RASHODI VEĆI OD MILION EURA

Akumulirani gubici OŽVS 5,6 miliona

Ova kompanija dominantno ostvaruje prihode realizacijom usluga tekućeg, redovnog i vanplanskog održavanja voznih sredstava u vlasništvu Željezničkog prevoza (ŽPCG) i Montecarga, zatim kroz investiciono održavanje određenih serija teretnih vagona...

4753 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) od januara do kraja juna ove godine ostvarilo je gubitak od 328.752 eura koji je manji je u odnosu na uporedni period prošle godine, kada je iznosio 443.084 eura.

Podaci iz bilansa stanja OŽVS, pokazuju da su akumulirani gubici kompanije iz prethodnih godine dostigli iznos od 5,6 miliona.

Polugodišnji poslovni prihodi u ovoj godini iznosili su 698,59 hiljada i bili su manji u odnosu na uporedni period 2019. kada su iznosili 771.532 eura. Rashodi su iznosili nešto više od 1,02 miliona eura i bili su manji u odnosu na uporedni period lani, kada su iznosili 1,23 miliona. Ova kompanija dominantno ostvaruje prihode realizacijom usluga tekućeg, redovnog i vanplanskog održavanja voznih sredstava u vlasništvu Željezničkog prevoza (ŽPCG) i Montecarga, zatim kroz investiciono održavanje određenih serija teretnih vagona...

“U takvim uslovima privređivanja, kada OŽVS prepoznaje isključivo ŽPCG i Montecargo kao korisnike usluga održavanja, treba napomenuti da od 2013. kada smo počeli da se finansiramo na osnovu ostvarenih norma časova, cijena norma časa se, pod pritiskom operatera i regulatora, smanjivala umjesto da se povećava. Smanjenje cijene norma časa dovelo je u pitanje održivost sistema održavanja”, navodi se, između ostalog, u polugodišnjem zvještaju menadžmenta OŽVS.