i finansijskog sektora, a biće vezan za garanciju Svjetske banke (SB) od 80 miliona eura na osnovu koje se Crna Gora nedavno zadužila za 250 miliona eura na 12 godina i sa kamatom od 3,63 odsto.

Novac je tada uzet od Credit Suisse, Societe generale i OTP group, navodi se u informaciji Ministarstva finansija o polaznim osnovama za pregovore za ovaj zajam.

Predlaže se rok dospjeća do 25 godina, uključujući pet godina grejs perioda i polugodišnja otplata rata.

To zaduženje je odobreno nakon što je Crna Gora zatražila od SB da joj obezbijedi dopunsko finansiranje kako bi ispunila povećane zahtjeve za sredstvima za program mjera za suzbijanje krize uzrokovane pandemijom.

“Ministarstvo finansija je nastavilo razgovore sa SB o mogućnosti dodatnog finansiranja budžeta za tekuću i stvaranje fiskalne rezerve za narednu godinu. SB je omogućila Crnoj Gori dodatna sredstva od 25 miliona eura. Ovo finansiranje biće vezano za realizovani PBG 2 i za aktivnosti koje su postignute kroz ovaj aranžman i koje treba da se prate kroz matricu javnih politika i rezultata dogovorenih kroz PBG 2 aranžman sa SB”, objašnjeno je u dokumentu Ministarstva finansija.

Kao i u prethodnom slučaju, kako objašnjavaju iz ovog resora, odobrenje PBG 2 aranžmana uslovljeno je realizacijom snažnih reformskih procesa i stabilnom političkom situacijom. “Shodno tome, uslov za ulazak u ovakav oblik saradnje je ispunjenje seta zahtjeva IBRD, sadržanih u Matrici javnih politika i rezultata, koja predstavlja aneks 1 Programskog dokumenta za predloženu drugu garanciju zasnovanu na javnoj politici u oblasti fiskalne i finansijske otpornosti. Uslovi iz Matrice uglavnom se odnose na mjere stabilizacije javnih finansija i dalje reforme”, objašnjeno je u informaciji.

U timu za pregovore oko dodatnog zaduženja uz korišćenje prethodne garancije SB bili su ministar finansija Darko Radunović, generalni sekretar Nemanja Katnić, generalni direktor Direktorata Državnog trezora Dragan Darmanović, generalni direktor Direktorata za budžet Bojan Paunović, i predstavnica Crne Gore u SB Nina Vujošević.

Bonus video: