opredijeljeno 5.08 miliona eura

Javni poziv za dodjelu sredstava za unapređenje konkurentosti privrede

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za ovu godinu je predviđeno sprovođenje 11 programskih linija finansijske podrške, dvije nefinansijske, kao i četiri programske linije koje će se uporedo promovisati i sprovoditi

3571 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Ministarstvo ekonomije objavilo je javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede za ovu godinu.

Ministarstvo je javni poziv objavilo na osnovu Uredbe o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentosti privrede, a u okviru trećeg paketa socio-ekonomskih mjera koji je Vlada usvojila 23. jula.

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za ovu godinu je predviđeno sprovođenje 11 programskih linija finansijske podrške, dvije nefinansijske, kao i četiri programske linije koje će se uporedo promovisati i sprovoditi.

Ministarstvo je pozivalo domaća preduzeća, postojeće i potencijalne preduzetnike, zanatlije i klastere da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program, odnosno za programske linije.

Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa je 5,08 miliona eura, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

Svaka programska linija jasno definiše potrebnu dokumentaciju, opštu i specifičnu, koju je neophodno priložiti.

Popunjeni prijavni formular ili zahtjevi, sa pratećom dokumentacijom, predaju se na arhivu Ministarstva ili preporučenom poštom na adresu tog Vladinog resora.

Takođe, omogućena je i on lajn predaja zahtjeva.  

Programska linija za unapređenje inovativnosti namijenjena je preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima.  

Ukupan budžet za realizaciju te programske linije iznosi 100 hiljada eura.  

Njima je namijenjena i programska linija za uvođenje međunarodnih standarda, a ukupan budžet iznosi 300 hiljada eura.  

Pravo učešća u programskoj liniji za modernizaciju prerađivačke industrije imaju registrovana mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji posluju najmanje dvije godine i čija je pretežna djelatnost registrovana u oblastima prerađivačke industrije.

Ukupan budžet iznosi 300 hiljada eura.  

Pravo učešća u programskoj liniji za razvoj klastera imaju klasteri preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća registrovani kao nevladina organizacija ili kao privredno društvo, a koji broje najmanje tri člana.  

Ukupan budžet za realizaciju te programske linije iznosi 150 hiljada eura.  

Na programsku liniju za podsticaj direktnih investicija pravo učešća imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća, a ukupan budžet iznosi 2,3 miliona eura.

Na programsku liniju za podsticaj proizvodnih procesa pravo učešća imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća, a budžet iznosi 1,3 miliona eura

Programska linija za razvoj zanatstva namijenjena je preduzetnicima i preduzećima koji obavljaju zanatsku djelatnost, a ukupan budžet iznosi 50 hiljada eura.  

Za programsku liniju za podršku digitalizaciji mogu se prijaviti preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća, a budžet iznosi 200 hiljada eura.  

Programska linija za podršku internacionalizaciji namijenjena je takođe preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, a budžet iznosi 100 hiljada eura.  

Budžet programske linije za podsticaj cirkularne ekonomije je 150 hiljada EUR, a programske linije za podršku malih ulaganja preduzetnika - žene i mladi u biznisu, iznosi 80 hiljada eura.  

Programska linija za pružanje mentoring usluga namijenjena je mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a budžet je 35 hiljada  eura  

Na programsku liniju za razvoj preduzetništva mogu se prijaviti pojedinci - potencijalni preduzetnici i postojeća preduzeća koja posluju najduže godinu od dana objavljivanja javnog poziva, a budžet iznosi 15 hiljada eura.