"MAZANJE OČIJU JAVNOSTI"

Demokrate: Budžet Opštine Nikšić počiva na finansijskim obmanama

„Što je još jedan dokaz mazanja očiju javnosti od strane DPS-a i stvaranja fiktivne slike o stabilnim gradskim finansijama"

2033 pregleda 3 komentar(a)
Vasiljević, Foto: Demokrate
Vasiljević, Foto: Demokrate

Kristina Vasiljević, članica Izvršnog odbora Opštinskog odbora Demokrata Nikšić, smatra da završni račun budžeta Opštine Nikšić „otkriva da budžetska politika ove vlasti počiva na finansijskim obmanama i pokazuje zašto Opština nije u stanju da izdvoji ni jedan cent za subvencije i na ime otpisa obaveza“. Kako je kazala, opšte je poznato da lokalna vlast u Nikšiću, iz godine u godinu, prihode planira u daleko manjem iznosu, a rashode u daleko većem iznosu, nego što je izvjesno da će biti ostvareni, a isti je slučaj i sa prihodima iz Egalizacionog fonda.

„Što je još jedan dokaz mazanja očiju javnosti od strane DPS-a i stvaranja fiktivne slike o stabilnim gradskim finansijama. Osim toga, tekući prihodi, koji su isključivo produkt rada lokalne samouprave iznose svega 13,3 miliona eura i manji su za čak 412.000 eura u odnosu na 2018. godinu. Samim tim su ostvareni ukupni izdaci u 2019. godini manji u odnosu na planirane za 2,1 milion eura i iznose 19,7 miliona“, navodi se u saopštenju za javnost koje potpisuje Kristina Vasiljević.

Kako naglašava, kapitalni izdaci, koji čine svega 15 odsto ukupno ostvarenih rashoda u budžetu, ili 40 eura po glavi stanovnika Nikšića, ostvareni su u iznosu od nepuno tri miliona eura, što je za milion manje u odnosu na planirane.

„Identična je i situacija i sa ’transferima institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru’ koji su ostvareni manje u odnosu na planirane čak za 172.376 eura, dok je otplata kredita ostvarena manje od planirane za 410.608 eura. Dakle, lokalna DPS vlast niti realizuje infrastrukturne projekte, niti vraća dugove koje su napravili gradu, niti djeluje podsticajno prema pojedincima, nevladinom i javnom sektoru“, ističe Vasiljević.

Suficit od 6,1 milion eura, prema njenim riječima, „nije rezultat većeg zahvatanja sopstvenih i zakonom ustupljenih prihoda, niti rezultat mjera optimizacije javne uprave zbog nezakonitog zapošljavanja od strane predsjednika Opštine“.

„Nije rezultat stvaranja privrednog ambijenta radi privlačenja stranih i domaćih investicija, a što bi se odrazilo kako na zapošljavanje tako i na punjenje opštinskog i državnog budžeta, već je isključivo rezultat izdašnih sredstava crnogorskih poreskih obveznika preko isplate višemilionskih sredstava koje Opština konstantno dobija kao finansijski nestabilna preko Egalizacionog fonda. Takođe, ovakav završni račun rezultat je ekstremne štednje koja se manifestuje minimalnim ulaganjima u lokalnu infrastrukturu i kapitalne investicije iz opštinskog budžeta, kao i činjenice da budžetski suficit ostvaren u jednoj godini, umjesto da bude uložen u kapitalne investicije i razvoj grada, biva deponovan na računima poslovnih banaka koje novcem građana vrše obrt i koji isključivo služi da se u narednoj budžetskoj godini prikaže kao prihod iz prethodne godine kako bi se demonstrirala navodna finansijska stabilnost“, zaključuje Vasiljeić.

Preporučujemo za Vas