VLADA CRNE GORE:

"Usvojena Informacija o povećanju učešća Crne Gore u Međunarodnom udruženju za razvoj"

"Svrha 19. povećanja sredstava IDA je da se izvrši kompenzacija duga koji je IDA oprostila određenim zamljama u okviru HIPC inicijative. Riječ je o inicijativi putem koje se obezbjeđuju olakšice za prezadužene siromašne zemlje", saopšteno je iz Vlade

4877 pregleda 0 komentar(a)
Međunarodno udruženje za razvoj (Ilustracija), Foto: Shutterstock
Međunarodno udruženje za razvoj (Ilustracija), Foto: Shutterstock

Vlada je usvojila Informaciju o povećanju učešća Crne Gore u Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA), u okviru povećanja sredstava IDA i ovlastila ministra finansija Darka Radunovića da potpiše pripadajući Instrument obavezivanja.

"Svrha 19. povećanja sredstava IDA je da se izvrši kompenzacija duga koji je IDA oprostila određenim zamljama u okviru HIPC inicijative. Riječ je o inicijativi putem koje se obezbjeđuju olakšice za prezadužene siromašne zemlje", saopšteno je iz Vlade.

Vlada je, kako se navodi, usvojila Izvještaj o poslovanju „Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica, od 1.junuara do 31. decembra prošle godine sa finansijskim iskazima i izvještajem nezavisnog revizora.

„Prema Izvještaju ukupni poslovni prihodi u prošloj godini iznosili su 629.673 eura, dok su ukupni poslovni rashodi iznosili 617.255 eura“, dodaje se u saopštenju.

Na sjednici je usvojena Informacija o ugovoru o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina bijelog boksita i tehničko-građevinskog kamena ležišta „Međeđe“, opština Nikšić.

„Prihvaćen je Predlog aneksa 1 Ugovora o koncesiji koji se odnosi na obavezu davanja saglasnosti Koncedenta prilikom promjene vlasničke strukture Koncesionara“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da je usvojena Informacija o Ugovoru o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta „Zagrad“, „Đurakov do II“ , „Štitovo II“ i „Biočki stan“ u NikšićU.

Vlada je prihvatila Predlog aneksa četiri ugovora o koncesiji koji se odnosi na obavezu davanja saglasnosti Koncedenta prilikom promjene vlasničke strukture Koncesionara.

Zbog podnošenja ostavke jednog člana Odbora direktora Pošte Crne Gore razriješeni su dužnosti članovi Odbora direktora, a novi članovi su Milan Martinović, Faruk Kalač, Mirsad Džudžević, Aleksandar Ljumović i Branko Femić.