smanjena starosna granica za penziju

Roditeljima djece sa smetnjama u razvoju ostaje starosna penzija

Novim zakonskim rješenjima se, između ostalog, povećava minimalna penzije sa 128 na 145 eura i obezbjeđuju povoljniji uslovi za penzionisanje

17753 pregleda 334 reakcija 6 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Igor Šljivančanin/Skupština Crne Gore
Ilustracija, Foto: Igor Šljivančanin/Skupština Crne Gore

Vlada je povukla predlog da roditelji djece sa smetnjama u razvoju nemaju pravo na starosnu penziju u skladu sa Zakonom o penzijsko -invalidskom osiguranju(PIO), pa je to socijalno davanje sadržano u izmjenama i dopunama zakona o PIO koji je večeras usvojila Skupština.

Zakon je usvojen glasovima vladajuće - koalicije. Od opozicje je prisustvovla Draginja Vuksanović(SDP) koja je glasala za zakon.

Nije prihvaćen amandman da oko 60 radnika Kombinata aluminijuma u stečaju (KAP) imaju pravo da se penzionišu pod istim uslovima kao rudari -20 godina staža provedenih na radnom mjestu štetnom po zdravlje, odnosno 30 s osiguranjem (s beneficiranim stažom).

Novim zakonskim rješenjima se, između ostalog, povećava minimalna penzije sa 128 na 145 eura i obezbjeđuju povoljniji uslovi za penzionisanje.Sve to retroaktivno od 1.januara ove godine.

Smanjuje se starosna granica za penziju sa 67 na 66 godina za muškarce i 65 na 64 godine za žene

Vlada i predstavnici Unije slobodnih sindikata (USS) i Saveza sindikata (SSCG) usaglasili su se sredinom jula o konačnim izmjenama i dopunama zakona o PIO koji bi se primjenjivao retroaktivno od 1. januara ove godine, što omogućava svima koji su stekli pravo na penziju u 2020. da im se ona obračunava u skladu sa novim zakonskim rješenjima. To se primarno odnosi na povoljniji obračun koeficijenta za iznos penzije. Da je Vlada ovo uradila prije skoro dvije godine, kada se prvobitno dogovarala o rješenjima sa sindikatima, oko 12.000 penzionera sa najmanjim primanjem bi već primalo 145 eura umjesto 128 eura.

Zbog odlaganja usvajanja novog rješenja, oštećeni su i oni koji su penzionisani po važećem zakonu u 2018. i 2019. godini jer su mogli da to pravo steknu po boljih uslovima.

Iz Vlade je saopšteno da će u srednjem roku primjena novih rješenja koštati 135 miliona eura, ali nije precizirano šta taj rok podrazumijeva.

Novina u predlogu zakona je da će pravo na porodičnu penziju imati životni partner umrlog osiguranika, odnosno korisnika penzije koji je sklopio životno partnerstvo sa osobom istog pola, u skladu sa zakonom kojim se uređuje životno partnerstvo osoba istog pola.Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti i djeca ovih lica.

Usvojeni su zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija i izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti što je bio uslov da se realizuju mjere podrške iz Vladinog trećeg paketa za IT sektor, kao i izmjene i dopune zakona o zaštiti prostora i energetici