akcionari očekuju obeštećenje

Eurofond: Solana nije državna imovina

"Činjenicu da je Solana privatizovana Opština Ulcinj negira, te tako prećutno isleđuje i preispituje odluke države od prije dvije decenije"

2350 pregleda 3 komentar(a)
Solana, Foto: Vesko Belojević
Solana, Foto: Vesko Belojević

S obzirom da Opština Ulcinj kreće u preuzimanje privatne imovine – Solane „Bajo Sekulić“, akcionari očekuju obeštećenje i podsjećaju na postojeći stečaj, jer kao što povjerioci imaju pravo na zaštitu svojih interesa kroz stečajnu masu isto tako smatramo da i akcionari imaju pravo na zaštitu svojih interesa - istakao je predsjednik nadzornog Odbora Eurofonda, Nenad Štibilj.

"Opština Ulcinj donosi odluku o raspolaganju tuđom imovinom, a svi znamo da Solana nije državna imovina. Činjenicu da je Solana privatizovana Opština Ulcinj negira, te tako prećutno isleđuje i preispituje odluke države od prije dvije decenije. Odluku o privatizaciji nisu pokrenuli fondovi, manjinski ili većinski akcionari, oni tada nisu ni postojali, već je proces privatizacije pokrenula država, izdajući akcije koje su morale imati svoju određenu vrijednost i pokriće, a svi znamo da je izdavanje akcija bez pokrića krivično djelo. Dakle jasno je da je Solana 'Bajo Sekulić' privatizovana odlukom države, kao i mnoge druge firme", navodi se u zajedničkom saopštenju koje potpisuju CAMA, Eurofond i Trend.

Ističu da je većinski dio državnog kapitala Fonda za razvoj (53,74 odsto) Solane podijeljen kroz vaučere, a ostatak državnog kapitala (fondu PIO i ZZZ) prodat je na berzi tako da država u Solani ima nula odsto državnog kapitala. Kompletna privatizacija Solane, dodaju, desila se javnom i transparentnom kupovinom na berzi, i nije bilo nikakvih ugovora i kupovine van berze.

"Ove činjenice su od krucijalnog značaja u slučaju eventualnog spora, jer za sve postoje transparentni i zakoniti materijalni dokazi iako je iz nekog razloga javnost ciljano i konstantno dezinformisana. Postavlja se pitanje ko će snositi odgovornost, a ko plaćati štetu", dodaje se u saopštenju.

Neozbiljno je, kako ističu, da jedna Opština sprovodi bilo kakve postupke koje mogu imati pravne posljedice na veliki broj akcionara, "a sve na osnovu nečijeg interesnog marketinga". "Ponavljamo, svaka akcija Solane kupljena je javno i transparentno na berzi, a svako ko iole ozbiljno radi svoj posao će odvojiti vrijeme da provjeri te informacije", dodao je Štibilj.

"Radna organizacija Solana je svoju imovinu kupovala, za šta postoje kupoprodajni ugovori, a što se može provjeriti u listu nepokretnosti 182 KO Ulcinjsko polje. Zemljište Solane koje iznosi 15.000.000 metara kvadratnih zavedeno je kao gradsko građevinsko zemljište, i kao takvo se vodi i dan danas. Prema službenim i javnim podacima koji se mogu dobiti uvidom u istorijat sticanja zemljišta, odnosno na način i oblik sticanja vlasništva nad zemljištem, evidentno je da je Ulcinjska Solana kao pravno lice i privredno društvo sticala pravo nad zemljištem decenijama i na zakonit način, i u najvećem dijelu kupovinom zemljišta od ranijih vlasnika. Kod navedenog nema razloga koji bi upućivali na problematičnost pitanja vlasništva, uz posebnu okolnost da se radi o privatizovanom privrednom društvu koje je kao takvo transformisano u postupku svojinske i upravljačke transformacije i privatizacije, pri čemu je imovina društva (zemljište, objekti i oprema) bila predmetom procjene kapitala od nadležnih državnih institucija, koji se materijalizovao izdavanjem akcija. Imovina koja je predmetom korišćenja, kao posledica da je bila u režimu gradsko građevinskog zemljišta, je mogla biti predmetom slobodnog raspolaganja, dakle i opterećenja, kao i u svim drugim privrednim društvima sa istim režimom korišćenja imovine", navodi se u saopštenju.

Treba imati u vidu, dodaje se, da se Ulcinjska Solana obratila jos 2011. godine Savjetu za privatizaciju radi davanja mišljena da je plaćena tržišna nadoknada u postupku privatizacije i da je stečeno pravo svojine i po tom osnovu, a da Savjet, "još uvijek nije donio odluku na koju je obavezan u smislu navedenog zakona o svojinsko pravnim odnosima."

"Tokom prethodnih dvadeset godina, akcijama Solane se trgovalo, a one su i dan danas na berzi. Cijena se mijenjala i u jednom trenutku je dostizala vrijednost do 65 eura po akciji, a njima smo trgovali mi, današnji akcionari, kojih ima 30.000, a mogli su trgovati svi koji su željeli. Iza ovih akcija stoji vrijednost imovine Solane. Obzirom da Opština Ulcinj kreće u preuzimanje Solane, očekujemo obeštećenje i podsjećamo na postojeći stečaj", zaključuje se u saopštenju koje potpisuju CAMA, Eurofond i Trend.