Uprava carina: Naplaćeno 19,32 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine

Iz Uprave carina su kazali da su izdata 173 prekršajna naloga i izrečene novčane kazne u vrijednosti od 99,15 hiljada eura

5313 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Uprava carina je od početka godine do septembra naplatila 495,3 miliona eura prihoda, što je 19,32 odsto manje u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz Uprave carina su kazali da je to posljedica pada prometa u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini, kao i smanjenja privredne aktivnosti zbog ekonomske krize nastale od početka pandemije virusa Covid-19.

“U ovoj godini, Uprava carina je samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima otkrila krijumčarenje robe u vrijednosti od 1,99 miliona eura od čega su 84 odsto cigarete i druga akcizna roba. Na osnovu navedenih rezultata podnijeto je ukupno 16 krivičnih prijava nadležnom tužiocu”, navodi se u saopštenju Uprave povodom Dana carinske službe, koji se obilježava 18. oktobra.

Iz Uprave carina su kazali da su izdata 173 prekršajna naloga i izrečene novčane kazne u vrijednosti od 99,15 hiljada eura.

U postupku naknadne kontrole otkrivene su nepravilnosti i donesena rješenja o naplati carinskog duga u iznosu od 984 hiljade eura.

“Kada je u pitanju krijumčarenje narkotika, u pet slučajeva službenici Uprave carina oduzeli su 33 kilograma skanka, 12 kilogrma heroina i 53 kilograma hašiša”, dodaje se u saopštenju.

Uprava carina je, kako su kazali njeni predstavnici, izuzetno uspješno realizovala postavljene strateške ciljeve, koji se odnose na usklađivanje sa EU zakonodavstvom, trgovinske olakšice, zaštitu i bezbjednost carinskog područja, jačanje transparentnosti, korporativne kulture i integriteta.

„Godina koja je iza nas obilježena je izvanrednim rezultatima u svim oblastima rada carinske službe, kao i adekvatnim odgovorom carine u odnosu na izazove zdravstvene krize u prekograničnom kretanju robe”, rekli su iz Uprave carina.

Uprava carina doprinijela je smanjenju negativnih efekata krize izazvane pandemijom Covid-19, sprovođenjem više mjera na pojednostavljenju i ubrzanju carinskih procedura na granici u cilju stabilnog i nesmetanog snabdijevanja, čime se osigurala ušteda u vremenu i novcu, kao i podrška stanovništvu, institucijama i privredi tokom krize.

“Kao doprinos u prekograničnom kretanju roba i regionalnoj saradnji, Uprava carina uspješno je implementirala projekat Zeleni koridori CEFTA zemalja. Zaštita zdravlja carinskih službenika, kao preduslov za adekvatno ostvarivanje izuzetno važne uloge carinske službe, konstantno je u fokusu pažnje Uprave carina”, navodi se u saopštenju.

U skladu sa EU agendom carine, nastavljena je implementacija Trgovinskih olakšica i pojednostavljenih postupaka. Uspostavljen je AEO Program u zakonskom i organizacionom okviru, što je potvrdila i Validaciona misija CEFTA ugovornih strana.

„U skladu sa najvišim EU standardima u oblasti saradnje i partnerstva između Uprave carina i biznis zajednice polovinom septembra dodijeljen je prvi status ovlašćenog privrednog subjekta što je istorijski trenutak za Upravu carina kada su u pitanju trgovinske olakšice, bezbjednost i kontrola lanca snabdijevanja”, podsjetili su iz Uprave carina.

Status AEO dodijeljen je za carinska pojednostavljenja (AEOC) i sigurnost i zaštitu (AEOS). Dobijanjem statusa AEO, kompaniju priznaje carina kao pouzdan partner čime stiče pravo na korišćenje većeg broja pogodnosti u carinskom postupku.

Oni su podsjetili da je u završnoj fazi realizacija projekta Podrška Upravi carina u oblasti akciza iz sredstava EU IPA 2015, koji će, između ostalog, omogućiti elektronsku komunikaciju između Uprave carina i akciznih obveznika.

„Uprava carina je, uvažavajući odredbe odluke EK o tehničkim standardima za bezbjednosne karakteristike za duvanske proizvode i odredbe FCTC, pokrenula postupak osavremenjivanja načina obilježavanja duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama i to putem razvoja sistema za elektronsko upravljanje akciznim markicama, koji će omogućiti elektronsko odobravanje, narudžbu i izdavanja akciznih markica, kao i elektronsko vođenje evidencija o izdatim, iskorišćenim i neiskorišćenim akciznim markicama za duvanske proizvode i alkoholna pića“, navodi se u saopštenju.

Implementacijom projekata, Uprava carina integriše svoje sisteme sa EU i međunarodnim carinskim i bezbjednosnim sistemima oto je jedan od kompleksnijih zahtjeva koje Crna Gora mora ispuniti na putu ka EU. Istovremeno, unaprijediće se efikasnost carinske službe u suzbijanju nezakonite trgovine svim robama, a posebno duvanskim proizvodima i alkoholnim pićima.

“Izvještaj o napretku Crne Gore u procesu EU integracija za Poglavlje 29 - Carinska unija, konstatovao je visok stepen usklađenosti carinskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU što nas čini ponosnim i potvrđuje ispravnost naših profesionalnih napora”, rekli su iz Uprave carina.

Napredak je, kako se dodaje, konstatovan u mnogim oblastima carine, a posebno u implementaciji NCTS projekta, projekta za akcize, projekta za inspekcijski nadzor, jačanju naknadne kontrole, zaštiti prava intelektualne svojine, pojačanom nadzoru u Luci Bar, uključujući i zajedničke akcije sa policijom, jačanju kapaciteta u finansijskim istragama, kao i integritetu carinskih službenika i jačanju mjera protiv korupcije.

“U dijelu izvještaja koji se odnosi na Poglavlje 24, istaknuti su pojačani napori u sprovođenju zakona i unaprijeđena saradnja Uprave carina sa EU i međunarodnim partnerima, što je jedan od fokusa rada Uprave carina”, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave carina su poručili da su zaštita i bezbjednost carinskog područja, borba protiv krijumčarenja i carinskih prevara bili i ostaju ključni prioriteti. Uprava carina ostvaruje efikasnu saradnju sa Tužilaštvom, Upravom policije i ostalim organima za sprovođenje zakona u cilju ispunjenja navedenih prioriteta, o čemu najbolje govore rezultati o oduzetoj krijumčarenoj robi, krivičnim i prekršajnim prijavama, sprovedenim istragama, razmijenjenim informacijama na nacionalnom i međunarodnom nivou.

„Ponosna na rezultate koje je postigla, Uprava carina će nastaviti da, efikasno obavljajući svoje zakonske nadležnosti afirmiše i druge aspekte svog rada, prije svega transparentnost, korporativnu kulturu i integritet“, zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: