objavili reviziju prošlogodišnjeg završnog računa državnog budžeta

DRI odlazećoj Vladi Duška Markovića dala negativno mišljenje

Za finansijsko poslovanje dato je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje, pošto je utvrđeno da je predlog završnog računa sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog poslovanja

48945 pregleda 565 reakcija 15 komentar(a)
Marković, Foto: Boris Pejović
Marković, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 15.10.2020. 12:19h

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na reviziju pravilnosti prošlogodišnjeg završnog računa državnog budžeta Vlade odlazećeg premijera Duška Markovića jer je utvrđeno da potrošačke jedinice nijesu u svim materijalno značajnim aspektima uskladile poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori.

Za finansijsko poslovanje dato je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje pošto je utvrđeno da je predlog završnog računa sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog poslovanja.

DRI je u okviru finansijske revizije izračunala da je pogrešno prikazan gotovinski deficit u neto iznosu od 528.521 eura, zbog čega deficit treba sa 143.961 miliona umanjiti na 142.755 miliona eura.

Preporučujemo za Vas