centralnu banku zakon sprečava da saopšti šta su utvrdili

Je li Crna Gora provjerila transakcije koje su u SAD sumnjive

U Zapad banci tvrde da “nijedna od pomenutih transakcija nije imala karakteristike sumnjive transakcije”, te da se “ni na jednu od njih nije mogao primijeniti nijedan od indikatora za prepoznavanje koje propisuje Uprava policije”

22387 pregleda 4 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Luka Zeković
Ilustracija, Foto: Luka Zeković

Da li je preko Zapad banke u periodu od 2015. do 2017. godine, kako se tvrdi u poverljivim izvještajima odjeljenja američkog trezora (FinCEN), obavljeno 15 sumnjivih transakcija vrijednih 2,8 miliona eura - “Vijestima” još nije odgovoreno iz Sektora za sprečavanje pranja novca u Upravi policije (UP).

U Centralnoj banci (CBCG) su odgovorili da su u kontrolama Zapad banke provjeravali usklađenost poslovanja sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ali da ih zakonski okvir sprečava da saopšte šta su utvrdili.

Iz Zapad banke tvrde da “nijedna od pomenutih transakcija nije imala karakteristike sumnjive transakcije” te da se “ni na jednu od njih nije mogao primijeniti nijedan od indikatora koje propisuje Uprava policije”, a koji se odnose na prepoznavanje sumnjivih transakcija.

Povjerljive izvještaje FinCEN-a objavio je Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ), u zajedničkom istraživanju sa BuzzFeed-om, ali i sa nekoliko partnerskih novinarskih organizacija širom svijeta.

Prema podacima iz istraživanja, sumnjive transakcije iz Crne Gore navodno su išle ka Šangaju, Češkoj i Hongkongu.

Iz Zapad banke su u odgovoru “Vijestima” kazali da su se preko sajta upoznali sa informacijama koje su iznijete u izvještaju FinCEN-a i na osnovu dostupnih podataka utvrdili o kojim transakcija se radi.

“Sve transakcije, za koje pretpostavljamo da su pomenute u izvještaju, kontrolisane su prilikom realizacije i za svaku je bila priložena neophodna dokumentacija u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Želimo da istaknemo da od osnivanja i početka rada, poštujemo najviše lokalne i međunarodne standarde kojima se uređuje oblast sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma. Svaka realizovana transakcija je predmet obrade od strane relevantnih sektora banke i put njene realizacije je jasno definisan zakonom i internim aktima banke”, kazali su u Sektoru za sprečavanje pranja novca Zapad banke.

”U Crnoj Gori nisu sumnjive, a ne znamo jesu li po propisima SAD”

Naglašeno je da banka u analizi svake transakcije redovno primjenjuje indikatore za prepoznavanje sumnjivih transakcija, koje je propisala UP (Sektor za sprečavanje pranja novca i finasiranja terorizma) i koje je banka kao obveznik dužna da primjenjuje u svakodnevnom radu. “Nijedna od ovih transakcija nije imala karakteristike sumnjive transakcije i ni na jednu od njih se nije mogao primijeniti nijedan od pomenutih indikatora”, tvrde u Zapad banci.

Iz te banke su dodali da u realizaciji transakcija koje se sprovode u međunarodnom platnom prometu ima više učesnika i da iniciranje transakcije od Zapad banke, ili bilo koje druge banke, ne znači i njenu realizaciju.

“Svaki inicirani nalog - transakcija, prolazi filtere i odobrenja od strane nekoliko korespodentnih banaka, koje primjenjuju međunarodne standarde kontrole sa aspekta sprečavanja pranja novca, ali prije svega standarde koje im njihov lokalni regulator definiše. Mi smo obveznik zakona koje propisuje država Crna Gora i oni su prije svega meritorni za nas u svakom segmenu poslovanja, što ne izuzima i međunarodne standarde i dobru bankarsku praksu koju primjenjujemo. Prema našim informacijama, nijedna od ovih transakcija nije bila predmet odbijanja od strane korespodentnih banaka, niti smo za iste dobijali dodatne upite sa stanovišta eventualne sumnje i neprihvatljivosti. Da li su u ovim transakcijama postojali indikatori sumnjive transakcije koje propisuje SAD i da li su one bile dodatno provjeravane, to mi ne možemo da znamo. Ono što sigurno znamo na osnovu bankarske prakse je da iste ne bi bile realizovane od strane svih korespodentnih banaka učesnica i da krajnji korisnici ne bi bili odobreni, a to nije bio slučaj ni sa jednom od ovih transakcija”, rekli su u Zapad banci.

Iz banke napominju da svi njihovi klijenti prolaze redovne provjere međunarodnih listi restriktivnih mjera i to je jedan od mnogih uslova koji ih čini prihvatljivim ili neprihvatljim klijentom banke. Dodali su da ih redovno kontroliše CBCG, među kojima su i redovne kontrole Odjeljenja za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i Odjeljenja transakcionih poslova. “Kontrole su sprovođene i u periodu od 2015. do 2017, ali s obzirom da shodno Zakonu o bankama izveštaji CBCG imaju status “poverljivo”, nijesmo u mogućnosti da iznosimo više detalja”, kazali su u Zapad banci.

CBCG: Ne možemo o povjerljivim podacima

U CBCG su kazali da nijesu zvanično upoznati sa izvještajem FinCEN-a jer je riječ o poverljivim izvještajima koji se odnose na izvještaje o sumnjivim transakcijama, kao i da CBCG, ni bilo koja druga nacionalna banka nemaju pristup toj bazi “čiji je dio nedavno nelegalno podijeljen javnosti”.

“Ono što možemo reći je da smo u okviru kontrole obveznika u ovoj oblasti provjeravali funkciju praćenja usklađenosti poslovanja sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno sistem praćenja poslovnog odnosa i kontrolu transakcija klijenta, koji predstavljaju preduslov za prijavljivanje izvještaja o sumnjivim transakcijama organu nadležnom za poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na dalje postupanje. Važno je naglasiti da izvještaji o sumnjivim transakcijama sadrže samo osnov sumnje da ta transakcija predstavlja pokušaj pranja novca ili finansiranja terorizma ili da sredstva potiču iz neke kriminalne aktivnosti, bazirano na indikatorima sumnje, a u vezi sa čime dalje radnje i mjere preduzimaju relevantni organi”, odgovor je CBCG na interesovanje “Vijesti”.

Svi prijavljeni izvještaji o sumnjivim transakcijama u zemljama koje primjenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, podsjećaju u CBCG, tretiraju se kao povjerljivi podaci i dostupni su samo relevantnim organima, u cilju zaštite obveznika koji su ih prijavili. “U konkretnom slučaju, zakonski okvir ne dozvoljava CBCG objavljivanje javnosti bilo koje informacije o nalazima redovne neposredne kontrole navedene, ili bilo koje banke u pomenutom periodu ili bilo kojem periodu u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, u okviru sveobuhvatnih kontrola poslovanja banke”, naglasili su u CBCG.