istraga prebačena sa SDT-a u Više tužilaštvo

Žugić i Đukanović “čisti”, bankarke pod istragom

SDT je odbacilo i prijavu Kneževića koji je teretio predsjednika države Mila Đukanovića za stvaranje kriminalne organizacije čijim je djelovanjem nanijeta višemilionska šteta banci. Prijava protiv Đukanovića je bila dio predmeta gdje je istraživano i zatvaranje depozita.

43468 pregleda 42 reakcija 43 komentar(a)
Žugić i Đukanović, Foto: Boris Pejović
Žugić i Đukanović, Foto: Boris Pejović

Specijalno državno tužilaštvo (SDT), kojim rukovodi Milivoje Katnić, smatra da guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić nije počinio nikakvo krivično djelo kada je tokom privremene uprave CBCG u Atlas banci omogućeno da se umanje depoziti za 21,8 miliona eura zatvaranjem kredita jednih klijenata depozitima drugih, pa je odbacilo krivičnu prijavu protiv guvernera.

Zbog istog slučaja su i dalje pod istragom privremena upravnica Atlas banke Tanja  Terić i Olga Bogdanović koja je za vrijeme privremene uprave bila direktor sektora za plasmane u Atlas banci. Ova istraga je, u međuvremenu, iz Specijalnog tužilaštva prebačena u podgoričko Više tužilaštvo.

Najnovije informacije o istrazi u vezi s umanjenjem depozita u banci u vlasništvu biznismena Duška Kneževića, koji je na potjernici Interpola po nalogu Crne Gore, Vrhovno državno tužilaštvo je dostavilo samostalnom poslaniku Aleksandru Damjanoviću.

SDT je odbacilo i prijavu Kneževića koji je teretio predsjednika države Mila Đukanovića za stvaranje kriminalne organizacije čijim je djelovanjem nanijeta višemilionska šteta banci. Prijava protiv Đukanovića je bila dio predmeta gdje je istraživano i zatvaranje depozita.

Privremena uprava u Atlas banci je uvedena 7. decembra 2018. godine i trajala je do 6. aprila prošle godine kada je uveden stečaj. Zatvaranje kredita depozitima je bilo tokom moratorijuma kada su u banci bile zabranjene sve isplate, izuzev plata, penzija i socijalnih davanja.

SDT je formiralo dva predmeta o tome kako je privremena uprava Atlas banke umanjila depozite za 21,8 miliona zatvaranjem kredita jednih klijenata depozitima drugih pod oznakama KT-c BR 32/19 i KTR-c BR112/19. Predmet pod oznakom KTR-c BR112/19 je tužilaštvo formiralo samoinicijativno nakon što su u emisiji “Argumenti” na RTCG koja je emitovana 15. aprila prošle godine, u odgovoru na pitanje Damjanovića, privremena upravnica Atlas banke Tanja Terić i direktor Sektora za kontrolu banaka u CBCG-u Dejan Vujačić kazali da su depozitima jednih klijenata zatvarani krediti drugih klijenata Atlas banke. Drugi predmet pod oznakom KT-c BR 32/19 je formiran na osnovu krivične prijave Kneževića. Biznismen je teretio Đukanovića, Žugića, Terićevu i druge da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja i stvaranje kriminalne organizacije.

Katnić
Katnićfoto: Boris Pejović

U najnovijem dopisu tužilaštvo je obavijestilo Damjanovića da su dva predmeta spojena 17. oktobra prošle godine jer se radi o istom činjeničnom i pravnom događaju.

Poslanik je obaviješten da je SDT u tom predmetu 15. januara ove godine donio rješenje KT-c 32/19 kojim je postupajući po krivičnoj prijavi Kneževića utvrdilo da Đukanović i Žugić nijesu počinili krivično djelo koje im se stavlja na teret, a da je dopuna krivične prijave protiv Terićeve i Bogdanovićeve proslijeđena Višem državnom tužilaštvu i da je postupak u toku. ”Iako je zakon propisao da se u toku moratorijuma obustave sva plaćanja,Terićeva je suprotno zakonu umanjila depozite i dozvolila da se unutar banke vrše plaćanja, čime su depoziti umanjeni za 21,8 milion eura. Žugić je kao guverner CBCG i lice koje je odgovorno za kontrolu zakonitosti rada Atlas banke i privremene uprave uvedene u Atlas banku, doprinio svojim nečinjenjem da se depoziti ove banke umanje za 21,8 miliona eura”, naveo je Knežević u prijavi, dodajući da je tim postupcima dio klijenata stavljen u povlašćeni položaj.

Krivična prijava protiv Bogdanovićeve podnijeta je jer je, obavljajući funkciju direktora Sektora za plasman u Atlas banci dok je Terić bia privremena upravnica, neovlašćeno iznosila podatke i poslovne tajne banke, koje su joj povjerene na čuvanje.

“Organizovala je obavljanje kompenzacionih plaćanja na nezakonit način u ukupnom iznosu od 21,5 miliona eura, zajedno sa Žugićem i Terićevom. Time je načinila veliku štetu akcionarima banke, navodi se u krivičnoj prijavi.

Tužilaštvo nije saopštilo šta je vještak utvrdio

SDT je prošle godine angažovao vještaka ekonomsko-finansijske struke sa zadatkom da se, sa stanovišta propisa iz oblasti ekonomsko-finansijskog poslovanja, izjasni na okolnosti odobrenja i zatvaranja kredita – korisnika Atlas banke depozitima drugih fizičkih i pravnih lica u ovoj banci za vrijeme trajanja privremene uprave u Atlas banci. Nije poznato da li je vještak taj posao završio i šta je nalaz pokazao.

Zakonom o bankama (član 125, stav 5) definisano je da “u toku trajanja moratorijuma privremeni upravnik obustavlja sva plaćanja, izuzev plaćanja po osnovu potraživanja koja se odnose na zarade i druga lična primanja povjerilaca banke, naknade štete nastale po život i zdravlje i tekućih troškova koji su neophodni za redovno funkcionisanje banke”.

“Izuzetno od stava 5 ovog člana, CBCG može tokom trajanja moratorijuma, na prediog privremenog upravnika, odobriti isplatu depozita do visine garantovanih depozita i samo licima koja imaju pravo na isplatu garantovanih depozita u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita depozita”, piše u Zakonu o bankama koji ne poznaje mogućnost da se depozitima jednih klijenata zatvaraju krediti drugih klijenata.

Preporučujemo za Vas