Zbog faličnog projekta još milion eura za radove kampa SAJ-a na Zlatici

Uprava javnih radova zahtijeva da se razmotri mogućnost ukidanja licenci privrednim društvima i ovlašćenim inženjerima koji su učestvovali u izradi i reviziji projektne dokumentacije

40851 pregleda 155 reakcija 25 komentar(a)
Postavljanje kamena temeljca na Zlatici, Foto: Saša Matić
Postavljanje kamena temeljca na Zlatici, Foto: Saša Matić

Uprava javnih radova (UJR), kojom rukovodi direktor Rešad Nuhodžić, oglasila je prije nekoliko dana, tender za dodatne radove na izgradnji novog kompleksa i kampa na Zlatici u Podgorici za potrebe specijalnih policijskih snaga SAJ i Posebne jedinice policije (PJP) u ukupnom iznosu od 809.000 eura, bez PDV-a, odnosno ukupno 978.890 eura sa uračunatim PDV-om.

Zainteresovani ponude mogu slati UJR do 4. decembra 2020. godine, nakon čega je predviđeno otvaranje ponuda.

Prema prošlogodišnjem ugovoru UJR zaključenim sa kompanijom Čelebić DOO (izvođač radova) 10. oktobra 2019. godine, čitav kompleks trebalo je da bude izgrađen za ukupan iznos oko 6,99 miliona eura i u roku od 12 mjeseci od uvođenja te kompanije na gradilište.

Ugovorom je, takođe, bilo predviđeno produženje roka usljed više sile, primijenjenih okolnosti i okolnosti na koje kompanija “Čelebić” nije mogla da utiče.

“U toku radova, izvođač ‘Čelebić’ i stručni nadzor ‘Civil engineer’ ukazali su na nedostatke u projektnoj dokumentaciji, koji se odnose na neusaglašenost predmjera i predračuna radova i grafičkih priloga, što za posljedicu ima značajnije povećanje količina pojedinih pozicija radova, kao i pojavu dodatnih radova. Zbog nedostataka u tehničkoj dokumentaciji, UJR je Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje uputila zahtjev da se razmotri mogućnost ukidanja licenci privrednim društvima i ovlašćenim inženjerima koja su učestvovala u izradi i reviziji projektne dokumentacije”, saopšteno je “Vijestima” iz Uprave javnih radova.

Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta, raspisano je 17. septembra 2015. godine, a ugovor je sa „Ing Invest” DOO Danilovgrad je zaključen 4. februara 2016.

Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15. aprila 2016. dok je ugovor sa revidentom glavnog projekta, “Urbi.pro” Danilovgrad zaključen 21. oktobra 2016. godine.

Vlasnik i direktor danilovgradske firme “Ing Invest”, koja je radila glavni projekat je Ilija Radulović, a osnivač i vlasnik firme “Urbi Pro”, revidenta projekta je Dušan Džudović.

Isti projektant i revident projekta, kako su to “Vijesti”, prije nekoliko dana objavile, doveli su u krajnjem do dodatnih radova i više cijene izgradnje Doma starih u Podgorici.

Dodatnom javnom nabavkom, u novom slučaju, predviđeni su, kako su objasnili dalje iz UJR, i radovi na zahtjev korisnika, Sektora specijalne policije, kao što su nabavka i isporuka dijela opreme, ograde oko kompleksa i slično, u skladu sa specifičnim i bezbjednosnim potrebama korisnika.

“Ugovaranje neophodnih dodatnih radova, kao posljedica izmjene projektne dokumentacije, u konkretnom slučaju planirano je kroz otvoreni postupak javne nabavke na koji mogu da se prijave svi zainteresovani učesnici i za navedene radove kroz jasno definisan postupak javne nabavke dostave tendersku ponudu”, dodali su iz UJR.

Na pitanje “Vijesti” - da li ovim novim tenderom, maltene, amnestiraju izvođača radova krajnjih posljedica, budući da su prvobitno sa firmom “Čelebić” ugovorili da za svaki dan zakašnjenja njegovom krivicom plati jedan odsto ukupne ugovorene cijene od skoro sedam miliona, iz UJR su odgovorili:

“UJR ne namjerava da amnestira bilo kojeg izvođača radova za kojeg se ustanovi da neispunjavanjem ugovorenih obaveza dovodi u pitanje dinamiku realizacije projekta, finansiranog u skladu sa Zakonom o budžetu CG. To smo do sada već pokazali u više navrata, kada smo zbog neodgovornog pristupa izvođača aktivirali ugovornu obavezu o plaćanju penala i tako će biti gdje god izvođači svojom krivicom izazovu prekoračenje ugovorenih rokova”.

U prvoj polovini godine, tokom korona krize u Crnoj Gori, kompaniji “Čelebić” odobren je i u cjelosti odmah isplaćen avans u iznosu od 977.862 eura, a u vezi sa tim radovima. UJR ne namjerava da amnestira bilo kojeg izvođača radova za kojeg se ustanovi da neispunjavanjem ugovorenih obaveza, dovodi u pitanje dinamiku realizacije projekta, finansiranog u skladu za Zakonom o budžetu”, saopšteno je iz Uprave

Uprava: Sve radimo prema zakonu

“Uprava javnih radova, u toku sprovođenja postupaka javnih nabavki i realizacije projekata koji se finansiraju u skladu sa Zakonom o budžetu, u potpunosti se pridržava Zakona o javnim nabavkama, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i druge propisane regulative. Kao i kod svih ostalih projekata, i u slučaju izgradnje kompleksa smještanih objekata Sektora specijalne policije u Podgorici, postupci javnih nabavki su sprovedeni na transparentan način, ostavljajući mogućnost svim privrednim subjektima da učestvuju i ostvare predviđena prava”, naglasili su iz te uprave.

Bonus video: