cifra će najvjerovatnije biti i veća

Državi nedostaje najmanje 511 miliona u 2021.

Na naplatu iduće godine stiže oko 405 miliona eura dugova, od čega se u martu strancima mora vratiti 244 miliona

20767 pregleda 375 reakcija 14 komentar(a)
“Sve budžetske obaveze servisiramo redovno”: sjedište Ministarstva finansija, Foto: Luka Zeković
“Sve budžetske obaveze servisiramo redovno”: sjedište Ministarstva finansija, Foto: Luka Zeković

Državnoj kasi u narednoj godini nedostajaće najmanje 511 miliona eura, ali će ta cifra najvjerovatnije biti veća zbog ekonomske i finansijske krize.

U Ministarstvu finansija su kazali za “Vijesti” da je u toku priprema nacrta zakona o budžetu za 2021. godini, pa će se konačni podatak o novcu koji fali znati kada se zakon usvoji.

“Prema posljednjim projekcijama nedostajućih sredstava utvrđenim Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period od ove do 2023. godine, u narednoj godini nedostajaće 511,1 miliona eura. Nedostajuća sredstva biće obezbijeđena zaduženjem na domaćem i ino tržištu. Međutim, imajući u vidu postojeću ekonomsku i finansijsku situaciju u državi, vjerovatno će se raditi nove projekcije u narednom periodu”, odgovorili su u Ministarstvu finansija koje čeka dolazak novog ministra.

Podaci Ministarstva finansija pokazuju da državu naredne godine čeka otplata oko 405 miliona eura dugova, od čega je 349,51 miliona dug prema strancima, dok je 55,48 miliona eura domaći dug.

Na mjesečnom nivou najveća suma na naplatu dolazi u martu naredne godine kada se strancima mora vratiti 244,52 miliona eura.

2020.

U ovoj godini ukupna otplata dugova je 539,6 miliona eura, a najveći dio tog novca je otplaćen u martu u iznosu od oko 360 miliona.

Ministarstvo se prije korona krize, odnosno u septembru prošle godine, zadužilo za vraćanje starih dugova u 2020.

Zakonom o budžetu za ovu godinu bilo je projektovano da nedostaje 590 miliona eura, ali je ta cifra uvećana za još 340 miliona eura.

Iako su pali svi prihodi i očekuje se drugi rebalans budžeta buduće vlade, iz Ministarstva finasija poručuju da se sve obaveze redovno servisiraju.

“I pored niže naplate prihoda od planirane, sve budžetske obaveze servisiraju se shodno redovnim zakonskim obavezama, odnosno, definisanoj potrošnji utvrđenoj rebalansom ovogodišnjeg budžeta. Tome svjedoče i redovni izvještaji Ministarstva finansija o izvršenju rashoda budžeta koji su javno dostupni”, kazali su iz tog Vladinog resora.

Pad prihoda

Iz Ministarstva je sredinom septembra istaknuto da je novac za servisiranje svih potreba u državnom budžetu obezbijeđen i da će one biti izmirivane uredno u narednom periodu.

362,9 miliona je posljednja projekcija Ministarstva o nedostajućem novcu u 2022. i 311,1 milion u 2023. godini, što će se mijenjati. Plan tog resora bio je da se unaprijed zadužuju, odnosno da obezbijedi do 200 miliona za svaku od ovih godina

Objašnjeno je i da, imajući u vidu izraženu sezonalnost, kada je u pitanju naplata prihoda budžeta shodno prihodima koji se generišu po osnovu ljetnje turističke sezone, Ministarstvo finansija na dnevnoj osnovi prati trendove kretanja prihoda i rashoda budžeta, da bi se obezbijedilo redovno servisiranje svih obaveza.

“Imajući u vidu da su makroekonomska kretanja u periodu jul - avgust odstupila od inicijalnih pretpostavki i projekcija, što se odražava na niže ostvarenje prihoda u odnosu na plan, Ministarstvo trenutno radi na ažuriranju makroekonomskih i fiskalnih projekcija za period do kraja godine”, dodali su iz resora Vlade.

Prema posljednjim zvaničnim podacima Ministarstva finansija koji su objavljeni prvog dana oktobra, prihodi budžeta od januara do kraja avgusta ove godine bili su 1,023 milijarde eura, što je za 22,1 milion manje u odnosu na plan iz rebalansa.

U Ministarstvu finansija, koje čeka novog ministra, kazali su da je u toku priprema nacrta zakona o budžetu za 2021. godinu, pa će se konačni podatak o novcu koji fali znati kada se zakon usvoji

Niža naplata prihoda u odnosu na planirane, dominantno je rezultat manje naplate poreza na potrošnju, od čega je porez na dodatu vrijednost ostvaren ispod plana za 42,3 miliona, dok je naplata akciza ispod planirane za 9,5 miliona.

“Niža naplata prihoda, prevashodno je uslovljena padom turističkog prometa izazvanog pandemijom koronavirusa, odnosno, ostvarenih prihoda koji se generišu po osnovu dolazaka stranih turista”, ukazuju iz Ministarstva finansija. Novi podatak Centralne banke je da je državni budžet u avgustu imao prihod od 141 milion eura, dok je rashod iznosio 182 miliona eura, odnosno deficit u tom mjesecu je bio 41 milion eura.